Tel: (+420) 474 654 077

Jirkovská paleta

Základní umělecká škola Jirkov,

Chomutovská 267, okres Chomutov, 431 11 Jirkov

tel. 474 65 40 77 , www.zusjirkov@centrum.cz

vyhlašuje XXVI. ročník soutěžní přehlídky výtvarných prací s celostátní účastí

Jirkovská paleta                                

Téma: LIDÉ VŠECH NÁRODŮ                                                                                                    

–  co je to národ

–  poznávání cizích národů, jejich zvyků a kultury

–  různé způsoby života – jídlo, oblékání a zdobení

–  historické a zeměpisné souvislosti

                                                                                                                                       

Účast v soutěži a podmínky:

soutěž je vypsána pro žáky MŠ, ZŠ, ZUŠ ve věku od 6 do 15 let,  studenty i dospělé v následujících kategoriích:

A –

B1 – ZŠ  1. – 5. třídy

B2 – ZŠ  6. – 9. třídy

C0 – ZUŠ  6 – 8 let

C1 – ZUŠ  9 – 11 let

C2 – ZUŠ  12-15 let

C3 – žáci, studenti od 15 let a dospělí

Přijímají se práce plošné, prostorové, keramika. Pro zařazení do soutěže je nutné práce čitelně označit jménem a věkem autora (ne kategorií), třídou a adresou školy, názvem díla. Neoznačené práce budou vyřazeny. Z každé školy maximálně 30 prací.

Organizace soutěže:

–     uzávěrka soutěže je 31. března 2018

–    hodnocení soutěžních prací odbornou porotou – první polovina měsíce dubna 2018

–    vernisáž a zahájení výstavy plánujeme na 3. 5. 2018 v 16:30 hodin, všichni zúčastnění

      budou včas informováni /změna termínu vyhrazena/

–    práce zpět nezasíláme, je možné je vyzvednout na konci června 2018, déle není možné práce archivovat

Jirkovská paleta 2018 – výsledková listina

Pro vzpomínku ukázka starších ročníků Jirkovské palety: