Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí MŠMT ČR probíhá v období 4. – 10.1.2021 výuka v ZUŠ Jirkov distančním způsobem….a tato situace bude pokračovat ve stejném režimu i nadále, zatím do 22.1.2021.

Jsou umožněny pouze prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka a slouží především k upřesnění informací o talentových zkouškách žáků, apod.

Přeji nám všem, abych tato oznámení už nemusela psát a abychom se raději potkávali osobně na chodbách školy…..zdravý rok, přátelé!