Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Jirkovská paleta 2021 – Vodní hlubiny – vyhodnocení

V pátek 7. května se po dlouhé odmlce opět sešla odborná porota, aby vybrala a ocenila práce 28. ročníku výtvarné soutěže Jirkovská paleta s tématem „Vodní hlubiny“. Tento ročník se na rok odsunul z důvodu loňského uzavření škol a covidové situace. Letos jsme chtěli 28. ročník uzavřít, abychom mohli na podzim vyhlásit opět nové výtvarné téma.

Porota se sešla pouze ve dvou členech – MgA. Jiří Němec – akademický sochař a Josef Šporgy – výtvarník z Orasína. Porotci cítili velkou zodpovědnost při hodnocení a výběru vítězných prací, které zaslaly školy z různých měst republiky. Sešlo se celkem 215 prací převážně plošných z 22 škol, např. z Prahy, Vrbovce, Vejprnic, Uherského Brodu, Mačkova, Klášterce n/O., Chomutova, Otvic a Jirkova.

Vzhledem k nastaveným opatřením se slavnostní předávání cen a diplomů letos konat nebude, výstavu uspořádáme 10. 6. 2021 od 17.00 hodin. Vítězové si mohou ceny vyzvednout osobně v ZUŠ Jirkov po domluvě na tel. čísle 724 440 527 nebo je můžeme zaslat poštou.  Všem vítězům gratulujeme! Výsledková listina – Jirkovská paleta 28. ročník

Více informací

Koncert „pod zámkem“ aneb lockdown u klavíru

Již přes rok procházejí učitelé uměleckých oborů spolu se svými žáky náročným obdobím. Společně hledají a neustále vylepšují různé formy distančního vzdělávání. Po několikeré zkušenosti s uzavřením škol si již každý učitel našel svůj způsob vzdálené komunikace se žáky. Pomocí různých aplikací umíme realizovat online hodiny, nahrávat a posílat nacvičené skladby…S dětmi se nám více či méně daří na dálku nastudovat novou skladbu, zvládnou notový text, rytmickou stránku hry, pokud používáme kvalitní aplikaci, zvládneme i základní dynamiku.

Nelze však pominout, že interpretační umění je ze své podstaty kontaktní, výuka hry na nástroj je spojena s emocemi, pocity, velkou roli hraje osobnost učitele, potřeba sdílet výsledky práce s publikem na koncertech. A právě toto nelze distanční výukou nahradit.

Učitelé a žáci klavírního oddělení v době distanční výuky nezapomněli na své posluchače a rozhodli se je potěšit i v tomto náročném období koncertem. Už z výše uvedeného názvu je patrné, že je to koncert poněkud neobvyklý. Neprobíhá v koncertním sále, ale žáci pozvali své posluchače na chvíli k sobě domů a společně se svými rodiči natočili své oblíbené skladby. Vznikl kaleidoskop klavírních skladeb různých žánrů a stylů, při jehož poslechu na nás dýchne slavnostní atmosféra.

Jménem učitelů klavírního oddělení naší školy přejeme všem hezký hudební zážitek!

Více informací

Prezenční výuka v ZUŠ Jirkov

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. dubna 2021 začneme zase učit prezenčním způsobem, ovšem zatím pouze hudební obor. Ministerstvo školství povolilo pro náš typ školy v 1. fázi otevírání distanční výuku s možností individuálních konzultací a prezenční výuky 1 na 1. Hudební nauka a disponibilní hodiny se zatím vyučovat nebudou. Výuku zpěvu (dechových nástrojů) lze vyučovat, pokud se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu (to je náš případ) a za dodržení omezeného počtu osob a rozestupů.

Abychom prezenční výuku zvládli bez problémů, je třeba dodržet několik režimových opatření:

Ochrana úst a nosu – všichni povinně, zaměstnanci školy – respirátory (standardy dle MO MZd), žáci – zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd

Testování – v případě individuálních konzultací neprobíhá

Větrání – 5 minut mezi hodinami, i uprostřed každé hodiny, popř. každých 30 minut – dle rozhodnutí učitele

Vstup 3. osob (mimo žáky, či zaměstnance) – v době provozu školy je možný pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky

Naši učitelé jsou pravidelně testováni a dodržujeme všechna režimová opatření. Takže snad nám nebude nic bránit v tom, abychom si konečně společně s vašimi dětmi zahráli naživo! Těšíme se!

Více informací

Jirkovská paleta VODNÍ HLUBINY

Nepříznivá covidová doba nám v loňském roce neumožnila uskutečnit výtvarnou soutěž Jirkovská paleta. Ani letošní rok není ideální, přesto jsme se rozhodli uspořádat 28. ročník výtvarné soutěže Jirkovská paleta s tématem VODNÍ HLUBINY. V minulém školním roce se nám sešlo několik výtvarných prací a rádi bychom dali možnost tomuto tématu a soutěžícím. Soutěž by se konala podle nastavených pravidel, která budou v té době celorepublikově stanovená.

Uzávěrka 28. ročníku Jirkovské palety na téma VODNÍ HLUBINY bude 30. dubna 2021. Výtvarné práce můžete zaslat poštou nebo osobně donést do ZUŠ Jirkov po domluvě na tel. 724 440 527. Práce budou vyhodnoceny začátkem května a koncem května se podle možností uskuteční výstava klasická nebo virtuální. Všechny informace budou na webu školy.

Více informací

….i další výtvarné třídy pracují…

Žáci přípravného ročníku si hráli na „módní návrháře“ – v motivačním videu „Módní návrhář“ (https://www.youtube.com/watch?v=rl4P5LDcDj4) si mohli tvořit oblečení pro dívku i kluka.  Nejprve ale bylo potřeba připravit patřičnou „látku“. Mohla to být pomalovaná čtvrtka nebo i potištěný papír. Jakmile děti začaly stříhat z látky dané oblečení, mohly si povšimnout zajímavých náhodných výtvarných vzorů, viděly, že i písmo může být jako výtvarný prvek. Zároveň při hře na módního návrháře musely přemýšlet, jak to udělat, aby oblečení dobře „sedělo“.

Dalším zajímavým tématem, který žáci zpracovali, bylo téma Co bych rád zasadil do záhonku roku 2021…a samozřejmě oblíbené bylo volné téma….

 

Více informací