Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Tiskařem v Muzeu knihy a knihtisku

První listopadový den se vydali naši výtvarníci na svůj další poznávací zájezd, tentokrát do Plzně do Muzea knihy a knihtisku. Byl to opět velmi inspirativní a tvořivý den, kdy se žáci výtvarného oboru dozvěděli něco z historie knihtisku. S panem průvodcem jsme si připomněli dobu, kdy byla vytištěna první kniha na našem území. Dozvěděli jsme se střípky z historie a poodhalili i jednotlivé postupy knihtisku. Zavítali jsme do původní budovy tiskárny z roku 1911, ve které probíhá nepřetržitý tiskařský provoz do dnešních dnů. Vrátili jsme se zpět v čase, kdy tisk znamenal přelom v šíření informací a tím napomohl rozvoji společnosti. Měli jsme možnost seznámit se s procesem výroby knihy, prohlédli jsme si různé typy historických sázecích strojů přes rozličná zařízení potřebná pro knihtisk až po skládací stroje, řezačky a drátošičky. Z ochozů jsme pak měli možnost nahlédnout i do současného tiskařského provozu, kde již stroje pracují na moderním principu.

Naši výtvarníci si mohli sami vyzkoušet svůj vlastní tisk na tričko nebo na papírový arch. Nejprve si museli vybrat správný typ a velikost písma, mohli přidat i obrázkový motiv a pak se  za pomoci zkušeného tiskaře pustili do práce. Praktickou část našeho výletu si všichni užili a hlavně se inspirovali pro svou další výtvarnou činnost.