Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Výtvarný obor v době distanční

           

Umění, jak výtvarné, hudební, taneční, tak i dramatické, je velmi důležité pro duševní rozvoj každého člověka a my učitelé se snažíme všechny benefity umělecké tvorby neustále předávat svým žákům. Je potěšující, že děti mají stále chuť kreativně tvořit a zapojovat se do distanční výuky. I ve výtvarné tvorbě je pro žáky důležitý výstup v podobě výstavy, proto bychom rádi prostřednictvím webových stránek představili alespoň malou ukázku výtvarné tvorby našich žáků v době, kdy jsme všichni opět uzavřeni doma. 

Kam naše práce směřuje a jakým směrem se ubírá, můžete vidět na výtvarných řadách a tématech. Před Vánocemi, v době distanční výuky, jsme dokončili s žáky například témata Ilustrace a Zátiší.

V lednu jsme se začali věnovat nové výtvarné řadě nazvané Vesmír, která bude obsahovat mnoho dalších podtémat, která budou s Vesmírem propojená. Jedním z úkolů byla rovněž fotografie a následná kresba či malba podle vlastní fotky-předlohy. Někteří žáci jsou velmi aktivní a pracují nad rámec svých úkolů, proto posílají i svou vlastní tvorbu, kde se určitým způsobem realizují a relaxují.