Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Kapky, prameny, oceány

Během minulého školního roku učitelé výtvarného oboru naší školy nezávisle na sobě zvolili téma vody jako východisko pro vytváření výtvarných etud. Šlo o výtvarná cvičení, při kterých se žáci na jednoduchém problému učili výtvarným řešením pomocí množství technik. Z původního obyčejného cvičení vzniklo mnoho působivých výtvarných kreací a byla by škoda je nevystavit. A jelikož k nim postupem času přibyly další artefakty týkající se tématu vody, nedalo se uspořádání výstavy odolat. Učitelé spolu s žáky objevili vodu jako velký zdroj nápadů a tvořivosti, které lze jen těžko obsáhnout. Říká se, že voda je zdrojem života a skutečně se voda stala zdrojem výtvarného života po dobu téměř půl roku a zrodila se tak i výstava výtvarného oboru ZUŠ Jirkov, nazvaná KAPKY, PRAMENY, OCEÁNY.

Vernisáž výstavy se konala 3. října a její zahájení proběhlo v tónech klasického zpěvu. Divákům se představily naše paní učitelky pěveckého oddělení, Libuše Kulíšková a Michaela Třeštíková, za klavírního doprovodu Zhanny Shepelevy. 

Výstava měla své zvláštní kouzlo. Do Galerie dětí se vstupovalo bludištěm vyrobeným z plastových lahví, plynule se prošlo podmořským tunelem a skrze něj jsme si mohli prohlédnout plovoucí ryby, a teprve pak se před diváky otevřel celý vodní svět. Návštěvníci spatřili nejen počáteční výtvarné etudy, ve kterých se žáci potýkali s vyjádřením vlnobití, kapkami deště, kapáním vody, ale mohli spatřit i podmořské paláce, lodě a loďky, živočichy, písmo inspirované vodní říší a mnoho dalších výtvarných nápadů. Výstavu si přišlo hned první den prohlédnout přes sto návštěvníků, kteří pochválili fantazii, kreativitu a pestrost všech vystavovaných prací. Výstava potrvá do 15. listopadu a mohou si ji přijít prohlédnout žáci z mateřských i základních škol.