Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Úspěšný rok, přátelé…..

Více informací

Krásné Vánoce, přátelé!

Více informací

Vánoční myslivecké vytrubování 2019

Letos podruhé se sešli v Císařském sále muzea města Ústí nad Labem trubači z Jirkova, Ústí nad Labem a Šluknova na vánočním vytrubování. Byla založena nová, pěkná tradice, při které se sejdou příznivci myslivosti, přírody a lovecké hudby a vytvoří si tu správnou předvánoční náladu. Letos, přesto že žádný sníh nebyl, byl na náměstí postaven Betlém a pódium, plno stánků s vánočním sortimentem i s tradičním vánočním stromem. Náš úkol, trubačů, byl přispět svým podílem v odpoledním programu. Nálada byla skvělá, obecenstvo tleskalo. Potom jsme se přesunuli do Císařského sálu, kde proběhl hlavní bohatý program.

Více informací

Vánoční koncert orchestru Red Dwarf Band

Vánoční koncert orchestru Red Dwarf Band je vždycky poslední akcí naší školy před samotnými Vánocemi. Takže to většina z nás cítí už velmi svátečně a vnímá atmosféru jako těsně předvánoční (a jak jsem letos zjistila, tak to mají takhle i někteří z diváků). A proto je tenhle koncert tak hodně emotivní, hodně slavnostní, a také hodně pohodový a plný různých překvapení. A nejinak tomu bylo i letos. Každý účinkující jistě přidal kus svého výkonu, diváci zase vytvořili úžasnou atmosféru a pak už to prostě šlo samo….dýchlo na nás na všechny kouzlo Vánoc. A já bych přála vám i nám, aby nám tohle kouzlo vydrželo co možná nejdéle a abychom se na podobných koncertech stále setkávali. Snad vám fotky z koncertu budou tu příjemnou atmosféru připomínat…..

Orchestr Red Dwarf Band měl v programu připraveno mnoho novinek, ale také pár stálic, které prostě nesmí na vánočním koncertě chybět….

 Večer zpestřil svým vystoupením taneční obor, v tomto případě pod vedením Hany Šimkové…..

…a další taneční číslo vzniklo pod vedením Adama Schmidta…..

V programu koncertu nesměl chybět host – tentokrát to byla bluegrassová kapela Album. Její vánoční písničky oslovily nejednoho diváka a bylo to příjemné zpestření koncertu….

Jedním z překvapení byla pak píseň Mackie Messer, o londýnském králi podsvětí, kterou si s orchestrem zazpíval jeho kapelník, Vilém Liebig. Myslím, že někteří z diváků našeho kapelníka ani nepoznali….

Nesmělo chybět ani poděkování členů orchestru jejich kapelníkovi, a to má každoročně na starosti Vladislav Šmejkal….

Zpěvák kapely Album, pan Zoltán Pasztor, si později s orchestrem RDB ještě zazpíval starou, známou pecku, kterou proslavil Louis Armstrong, What a Wonderful World….

Zpívané písně jsme slyšeli v podání dvorní zpěvačky Kateřiny Klimentové a musím říct, že její hlas zraje jako víno…..

Celým večerem provázela Michaela Třeštíková….

Dalším z překvapení bylo pěvecké vystoupení učitele tanečního oboru, Adama Schmidta. S písněmi Say Something a Hallelujah potěšil a překvapil mnoho lidí v sále. O doprovod se postaraly Zhanna Shepeleva (klavír) a Jitka Bartoňová (violoncello)…..

 A když už se zdálo, že je překvapením konec, čekalo na všechny přítomné lehké občerstvení na cestu domů…..

Tak to byl Vánoční koncert orchestru Red Dwarf Band…

 

 

Více informací

Vánoční klavírní koncert

Když si paní učitelky klavírního oddělení v loňském roce vybraly pro konání prosincového koncertu kavárnu Jacques Café v Chomutově, byla to dobrá volba. To by určitě potvrdili i všichni účastníci letošního Vánočního klavírního koncertu, který se opět konal ve zmíněné kavárně v  úterý 17. prosince. Diváků se sešla více než stovka a zaplnili útulný prostor kavárny doslova do posledního místečka. Žáci klavírního oddělení ze tříd paní učitelky Miroslavy Rakové a Karly Babjákové a pana učitele Pavla Valvody se představili ve dvaceti šesti číslech sólových, čtyřručních i šestiručních, zpestřením bylo i jedno číslo houslové. Jak ve svém průvodním slově uvedla paní učitelka Karla Babjáková, nešlo při koncertě o měření výkonů jednotlivých žáků, ale především o společné předvánoční setkání s hudbou. A tak mladí klavíristé rozbalovali své „klavírní dárečky“ v příjemné a přející atmosféře a jen s minimální trémou. Za své vystoupení byl každý účinkující odměněn nejen zaslouženým potleskem, ale i malým dárkem – rolničkou. Rolničky nebyly jen dárkem, ale posloužily i jako doprovod ke společnému zpěvu v závěru koncertu. A když jde o rolničky, nemohla to být jiná píseň než Rolničky, rolničky…

Tak šťastné a veselé a za rok zas!

 

Více informací