Pěvecká soutěž LÍPA CANTANTES 2023

Lípa Cantantes je pěvecká soutěž, kterou vyhlašuje Mezinárodní hudební festival Lípa Musica a Základní umělecká škola Česká Lípa. Je určena dětem a mladým lidem mezi 7-25 z Libereckého a Ústeckého kraje, kteří se věnují klasickému sólovému nebo komornímu zpěvu. V pátek 17. března 2023 se konal 10. ročník této soutěže a naše škola měla v soutěži jednu zástupkyni, a sice Denisu Marii Kösztnerovou. A že to byl dobrý výběr, o tom svědčí i umístění Denisy – získala 1. místo!

Blahopřejeme Denise i její učitelce, Libuši Kulíškové, ke krásnému umístění!

Výkony soutěžících hodnotila porota ve složení:
Anna Hlavenková – mezinárodně uznávaná sopranistka a hudební pedagožka, členka souboru Musica Bohemica, Verba Chordis, vedoucí oddělení klasického zpěvu, Konzervatoř Teplice – vedoucí poroty

Pavel Horáček – emeritní sólista opery Národního divadla v Praze, laureát pěvecké soutěže A. Dvořáka, docent na katedře zpěvu a operní režie HAMU v Praze a pedagog na konzervatoři v Teplicích 
Radek Krejčí – operní pěvec, sólista opery Severočeského divadla v Ústí nad Labem, držitel čestného uznání ceny Antonína Dvořáka
Jitka Volfová – starostka města Česká Lípa
Martin Prokeš – ředitel MHF Lípa Musica a profesionální pěvec – člen pěveckého dua Kchun, bývalý člen a manažer souboru Schola Gregoriana Pragensis 
Jana Christovová – tajemnice poroty, pedagožka ZUŠ Česká Lípa
Petra Jandíková – přísedící a odborná konzultace, pedagožka ZUŠ Česká Lípa


Výchovné koncerty pro ZŠ

Koncerty orchestru Red Dwarf Band pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ se již staly tradicí. Ti, kdo už něco umějí, něco se u nás naučili, předávají výsledky své práce těm mladším, kteří toho ještě moc neumějí, nebo se teprve chystají ke hře na nástroj. Výsledkem je radost všech těch, kteří hrají a zároveň radost dětí, které poslouchají. Takže jedno slunné páteční dopoledne si prostě společně užili malí i velcí. A tak by to mělo být. A já bych si přála, aby se v naší škole takové tradice udržovaly stále.


Klavírní putování

Základní umělecká škola v Žatci pořádala v pondělí 6. března koncert Klavírní putování. Byl to v pořadí již třetí koncert v tomto školním roce, na kterém se sešli učitelé a žáci základních uměleckých škol Ústeckého kraje. Předchozí dva proběhly v Litoměřicích a v Děčíně. Na koncertě v Žatci vystoupili mladí klavíristé ze sedmi ZUŠ. A proč název Klavírní putování? Cílem projektu je společné „putování“ učitelů a žáků po Ústeckém kraji, v pořádání koncertů se střídají různé ZUŠ. Při této příležitosti se potkávají a poznávají kolegové ze stejného oboru, mohou se vzájemně obohacovat a inspirovat. Mladí pianisté získávají cenné pódiové zkušenosti, možnost zahrát si na různé nástroje, v různém prostředí. Klavírního putování v Žatci se se zúčastnily i dvě žákyně z naší školy ze třídy paní učitelky Miroslavy Rakové – Elisabeth Volšová a Anna Marie Balogová. Určitě si spolu se svou paní učitelkou z koncertu přivezly zajímavé zkušenosti a pěkné hudební zážitky.


Okresní kolo EKN

Soutěže MŠMT ČR pokračují, v těchto dnech probíhají většinou soutěže okresní. A právě do okresního kola soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje, které se letos uskutečnilo netradičně v Litvínově, vyslala naše škola 3 soutěžící. Jsou jimi Sofie Jánská, ze třídy paní učitelky Martiny Slámové, dále pak Vojtěch Dvořák a Tereza Musilová, oba ze třídy pana učitele Pavola Kuboška. Všichni naši soutěžící získali 1. místo s postupem do krajského kola soutěže. Své síly tedy poměří s ostatními soutěžícími na krajském kole soutěže v Teplicích, 22.4.2023. Soutěžícím i jejich učitelům srdečně blahopřeji a v krajském kolem soutěže jim přeji hodně štěstí!


2. koncert vítězů

Čtvrteční 2. koncert vítězů byl takovou oslavou krásné práce našich žáků.  Myslím, že si to uvědomovali nejen učitelé, ale také rodiče a v neposlední řadě i sami účinkující. Bylo vidět, že když se něco dělá cíleně, pravidelně a navíc třeba s radostí a láskou, pak z toho musí nutně vzniknout krásná věc! Už od raného věku se naši žáci dokáží koncentrovat a podat velmi dobrý výkon a je úplně jedno, jestli je to ve hře na hudební nástroj, nebo využijí jen svůj hlas. Výsledek pokaždé potěší, ohromí…..a takhle jsem to v ten čtvrteční večer vnímala i já.

Tohle tedy byli vítězové letošní školní soutěže a teď už bude následovat nové pololetí, nové skladby, práce opět od začátku, cvičení, které ne vždy úplně baví…ale výsledkem toho všeho může být v červnu třeba některý z dalších plánovaných koncertů, veřejné vystoupení a další velká radost nad nadáním a úžasnými schopnostmi našich žáků i učitelů.