Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Ventilky – veřejná zkouška

Již několik dní žije celá naše země přírodní katastrofou, která se stala na jižní Moravě, konkrétně na rozmezí okresů Břeclav a Hodonín. Myslím, že tato událost silně zasáhla každého z nás, soucítíme s lidmi, kterých se událost týká a většina z nás se i snaží pomoci. Každý po svém. Komorní smíšený sbor Ventilky také nezůstal stranou a rozhodl se pomoci. V pátek 25.6.2021 uspořádaly Ventilky v Rytířském sále zámku Červený Hrádek veřejnou zkoušku, během níž každý zúčastněný přispěl libovolný obnos. Návštěvníků se nesešlo mnoho, ale i přesto se podařilo vybrat 3 905,- Kč.  Obnos byl ještě téhož večera poslán na konto sbírky vyhlášené Nadací VIA společně s přáním, aby se život ve všech zpustošených vesnicích vrátil brzy do normálu.

Myslím, že je to chvályhodný čin, a že je stále třeba, aby se každý z nás do pomoci zapojil. Nezáleží na výši obnosu, všechno se počítá. Děkuji velmi Ventilkám a děkuji i každému z vás, komu není osud lidí postižených tornádem lhostejný.