Jirkovská paleta má 30 let

Celostátní výtvarná soutěž Jirkovská paleta s tématem ART JE UMĚNÍ oslavila letos již 30 let svého trvání.  Cílem soutěže byla subjektivní výpověď žáků na základě pozorování, poznávání, zážitků a zároveň snaha vést žáky k citlivému vnímání a otevřenému přístupu k umění. Soutěžící mohli pojmout dané téma z různých úhlů pohledu, měli možnost seznamovat se s různými druhy umění, které je součástí lidské kultury – hudba, výtvarné umění, divadlo, tanec nebo alternativní umělecké směry.

Výtvarná soutěž byla vypsána pro sedm kategorií od mateřských škol, základní školy až po základní umělecké školy a dospělé. Letošního 30. ročníku Jirkovské palety se zúčastnilo celkem 30 škol, do soutěže přihlásily školy 404 prací plošných i prostorových. Nejvzdálenější zúčastněné školy byly např. z Břeclavi, Blatné, Březnice či Chlumce Nad Cidlinou.

Soutěžní práce posoudila v pátek 14. dubna odborná porota, která se sešla ve složení – MgA. Jiří Němec (akademický sochař), Sylva Prchlíková (litvínovská výtvarnice) a Josef Švancar (výtvarník z Orasína). Jako vždy byly soutěžní práce anonymní a porota udělila místa v každé kategorii.

Ve čtvrtek 4. května od 16:30 hodin se bude konat slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže a předávání diplomů a cen v Koncertním sále ZUŠ Jirkov za přítomnosti vedení města Jirkov a po vyhlášení proběhne vernisáž oceněných prací v Galerii dětí ZUŠ Jirkov. Srdečně zveme oceněné i zúčastněné školy a všechny příznivce nejen výtvarného umění.

Výsledková listina – JP – ART JE UMĚNÍ, 30. ročník

Související obrázky: