Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Betlémské světlo – výstava VO

Ve čtvrtek 12. prosince jsme zahájili výstavu výtvarného oboru ZUŠ Jirkov, tentokrát s názvem Betlémské světlo. Vánoční výstava je již tradičním svátkem pro nás i naše žáky. Každým rokem se snažíme dětem přiblížit Vánoce z nového úhlu pohledu. Letos nás oslovila aktivita skautů. Samotná myšlenka Betlémského světla byla poprvé představena v rámci akce Světlo ve tmě rakouskou umělkyní Adou Brandstetterovou, která světlo prezentovala jako symbol pro mír. V roce 1988 přišel skautský vůdce Herbert Grünwald s myšlenkou rozsáhlé distribuce Betlémského světla. Plamínek světla bývá zapálen v předvánoční době v betlémské jeskyni, kde se narodil Ježíš Kristus a následně je převezen do Vídně, odkud cestuje do mnoha zemí. Ve výtvarných dílech našich žáků se můžeme setkat s Betlémským světlem jako s nadějí, životem a dobrotou. A to dává i letošnímu vánočnímu času smysl.

Hudební zahájení vánoční výstavy letos připravila paní učitelka Libuše Kulíšková, školou se nesly tóny vánočních koled, které dodaly celé akci sváteční nádech. Všichni příchozí se mohli radovat z výtvorů svých i ostatních dětí a mohli si tak na chvíli vychutnat předvánoční čas.