Koncert absolventů 2024

Po vernisáži výstavy se postupně všichni absolventi shromáždili před koncertním sálem, kde se připravovali na slavnostní nástup. Za zvuku fanfáry nastoupili absolventi všech oborů ke slavnostnímu aktu. Na úvod o každém z nich zaznělo pár slov a učitelé svým žákům předali pamětní list a dárek. Následoval koncert, kde se absolventi hudebního oboru představili svými nastudovanými skladbami, aby slavnostně uzavřeli své studium. Pokaždé je to emotivní záležitost, protože spolu s učitelem strávili několik let, něco se podařilo, něco jiného zase tolik ne, ale každopádně k nám přišlo dítě a odchází dospělý člověk. A to je vždycky dojemné…

 


Výstava absolventů

Závěr školního roku se blíží a bývá nabitý akcemi všech oborů. Jednou ze slavnostních akcí, která je velmi očekávaná jak našimi absolventy, tak jejich rodiči, je výstava a koncert absolventů všech čtyř oborů – hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického.

Ve čtvrtek 13. června byla od 17.00 hodin zahájena vernisáž výstavy absolventů I. a II. stupně studia výtvarného oboru, i letos byla pro návštěvníky velmi pestrá. K jedenácti absolventům výtvarného oboru se připojilo také šest žáků, kteří úspěšně vykonali talentové zkoušky na výtvarné umělecké školy. Na tématech absolventi pracovali individuálně již v průběhu školního roku. Nejprve museli přemýšlet o tématu a pak o jeho zpracování. Na vernisáž vybrali to nejpovedenější ze své výtvarné tvorby. Návštěvníci si mohli prohlédnout krátké výtvarné řady na různá témata jako například Portréty, Architektura, Krajina v impresionismu, Inspirace Alfonsem Muchou, Teorie tygra, Kubismus, Rozmanitosti, Historické osobnosti, Reality nula, Perokresba a výtvarné práce, které byly přípravou na talentové zkoušky. Někteří absolventi budou pokračovat v dalším studiu v naší škole nebo na vyšším stupni umělecké školy, někteří ukončí a vydají se jiným směrem, ale určitě všem zůstanou pěkné vzpomínky na svou školní uměleckou tvorbu v ZUŠ Jirkov.

 


Srdcový král

Srdcový král, to jsou vlastně takové volné variace na hru Williama Shakespeara Večer tříkrálový, aneb Cokoli chcete, nadupané největšími hity Elvise Presleyho. Srdcový král je zároveň i mojí srdeční záležitostí. Už řadu let. Ráda vzpomínám i na jeho první uvedení v naší škole, někdy kolem roku 2019. Je fakt, že leccos se za ty roky změnilo, ale rozhodně jen a jen k lepšímu. Dorostli herci, zvětšil se sál, přibyla taneční složka a také vokální sbor. Jedno je ale pořád stejné – obrovské nadšení samotných aktérů, jejich učitelky a všech, co měli s tímto muzikálem něco společného. Zřejmě má takovou moc, že všechny zúčastněné prostě nadchne, vtáhne, pohltí, nedovolí jim pochybovat, prostě nejde to jinak, než naplno! A přesně takhle vypadala i pondělní premiéra Srdcového krále (10.-11.6.2024) v Jirkovském divadle. Kdo přišel, nebo třeba ještě i přijde (20.-21.6.2024), uvidí a pochopí.

A tak jednoho dne přijíždí do jednoho malého, nudného, ospalého městečka onen záhadný cizinec Chad, aby si nechal opravit svůj výstřední motocykl a aby život obyvatel toho městečka zpřeházel zcela naruby a už nikdy nebyl stejný jako dřív. Jeho rebelství je nakažlivé a někteří občané městečka si postupně uvědomují, že jejich životy jsou šedivé, prázdné, bez náboje, a že se dá žít i lépe. Nejprve s obavami a postupně pak stále přesvědčivěji mění své způsoby života, nenechávají se dále svazovat konvencemi, ale začínají žít tak, jak to sami chtějí a cítí.

Ano, je to v podstatě poselství, které má přesah i do dnešní doby a myslím, že bude poplatné každé době. Přijďte se podívat, zjistíte, že tohle nadšení je přenosné, a že budete odcházet domů s novým elánem a plni silné pozitivní energie.


Okouzleni klavírem v Kadani

Více než padesát mladých klavíristů se vypravilo v doprovodu svých učitelů a rodičů v sobotu 8. června do královského města Kadaň. Kadaňská ZUŠ byla organizátorem 7. ročníku nesoutěžního klavírního festivalu Okouzleni klavírem, v jehož pořádání se každoročně koncem školního roku střídají různé ZUŠ Ústeckého kraje. Své umění žáci předvedli v průběhu dne ve čtyřech koncertech. Kromě svého klavírního vystoupení se mohli zúčastnit dalších tří uměleckých aktivit – workshopů: pohybového, výtvarného a varhanního. Pod vedením zkušených učitelů si tak třeba mohli vyzkoušet umělecké obory, které běžně v ZUŠ nenavštěvují. Žáci jirkovské ZUŠ se tohoto festivalu zúčastňují pravidelně od jeho založení a nechyběli ani v letošním roce. Tři žákyně klavírního oddělení ze třídy paní učitelky Miroslavy Rakové (Lauren Matlachová, Elisabeth Volšová a Alexandra Biláková) si ze setkání klavíristů odvezli nejen krásné umělecké zážitky, ale i pocity příjemně stráveného dne v radostné a přátelské atmosféře. Tak zase za rok, tentokrát v Teplicích!


Noc kostelů

Žáci klavírního oddělení se v páteční podvečer 7. června na chvíli proměnili ve varhaníky. Společně s houslistkami ze třídy paní učitelky Blanky Koňákové obohatili program Noci kostelů v kapli na Zámku Červený Hrádek. Paní učitelky Miroslava Raková a Žana Šepeleva připravily se svými žáky pestrý program skladeb různých stylů. Z repertoáru svých žáků vybraly skladby, které se svým charakterem hodily k interpretaci na varhany. Žáci – klavíristé si hrou na varhany rozšířili své obzory a získali novou zkušenost.