Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Podzimní koncert

Podzimní koncert každoročně přichází v čase, kdy už to venku není nijak vábné, kdy je brzy tma a kromě mlhy také často mrholí…tedy nic, na co bychom se nějak zvlášť těšili. Ale jedno pozitivum tohle roční období přeci jenom má – zbývá nám více času na akce, které se konají pod střechou. Takže Podzimní koncert, na kterém se ve čtvrtek představili žáci naší školy, byl vskutku příjemný – v teple, suchu a ještě v pohodové atmosféře. Účinkujícím, ani publiku nevlídné počasí nevadilo, protože výkony byly krásné, repertoár pestrý a děti hrály s radostí, bez trémy, profesionálně. Byl to už takový začátek předvánoční šňůry koncertů a já doufám, že se na ty další těšíte stejně, jako já.