Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

1. Koncert vítězů

Soutěže jsou nedílnou součástí všech uměleckých škol, tedy i té naší. Každoročně koncem ledna mají žáci hudebního oboru možnost, představit svoji práci veřejnosti a poměřit tak své schopnosti s ostatními žáky. Vítězové školního kola soutěže pak vystoupí na dvou koncertech vítězů.

  

Ministerstvo školství vyhlašuje každoročně soutěže pro určité nástrojové obsazení a v takových případech mohou ti nejlepší žáci postoupit ze školního kola do kola vyššího, tedy okresního, popř. i do kola krajského a celostátního. Ale cesta do nejvyšších kol je velmi náročná, a pokud žák uspěje, je to velká pocta pro něj samotného i jeho učitele. V letošním roce je vyhlášena postupová soutěž pro hráče na elektronické klávesové nástroje, akordeon, sborový zpěv a dále pro komorní soubory s převahou dechových nebo smyčcových nástrojů.

                        

Dnešní, 1. koncert vítězů, představil část těch nejlepších žáků a myslím, že to byly opravdu krásné výkony. Blahopřeji všem účinkujícím a budu se těšit na čtvrtek, 14.2., kdy se na 2. koncertě vítězů představí další.