Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Velký úspěch Veroniky Klatovské

I v této náročné době, kdy se nám zdá, že jsme uzavřeni v bublině a svět kolem nás se zastavil, tak se dějí zázraky. A svět jde dál, bez ohledu na covid-19 a všechny nepříjemnosti s ním spojené. Důkazem je třeba informace, že naše žákyně, Veronika Klatovská, žákyně paní učitelky Martiny Slámové, byla přijata ke studiu na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Je to umělecká škola se zaměřením hlavně na hudbu populárního, jazzového a muzikálového žánru. Studium je náročné, ale velmi zajímavé a studenti mají šanci hodně získat. A já jsem přesvědčená, že Veronika využije vše, co jí škola nabízí.

Veronika Klatovská navštěvuje naši školu od pěti let, kdy začala se studiem hry na akordeon u paní učitelky Martiny Slámové. Díky talentu a píli se postupně dostávala z prvních míst ve školní soutěži do soutěží vyšších, okresních a krajských, až skončila v soutěži nejvyšší, a sice v ústředním kole národní soutěže ZUŠ, kde získala krásné druhé místo.

Díky velké podpoře a ochotě rodičů se každoročně ve 2. srpnovém týdnu účastnila letního festivalu a kurzů s názvem Třeboňská letní setkávání. Festival vždy zahrnuje koncerty, hudební semináře a workshopy s těmi nejlepšími lektory, což je v případě akordeonu třeba Ladislav Horák a Markéta Laštovičková.

Kromě akordeonu studuje Veronika v naší škole u stejné učitelky i hru na elektronické klávesové nástroje (EKN) a na tento nástroj hraje od září 2020 ve školním orchestru Red Dwarf Band.

Hudba ji natolik nadchla, že se rozhodla ji i studovat. Dva měsíce před talentovými zkouškami zjistila, že klasická hudba není to, co by chtěla studovat a podala si přihlášku právě na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze.

Blahopřejeme Veronice k tomuto velkému úspěchu a přejeme jí do dalších let a ke studiu hodně úspěchů a radosti a pevně věříme, že zvolila správně.