Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077

Jirkovská paleta

Základní umělecká škola Jirkov,                                                                                                                                                                                                                          

Chomutovská 267, okres Chomutov, 431 11 Jirkov

tel. 474 65 40 77, www.zusjirkov@centrum.cz

vyhlašuje XXIX. ročník soutěžní přehlídky výtvarných prací s celostátní účastí                                                                                                                                                                                                                                  

Jirkovská paleta                                

Téma:  LÍTÁ, CO KŘÍDLA MÁ                                                                                                  

–  létání – fyzické schopnosti a schopnosti člověka

–  objevování létajících živočichů a jejich prostředí

–  pohádkové bytosti se schopností létat

–  propojování světů – reality i fantazie                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                            

Účast v soutěži a podmínky:

soutěž je vypsána pro žáky MŠ, ZŠ, ZUŠ ve věku od 6 do 15 let,  studenty i dospělé v následujících kategoriích:                                                                                                                                                             

A –

B1 – ZŠ  1. – 5. třídy

B2 – ZŠ  6. – 9. třídy

C0 – ZUŠ  6 – 8 let

C1 – ZUŠ  9 – 11 let

C2 – ZUŠ  12-15 let

C3 – žáci, studenti od 15 let a dospělí

Přijímají se práce plošné, prostorové, keramika. Pro zařazení do soutěže je nutné práce čitelně označit jménem a věkem autora (ne kategorií), třídou a adresou školy, názvem díla. Neoznačené práce budou vyřazeny. Z každé školy maximálně 30 prací.

Organizace soutěže:

–     uzávěrka soutěže je 31. března 2022

–    hodnocení soutěžních prací odbornou porotou – první polovina měsíce dubna 2022

–    vernisáž plánujeme na 5. 5. 2022 v 16:30 hodin, všichni zúčastnění

      budou včas informováni /změna termínu vyhrazena/

–    práce zpět nezasíláme, je možné je vyzvednout na konci června 2022, déle není možné práce archivovat

–   účastník soutěže je zodpovědný za osobní údaje, které odesílá organizátorovi soutěže

–   škola, která posílá výtvarné práce svých žáků organizátorovi soutěže, je zodpovědná za osobní údaje žáků

Jirkovská paleta 29. ročník – výsledková listina

Pro vzpomínku ukázka starších ročníků Jirkovské palety: