Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Virtuální galerie ZUŠ Jirkov

Doba koronavirová nás všechny zasáhla a jistě i potrápila. Děti, kterým se každé ráno nechce vstávat do školy, nebaví je sedět na hodinách, otravují je učitelky, přemíra úkolů….a najednou se jim po této instituci stýská, chybí jim kontakt se spolužáky a zjišťují, že i ty učitelky jsou vlastně prima, úkoly se dají zvládnout…prostě to staré známé, že když něco máme jisté, nevážíme si toho. A poznáme to až v momentě, kdy o tu jistou věc přijdeme. Naši učitelé tedy učili distančně nejen žáky hudebního oboru, ale také třeba obor výtvarný. A protože se za ty dva měsíce sešlo plno pěkných obrázků, řekli jsme si, že uděláme takovou virtuální výstavu, abyste o ty pěkné věci nebyli ošizeni. Děti posílaly našim učitelům obrázky z procházek po lese, někdy přímo na přírodním materiálu, nebo klasické obrázky na papíru, ovšem různými technikami, prostě fantazie zapracovala….tak vstupte do naší virtuální galerie a pojďte se spolu s námi radovat, jaké máme šikovné žáky…….

      

    

                       

 

Více informací

Zápis nových žáků na školní rok 2020/2021

Více informací

Ochrana zdraví a provoz v ZUŠ Jirkov v období do konce škol. roku 2019/2020 – manuál

Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky základních uměleckých škol. Provoz základních uměleckých škol je možné obnovit od 11. května 2020, a to v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020. Pohyb žáků v základní umělecké škole Jirkov se řídí těmito principy:

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání)

V budově školy                               

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru)
 • Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně
 • Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce – je k dispozici na chodbách školy a na toaletách
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány také do všech učeben
 • Časté větrání budovy je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min)
 • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů, zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod.
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, je prováděno nejméně jednou denně
 • Odpadkové koše jsou vyprázdněny alespoň jednou denně

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Žák bude moci vstoupit do školy pouze s podepsaným Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář je k dispozici zde na webových stránkách školy, popř. u vašich učitelů. V případě změny situace musí být toto prohlášení zákonnými zástupci neprodleně aktualizováno.

V učebně

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)
 • Maximální počet žáků v učebně je 15
 • V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru) a je to nezbytně nutné. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně
 • U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
 • V každé učebně se pravidelně větrá (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min)
 • V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, je prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození 

 

   Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty
 • Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v  nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy

 

Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy

Učitelé ZUŠ Jirkov mají k zajištění bezpečnosti osobní roušky a obličejové štíty. Jsou poučeni o závažnosti situace a o bezpečnostních pravidlech, která je třeba dodržovat. U skupinové výuky a v kolektivních oborech je složení skupin žáků předem dáno a je neměnné. O docházce žáků do školy je veden záznam v třídní knize a tato evidence může být po dohodě s rodiči poskytnuta v rámci projektu Chytrá karanténa.      

Při výuce se bude v jednotlivých oborech postupovat takto: 

Hudební obor (HO)

 1. Před příchodem žáků na hodinu bude třída vydezinfikovaná
 2. Příchod žáků do třídy v roušce – dezinfekce rukou
 3. Výuka hry s učitelem – buď na vlastní nástroj (kytara, dechový nástroj, apod.), nebo na nástroj školní, který používá více osob (klavír, klávesové nástroje, bicí nástroje, apod.) – je ošetřován častěji, v rámci zamezení rizik
 4. Po ukončení hodiny bude učitel dezinfikovat klávesy, pomůcky – notové stojany, stojánky pod nohy, kliku, umyvadlo+baterii, apod.
 5. Na WC budou žáci chodit jednotlivě, po příchodu z WC opět dezinfekce rukou
 6. Třídu učitel po ukončení výuky každého žáka/žáků vyvětrá
 7. V hodinách HN bude sedět v každé lavici jeden žák
 8. Na konci hodiny při odchodu žáků – opět dezinfekce rukou
 9. Po odchodu žáků ze třídy učitel vydezinfikuje všechny pomůcky, kliku, stoly, židle a připraví tak učebnu pro další skupinu žáků

Výtvarný obor (VO)   

 1. Před příchodem žáků na hodinu bude třída vydezinfikovaná
 2. Příchod žáků do třídy v roušce – dezinfekce rukou
 3. Každý žák má své pracovní místo – stůl, žáci se nebudou shlukovat
 4. Každý žák bude pracovat samostatně na své práci podle zadání, individuálně bude učitel s žáky konzultovat pracovní postupy a techniky (hodina bude probíhat stejně pouze s důslednějšími hygienickými opatřeními)
 5. Během hodiny bude učitel dezinfikovat pomůcky, kliku, umyvadlo+baterii
 6. Žáci nebudou nosit s sebou svačiny, pouze pití
 7. Na WC budou žáci chodit jednotlivě, po příchodu z WC opět dezinfekce rukou
 8. Třída bude větraná, pokud dovolí počasí, budou žáci chodit pracovat na zahradu školy, kde budou dodržovat rozestupy
 9. Na konci hodiny při odchodu žáků – opět dezinfekce rukou
 10. Po odchodu žáků ze třídy učitel vydezinfikuje všechny pomůcky, kliku stoly, židle a připraví tak učebnu pro další skupinu žáků

Taneční obor (TO)

 1. Nebude se používat šatna, žáci si nechají věci ve třídě
 2. Před příchodem žáků na hodinu bude třída vydezinfikovaná
 3. Příchod žáků do třídy v roušce – dezinfekce rukou
 4. Výuka v TO bude probíhat s dodrženými rozestupy v klidnějším režimu – protahovací cviky, práce u tyče – baletní průprava, zaměření na preciznost pohybu v pomalejším provedení, využití internetu: baletní a taneční videa a následné rozbory učitele s žáky, seznamování s různými tanečními styly a technikami, v hodině bude zařazena také teorie
 5. Žáci nebudou nosit s sebou svačiny, pouze pití
 6. Na WC budou chodit jednotlivě, po příchodu z WC opět dezinfekce rukou
 7. Třída bude větraná, pokud dovolí počasí, budou žáci TO chodit pracovat na zahradu školy, kde budou dodržovat rozestupy
 8. Na konci hodiny při odchodu žáků – opět dezinfekce rukou
 9. Po odchodu žáků ze třídy učitel vydezinfikuje všechny pomůcky, tyč, kliku a připraví tak učebnu pro další skupinu žáků

Literárně-dramatický obor (LDO)

 1. Před příchodem žáků na hodinu bude třída vydezinfikovaná
 2. Příchod žáků do třídy v roušce – dezinfekce rukou
 3. Výuka v LDO bude probíhat s dodrženými rozestupy v klidnějším režimu –žáci se více zaměří na recitaci, čtení textů, rozbory textů, hlasovou průpravu, zlepšení artikulaci a práci s výrazem, omezit pohybové hry
 4. Žáci nebudou nosit s sebou svačiny, pouze pití
 5. Během hodiny bude učitel dezinfikovat pomůcky, kliku, umyvadlo+baterii
 6. Na WC budou chodit jednotlivě, po příchodu z WC opět dezinfekce rukou
 7. Třída bude větraná, pokud dovolí počasí, budou žáci LDO chodit pracovat na zahradu školy, kde budou dodržovat rozestupy
 8. Na konci hodiny při odchodu žáků – opět dezinfekce rukou
 9. Po odchodu žáků ze třídy učitel vydezinfikuje všechny pomůcky, používané rekvizity, židle, kliku a připraví tak učebnu pro další skupinu žáků

 Úplata za vzdělávání 

Současnou situaci uzavření přístupu do ZUŠ a vliv na úplatu právní předpisy výslovně neřeší. Jedná se o tzv. vyšší moc. Tato situace zpravidla není ani řešena ve školním řádu (vnitřním předpise), jelikož se nyní jedná o běžně nepředvídatelnou situaci. Je doporučeno platbu školného nevracet, protože platby mají být pololetní a tedy v tuto chvíli uhrazeny. Je možné přihlédnout například k tomu, zda škola nabídla žákům možnost distanční výuky, v každém případě o způsobu platby, popř. o vrácení školného, nebo jeho poměrné části rozhoduje vždy ředitel školy. Přestože v naší škole byla distanční výuka žákům umožněna a od 11.5. již probíhá výuka prezenční, rozhodla jsem o platbách školného v této situaci takto:

 • za období 2. pololetí se bude platit školné za měsíce únor – duben (únor byl plně vyučován, březen pouze týden, duben pouze distančně)
 • za měsíce květen – červen se školné hradit nebude, i v případě, že žák využije prezenční výuku od 11.5. a bude chodit na vyučování až do konce června
 • jestliže žák platí školné pololetně, tedy má uhrazeno období únor – červen, bude mu školné za poslední dva měsíce převedeno do dalšího školního roku, tedy ve školním roce 2020/2021 bude mít již uhrazeno září – říjen, popř. může řešit vrácení školného individuálně s ekonomkou školy
 • pokud žák platí školné jinak, než pololetně, je třeba, aby nejpozději do konce května 2020 uhradil školné za zmíněné 3 měsíce, jinak mu nebude umožněno pokračovat v příštím roce ve studiu

Toto rozhodnutí platí pro všechny žáky stejně, ať už využili distanční výuku, či nikoliv. Stejné podmínky platí i pro žáky, kteří nevyužijí od 11.5.2020 možnost opětovné prezenční výuky. Pokud nemáte dosud školné uhrazeno, učiňte tak co nejdříve, ať za tímto náročným školním rokem uděláme tečku a začneme v září nový školní rok lépe. Děkuji za pochopení.

