Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Zahájení koncertní sezóny

   

Po neskutečně dlouhé době se konečně vracíme ke koncertnímu životu a doufáme, že naši koncertní sezónu 2021/22, do které jsme zařadili řadu vynikajících umělců, budeme moci tentokrát celou uskutečnit. Zahajujeme pěveckým koncertem, ve kterém vystoupí členka ND v Praze, vynikající mezzosopranistka Michaela Zajmi, která zpívá svěžím, průbojným hlasem a dává do zpěvu  srdce i duši a navíc své operní postavy doplňuje také skvělou hereckou kreací. Však také byla za své umění dvakrát nominována na cenu Thálie. Poprvé v roce 2010 a podruhé v roce 2013. Krom opery se věnuje i koncertní činnosti. Publikem v koncertních síních  celé Evropy byla vždy vřele přijata a kritici nešetřili chválou za její výkony. Na koncertě v Jirkově ji bude na klavír doprovázet Pavel Voráček, se kterým si padli takzvaně do oka umělecky i lidsky, oba cítí hudbu podobně, jakoby dýchali unisono. Pavel Voráček má za sebou četná studia i soutěžní úspěchy, hraje sólově a věnuje se i komorní hře, která je podle jeho vyjádření pro něho svátkem hudby a výbornou zkušeností, ze které pak čerpá i pro své sólové hraní. Program jirkovského koncertu je sestaven z krásných písní, operních árií a také sólových klavírních skladeb českých a světových skladatelů. Věříme, že vás koncert v podzimních dnech osvěží a potěší a že budete odcházet plni krásných uměleckých zážitků. Přijďte v úterý 19. října od 18.30 hod. do koncertního sálu Základní umělecké školy v Jirkově, jste všichni srdečně zváni. Kruh přátel hudby Jirkov.