Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Podzimní koncert v galerii

 

Ve čtvrtek 14. listopadu zahájilo Podzimním koncertem klavírní oddělení naší ZUŠ v letošním školním roce své pravidelné koncertování. Zázemí pro první koncert tentokrát poskytla Galerie Jirkov. Estetické prostředí uprostřed vystavených výtvarných děl umocnilo příjemnou atmosféru vytvořenou publikem. Žáci klavírního oddělení střídající se u klavíru předvedli žánrově i stylově širokou paletu klavírních skladeb, a to sólových i čtyřručních. V programu, který připravily paní učitelky Hana Malá, Miroslava Raková a Zhanna Shepeleva, převažovali mladší žáci, kteří si mohli v tomto komorním prostředí vyzkoušet, jak to chodí na koncertním pódiu. Celý koncert slovem provázela paní učitelka Hana Malá. Poděkování patří manželům Zvalovým, kteří připravili pro přítomné občerstvení pro zahřátí i pro osvěžení. Těšíme se na další setkání u klavíru!