Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Veronika druhá v republice!

Až do Plzně si v pátek 10. května dojela Veronika Klatovská, žákyně paní učitelky Martiny Slámové, pro 2. místo v celostátním kole národní soutěže uměleckých škol ve hře na akordeon. Je to krásný úspěch, protože si 2. místo Veronika vybojovala v konkurenci dvaceti nejlepších akordeonistů z celé republiky. Blahopřejeme Veronice Klatovské i její učitelce, paní Martině Slámové!

 

Více informací

Okouzleni klavírem

Naše škola pořádá velké množství různých akcí. Všechny jsou zdařilé, většinou i hodně náročné, ale organizujeme je rádi a co nejlépe. Vždy je však důležitá i ta druhá strana, tedy ti, pro které akci pořádáme. A pokud vidíme ze strany zúčastněných spokojenost, radost a úsměv na tváři, je to pro nás, organizátory, ta největší odměna, které se nám za všechnu práci může dostat. A také náboj, abychom i příště věnovali hodiny našeho volného času a nápady pro radost a spokojenost druhých.

A právě takovou akci jsme si všichni společně užili v naší škole v sobotu, 11. května, v rámci klavírního festivalu Okouzleni klavírem. Po městech Louny, Litoměřice, Kadaň a Litvínov, jsme převzali pomyslnou štafetu a uspořádali 5. ročník tohoto festivalu. Musím říct, že to byla „jízda“!

Oficiální začátek byl v 10:00 hodin, ale malí i větší klavíristé a jejich doprovod už se začali sjíždět z celého ústeckého regionu po osmé hodině ranní. A konec byl skoro v 18:00 hodin. A co se vlastně celý den dělo?

No, bylo toho hodně! Mladí klavíristé se představili se svými skladbami v pěti koncertech a zároveň s koncerty se v dalších učebnách konaly hudební workshopy.

Workshopy byly rozvrženy tak, aby zájemci mohli navštívit všechny a zároveň zvládli i odehrát svůj koncertní program. Byly hojně obsazeny a lektoři byli velmi nadšeni a ochotni vysvětlit každý dotaz. A tak mohli účastníci přijít třeba na návštěvu k Mozartovi, kde jim MgA. Alena Hönigová představila historický klavír z dob minulých a spolu s nimi na tento krásný nástroj i zahrála.

Nebo mohli zájemci navštívit workshop BcA. Štěpána Slavíka, aby se dozvěděli, jaké je využití tabletů ve hře na nástroje, konkrétně i na klavír.

I další workshop byl velmi praktický – pan Jaroslav Balog, ladič a klavírník, ukázal klavíristům ve své dílně zásady údržby klavíru a plno dalších zajímavostí.

A aby si mohli naši hosté také odpočinout, byl pro ně v odpoledních hodinách připraven interaktivní koncert pana MgA. Jana Jiraského, Ph.D. Kromě samotného poslechu si mohli zájemci spolu s pedagogem JAMU zahrát jako doprovod a položit mu i pár všetečných otázek v rámci besedy.

A pak už následovalo děkování, předávání dárků za krásné výkony a vzornou přípravu a následně i předání další pomyslné štafety, která tentokráte putuje opět do Loun.

No, byl to náročný den pro všechny, ale byl nabitý pozitivní energií a radostí, která nikomu nedovolila, aby byl unavený. Za organizátory děkuji všem, kteří se spolu se mnou na akci podíleli a děkuji také účinkujícím a jejich učitelům i rodičům, kteří nám dávali po celý den najevo, že jsou tu s námi rádi, a že se jim u nás líbí. Velký dík ale patří také těm, kteří celou akci finančně podpořili a díky nimž jsme mohli pozvat ty nejkvalitnější lektory a odměnit po zásluze všechny účastníky festivalu pěknými dárky. Je to Nadace ČEZ, Město Jirkov, MUDr. Marta Aranyosy, North Coffee a paní Aneta Janda a firma S1 Center Chomutov. Děkujeme!

    A jedna tajná informace pro vás, kteří jste „okouzleni  klavírem“ – fotky z celého dne si můžete stáhnout na www.rajce.net a najdete je v albu  Okouzleni klavírem, 11. května 2019. Tak zase za rok v Lounech, přátelé!

Více informací

Májový koncert

Další z řady žákovských koncertů měl podtitul „májový“. A přesně takový také čtvrteční koncert byl – barevný, jako kytky v máji. Byl pestrý jak nástrojovým obsazením, tak i žánrem hraných skladeb, byl sváteční, jako v květnu bývají významné svátky a byl i předzvěstí toho, že prázdniny se prostě blíží…..

Více informací

Jirkovská paleta 2019 – vernisáž

27. ročník Jirkovské palety s tématem Moje divy světa je již minulostí. V říjnu 2018 bylo vyhlášeno toto nové téma, do konce března mohli všichni na svých výtvarných soutěžních dílech pracovat, v dubnu se sešla odborná porota a vybrala ty nejzajímavější a nejoriginálnější výtvarné práce. Čtvrtek 9. května již patřil všem výhercům a příznivcům naší celostátní výtvarné soutěže Jirkovská paleta, bylo to velice slavnostní a krásné odpoledne.

Každý rok chceme výtvarníkům představit některé naše úspěšné hudební těleso. Slavnostnímu předávání cen a diplomů předcházelo v letošním roce hudební vystoupení saxofonového kvarteta vedeného Vilémem Liebigem, které se dostalo až do celostátního kola národní soutěže uměleckých škol a stalo se tak druhým nejlepším komorním tělesem v republice.

Tradičně začalo slavnostní předávání diplomů a cen vítězům v koncertním sále za účasti představitele města, paní místostarostky Dany Jurštakové, která poblahopřála výhercům a podpořila je v další výtvarné práci. Zdůraznila smysl této soutěže a stálý zájem nejen jirkovských škol. Po slavnostním aktu byla zahájena vernisáž výstavy v Galerii dětí, kde si všichni mohli prohlédnout vítězné práce a všechny ty, které porota vybrala do užšího výběru. Organizátoři výtvarné soutěže, paní učitelky Šárka Hromádková a Ivana Švejkarová zvou všechny školy na výstavu, která bude k prohlédnutí do 31. května a poté ji vystřídá výstava našich absolventů.

Více informací

Pozvánka

Více informací