Milena Sailerová

 

Více informací

Těšíme se do školy…11. května 2020

Vážení rodiče, milé děti,

koronavirové období nám velmi necitelně a nečekaně zasáhlo do našich životů a zpřetrhalo tak zaběhnuté zvyky, režim, na který jsme byli zvyklí a který jsme si složitě na začátku školního roku společně nastavili. Poradili jsme si a v téhle složité době jsme ke společné práci přistoupili naprosto samozřejmě. Většina z vás cítila potřebu, kontaktovat se se svými učiteli, některým velmi chyběl i nástroj samotný. A tak jsem byla často velmi dojatá, jak skvěle dokázali naši žáci v náročných podmínkách reagovat a jakou v sobě našli zodpovědnost a samostatnost. Zjistili jsme tak všichni, jak velké máme rezervy, a že se dokážeme v horších dobách semknout. Velmi vás všechny obdivuji!

Ani jsem nepočítala, že bychom se spolu ještě viděli do konce školního roku, nicméně naše vláda začíná rozvolňovat nastavená opatření a tedy se s největší pravděpodobností ještě do konce školního roku ve škole uvidíme. Jsem tomu opravdu velmi ráda. Pro plynulý průběh výuky je však třeba zajistit a důsledně dodržovat některá pravidla. Je to nutné k tomu, abychom zvládli tyto předprázdninové týdny ve zdraví, prázdniny mohli využít k zaslouženému odpočinku a  v září se pak mohli setkat plní elánu a nastoupit nový, plnohodnotný školní rok. 

A kdy se tedy uvidíme? Podle posledního harmonogramu MŠMT ČR to bude od pondělí, 11. května 2020.

Harmonogram uvolnění škol

Je důležité, abychom všichni dodržovali hygienická pravidla, která nám pomohou těchto cílů dosáhnout. Tím nejzákladnějším je nošení roušek v celém areálu naší školy. Výjimky budou určovat sami učitelé (dechové nástroje) a to tak, aby tím nemohl být nikdo ohrožen. Učitelé v naší škole budou mít kromě roušky i obličejový štít, tedy ani z jejich strany se nemusíte obávat žádné hrozby.

Prvním důležitým krokem, který musíte učinit, je vypsání a podpis rodičů pod Prohlášení o současném zdravotním stavu. Nechceme nakazit ani vás, ani učitele. Proto je tohle prohlášení a zodpovědný a pravdivý přístup k jeho vyplnění tím nejdůležitějším krokem. Prohlášení si stáhněte z našich webových stránek, vytiskněte, nechte rodiči podepsat a přineste již na první hodinu. Pokud byste z jakýchkoliv důvodů nestihli hodinu první, přineste ho zcela určitě na další hodinu.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Další důležitou nutností jsou bezdotykové stojany na dezinfekci, které najdete na každé chodbě a především hned při vstupu do budovy školy. Vaší povinností je ošetřit si ruce po příchodu do budovy, popř. i při odchodu. Dále na vás apeluji, abyste nevyužívali tyto stojany zbytečně a nesnižovali tak možnost, aby je mohli využívat i další návštěvníci naší školy.

Pokud bylo v minulosti zvykem, že chodili rodiče do hodiny žáka, pokuste se v současné době tyto návštěvy omezit a čekat venku, popř. na chodbě, aby dotyků bylo minimum. Učitelé jsou proškoleni a po každém žákovi kritická místa vyčistí, ale vždycky je lepší prevence.

Ještě mám prosbu přímo na rodiče – buďte tak laskavi a dejte Vašemu učiteli hudebního, výtvarného, tanečního, popř. literárně-dramatického oboru jasně vědět, zda počítáte s tím, že Vaše dítě do konce školního roku ještě přijde na hodiny. Je to pro nás velmi důležité vědět, abychom mohli podniknout různé kroky k úpravě rozvrhu apod.

V neposlední řadě mám pro vás ještě informaci o školném. Přestože ministerstvo jasně vymezilo, že školné se platí pololetně a není nárok na vrácení, rozhodla jsem se postupovat jinou cestou a budu tuto věc řešit individuálně. Uvědomte si, prosím, že tato záležitost je nesmírně náročná a bude vyžadovat určitý čas a především ujasnění některých konkrétních informací. Máme téměř 700 žáků a při individuálním přístupu bude administrativa časově velmi náročná. Přesto bych ráda do konce školního roku problém školného vyřešila k vaší spokojenosti. Děkuji Vám za pochopení.

Je možné, že vláda některá pravidla opět změní a bude třeba reagovat, proto se předem omlouvám, jestli budu muset některé informace měnit i já. Velmi se všichni snažíme, abychom pro vaše děti vytvořili bezpečné a vstřícné prostředí a abychom si týdny do prázdnin alespoň v upravených podmínkách společně co nejlépe užili a něco se naučili. Věřím, že se nám to podaří.

Milena Sailerová

Více informací

Vzhledem k současné mimořádné situaci musíme letošní ročník výtvarné soutěže Jirkovská paleta zrušit. Téma VODNÍ HLUBINY zanecháme jako téma na příští školní rok 2020/2021 a již přihlášené obrázky a práce zařadíme. Sledujte informace na webových stránkách školy nebo zašlete svůj kontaktní email, kam vám budeme informace posílat.

Děkujeme za pochopení, organizátoři soutěže ZUŠ Jirkov

Více informací