Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí MŠMT ČR probíhá v období 4. – 10.1.2021 výuka v ZUŠ Jirkov distančním způsobem….a tato situace bude pokračovat ve stejném režimu i nadále, zatím do 22.1.2021.

Jsou umožněny pouze prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka a slouží především k upřesnění informací o talentových zkouškách žáků, apod.

Přeji nám všem, abych tato oznámení už nemusela psát a abychom se raději potkávali osobně na chodbách školy…..zdravý rok, přátelé!

Více informací

Saxofonové kvarteto – Štědrý den 2020

Saxofonové kvarteto bylo  pozváno na zahradní slavnost v Zelené u Málkova, kde se na Štědrý den tradičně potkávají sousedé z blízkého okolí.  Kvarteto bylo pozváno na základě hudebních aktivit jedné z členek kvarteta, Adély Dobešové, která  v této oblasti bydlí a údajně jsou slyšet tóny jejího saxofonu při přípravě na výuku v ZUŠ do dalekého okolí.  Ať už je to jakkoliv, kvarteto zahrálo pro radost všem lidem dobré vůle, kteří si přišli udělat ve sváteční odpoledne radost….

Členové kvarteta – Adéla Dobešová, Nicol Matějková, Vít Novák a Jan Řezníček zahráli 4 skladby převážně vánočního charakteru – Jingle Bells, Santa Baby, Over the Rainbow, Rondolette a po velmi dobrém výkonu byli oceněni hřejivým potleskem všech zúčastněných. Tak ŠŤASTNÉ A VESELÉ VŠEM!

Více informací

PF 2021

Vážení přátelé, přeji vám krásné Vánoce, pevné zdraví, trpělivost a hodně pohody……a věřím, že bude lépe

 

Více informací

Vážení rodiče, milí žáci,

poslední vyučovací den v tomto kalendářním roce bude v naší škole pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Rodiče budou po oba dny moci čerpat ošetřovné. Využijte proto zbývající dny tohoto týdne k prezenční výuce. Těšíme se na vás!

Více informací

Výuka od 7.12.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 7.12.2020  je umožněna prezenční výuka do 10 žáků nebo účastníků vzdělávání.

Je to pro nás velká radost a jsme rádi, že i pro vás. Naši učitelé vám rádi podají potřebné informace, nebojte se ptát, abyste byli klidní a měli jistotu, že vaše děti budou v bezpečném prostředí. Je samozřejmé, že nemůže být dodržen rozvrh standardně, tak vás prosím o shovívavost a trpělivost. 

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY), popřípadě každých 30 min. Učitelé jsou si toho vědomi.

Provoz v naší škole bude od 7.12.2020 probíhat podle těchto pravidel:

 • je umožněna prezenční výuka do max. 10 žáků
 • tam, kde nelze postupovat podle předešlého bodu (vzdělávání ve větší skupině), probíhá nadále distanční způsob vzdělávání
 • je zakázán zpěv a sportovní činnost s výjimkou oborů, ve kterých je zpěv a sportovní činnost stěžejní součástí rámcového vzdělávacího programu
 • nadále je možné konat individuální konzultace
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole nebo školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách škol
 • je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob
 • ve vnějších prostorách škol se povinnost řídí aktuálně platnými obecnými pravidly – najdete je na našich webových stránkách o něco níže
 • v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv – tam, kde jsou povoleny, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy nebo školského zařízení je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky
 • příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, apod.

Věřím, že tuto nelehkou situaci společně zvládneme a budeme se v dalších měsících těšit z toho, že vaše děti opět můžeme vzdělávat i prezenční formou. Přeji vám všem pevné zdraví a děkuji vám za bezvadnou spolupráci.

Milena Sailerová

Více informací