Koncert absolventů

Koncerty absolventů jsou obecně ty nejvíc slavnostní koncerty na naší škole. A také velmi emotivní….Každý z nás si zavzpomíná, jak přišel žáček poprvé k nám do školy, bylo mu šest, byl milé děcko, které třeba ani neumělo ještě číst, ale už jsme ho učili poslouchat hudbu a číst noty, vnímat výtvarné umění, tanec, popř. učit se divadelní texty….a tenhle žáček zvládal ty nové věci, zažíval úspěchy i prohry, ale nevzdal to, vydržel tlak rodičů a učitele, rozděloval svůj volný čas mezi kamarády, další koníčky a hudebku.

A z žáčka se postupně stával člověk s názorem, začal chápat i to, že čas, který věnoval svému nástroji, vlastně nebyl tak zbytečný, jak se mu zprvu zdálo, našel tady dokonce i kamarády stejného zaměření a viděl, že rodiče vlastně měli pravdu (i učitel), když mu říkali, jak pro něj hra na nástroj bude skvělá, jak se naučí zodpovědnosti a překonávání překážek, ale také jak mu nástroj může být věrným kamarádem, kterému může svěřit své smutky i radosti. A tenhle člověk s názorem si postupně uvědomil, že se ve hře na ten konkrétní nástroj může vlastně i realizovat, že dokáže něco víc, než ostatní spolužáci, a že svůj volný čas vyplnil smysluplně. Uvědomil si také, jak úžasný je to pocit, když si sedne ke svému nástroji a prostě zahraje….

A dnes měli tihle mladí lidé možnost v klidu si přemýšlet právě o tom všem, vidět, jak se změnili, jak se mění i jejich názory, jak se utvářejí, měli čas si uvědomit, jak obrovský kus cesty ušli….a já k tomu ještě dodám, že si jejich práce nesmírně vážím. Věřím, že jste měli v ten magický, sváteční večer stejné pocity, a že mi tedy prominete ten malinko nostalgický tón….