Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Závěrečný koncert

V tomhle školním roce se nám víc než dříve stávalo, že nás některý z koncertů dojal. Stávalo se nám to i v minulosti – někdy to bylo tou sváteční atmosférou (obvykle koncerty vánoční), pak nás dojímají koncerty absolventské (svojí důstojností a tím, jak nám žáci vyrostli před očima) a v neposlední řadě nás tradičně dojímají koncerty závěrečné, protože vidíme tu spoustu krásné práce, kterou jsme spolu se svými žáky v tom školním roce zvládli. A přesně takhle jsme to vnímali na čtvrtečním Závěrečném koncertě žáků. Zřejmě je to po té covidové době, kdy se větší potřeba umění objevila nejen mezi námi, učiteli, ale ve velké míře se rozšířila i mezi našimi žáky. A já jsem tomu moc ráda. Protože právě umění nám pomáhá překlenout případná těžší období, dokáže nás zklidnit, potěšit….

Myslím, že tohle všechno vnímalo i čtvrteční publikum. Mělo opravdu bohatý výběr poslechu co se týče žánru i nástrojového obsazení a mohlo sledovat společnou práci našich žáků i učitelů, v právě končícím školním roce 2021/2022.  A jak se v podobných případech říkává – král je mrtev, ať žije král! V praxi to znamená, že po prázdninách se dáme spolu s našimi žáky opět do práce a připravíme další koncerty pro své publikum a začneme nový školní rok, tentokrát s označením 2022/2023!

Nicol Matějková nebyla přítomna na Koncertě absolventů, a tak jí jeden z jejích učitelů, tentokrát pan učitel Vilém Liebig, předal alespoň dodatečně Pamětní list a malý dárek.