Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

2. Koncert vítězů

Druhý koncert vítězů byl opět nabitý krásnými výkony, což mi udělalo velkou radost a uvědomila jsem si znovu, kolik šikovných a talentovaných děti v Jirkově máme. Není to ale jenom o talentu, je to také o tom, že dítě musí mít doma vhodné zázemí, musí cítit zájem a podporu rodičů. Pro rodiče to je jistě zátěž, spojená s neustálým vožením svého dítěte na hodinu nástroje, hudební nauky, popř. komorní hry. Ale výsledkem je právě člověk, který se v životě dokáže uplatnit, zvládá zároveň víc, než jeho vrstevníci, protože je mu to jednak umožněno a jednak k tomu má předpoklady. A také mi dovolte připomenout učitele, jako jeden z článků tohoto procesu – pokud si s žákem sedne, pak už nic nebrání tomu, aby výsledkem této spolupráce byla krásná hudba, sváteční pohoda a nádherný pocit. A to za to všechno jistě stojí!