Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Těšíme se do školy…11. května 2020

Vážení rodiče, milé děti,

koronavirové období nám velmi necitelně a nečekaně zasáhlo do našich životů a zpřetrhalo tak zaběhnuté zvyky, režim, na který jsme byli zvyklí a který jsme si složitě na začátku školního roku společně nastavili. Poradili jsme si a v téhle složité době jsme ke společné práci přistoupili naprosto samozřejmě. Většina z vás cítila potřebu, kontaktovat se se svými učiteli, některým velmi chyběl i nástroj samotný. A tak jsem byla často velmi dojatá, jak skvěle dokázali naši žáci v náročných podmínkách reagovat a jakou v sobě našli zodpovědnost a samostatnost. Zjistili jsme tak všichni, jak velké máme rezervy, a že se dokážeme v horších dobách semknout. Velmi vás všechny obdivuji!

Ani jsem nepočítala, že bychom se spolu ještě viděli do konce školního roku, nicméně naše vláda začíná rozvolňovat nastavená opatření a tedy se s největší pravděpodobností ještě do konce školního roku ve škole uvidíme. Jsem tomu opravdu velmi ráda. Pro plynulý průběh výuky je však třeba zajistit a důsledně dodržovat některá pravidla. Je to nutné k tomu, abychom zvládli tyto předprázdninové týdny ve zdraví, prázdniny mohli využít k zaslouženému odpočinku a  v září se pak mohli setkat plní elánu a nastoupit nový, plnohodnotný školní rok. 

A kdy se tedy uvidíme? Podle posledního harmonogramu MŠMT ČR to bude od pondělí, 11. května 2020.

Harmonogram uvolnění škol

Je důležité, abychom všichni dodržovali hygienická pravidla, která nám pomohou těchto cílů dosáhnout. Tím nejzákladnějším je nošení roušek v celém areálu naší školy. Výjimky budou určovat sami učitelé (dechové nástroje) a to tak, aby tím nemohl být nikdo ohrožen. Učitelé v naší škole budou mít kromě roušky i obličejový štít, tedy ani z jejich strany se nemusíte obávat žádné hrozby.

Prvním důležitým krokem, který musíte učinit, je vypsání a podpis rodičů pod Prohlášení o současném zdravotním stavu. Nechceme nakazit ani vás, ani učitele. Proto je tohle prohlášení a zodpovědný a pravdivý přístup k jeho vyplnění tím nejdůležitějším krokem. Prohlášení si stáhněte z našich webových stránek, vytiskněte, nechte rodiči podepsat a přineste již na první hodinu. Pokud byste z jakýchkoliv důvodů nestihli hodinu první, přineste ho zcela určitě na další hodinu.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Další důležitou nutností jsou bezdotykové stojany na dezinfekci, které najdete na každé chodbě a především hned při vstupu do budovy školy. Vaší povinností je ošetřit si ruce po příchodu do budovy, popř. i při odchodu. Dále na vás apeluji, abyste nevyužívali tyto stojany zbytečně a nesnižovali tak možnost, aby je mohli využívat i další návštěvníci naší školy.

Pokud bylo v minulosti zvykem, že chodili rodiče do hodiny žáka, pokuste se v současné době tyto návštěvy omezit a čekat venku, popř. na chodbě, aby dotyků bylo minimum. Učitelé jsou proškoleni a po každém žákovi kritická místa vyčistí, ale vždycky je lepší prevence.

Ještě mám prosbu přímo na rodiče – buďte tak laskavi a dejte Vašemu učiteli hudebního, výtvarného, tanečního, popř. literárně-dramatického oboru jasně vědět, zda počítáte s tím, že Vaše dítě do konce školního roku ještě přijde na hodiny. Je to pro nás velmi důležité vědět, abychom mohli podniknout různé kroky k úpravě rozvrhu apod.

V neposlední řadě mám pro vás ještě informaci o školném. Přestože ministerstvo jasně vymezilo, že školné se platí pololetně a není nárok na vrácení, rozhodla jsem se postupovat jinou cestou a budu tuto věc řešit individuálně. Uvědomte si, prosím, že tato záležitost je nesmírně náročná a bude vyžadovat určitý čas a především ujasnění některých konkrétních informací. Máme téměř 700 žáků a při individuálním přístupu bude administrativa časově velmi náročná. Přesto bych ráda do konce školního roku problém školného vyřešila k vaší spokojenosti. Děkuji Vám za pochopení.

Je možné, že vláda některá pravidla opět změní a bude třeba reagovat, proto se předem omlouvám, jestli budu muset některé informace měnit i já. Velmi se všichni snažíme, abychom pro vaše děti vytvořili bezpečné a vstřícné prostředí a abychom si týdny do prázdnin alespoň v upravených podmínkách společně co nejlépe užili a něco se naučili. Věřím, že se nám to podaří.

Milena Sailerová