Tóny klavíru zněly na Zámku Jezeří

Genius loci a bohatá hudební minulost Zámku Jezeří přímo vybízí k pořádání koncertů. Klavír PETROF v nově zrekonstruovaném Divadelním sále se rozezněl pod prsty mladých klavíristů čtvrteční podvečer 16. května. Třetí ročník společných putovních koncertů po památkách Ústeckého kraje uspořádala klavírní oddělení ZUŠ Jirkov a ZUŠ Kadaň.

V úvodním slovu podtrhla paní učitelka Karla Babjáková bohatou hudební historii Zámku Jezeří. První zmínky o koncertní činnosti se vztahují již k roku 1707. Největšího hudebního rozkvětu dosáhlo Jezeří za knížete Františka Maxmiliána Lobkowicze, který zde založil Lobkowiczkou kapelu, v jejímž podání zněla na zámku díla instrumentální i vokální. Známý byl vztah Františka Maxmiliána s Ludwigem van Beethovenem, jehož díla byla rovněž na Jezeří často interpretována. Skladatel věnoval knížeti Lobkowiczovi mnoho svých významných skladeb. Na tradici navázal v 19. století Ferdinand Josef Lobkowicz, který na Jezeří založil hudební školu, která vzdělávala v hudbě učitele z celého lobkowiczkého panství. Hudební rozkvět zámku postupně upadal od druhé poloviny 19. století.

Po úvodním slovu následoval již vlastní program koncertu, na kterém se představili žáci obou ZUŠ. Některá čísla programu historicky korespondovala s obdobím hudebního rozkvětu Zámku Jezeří, jiná nás ale dovedla na časové ose dále až do současnosti. Stylově a žánrově pestrý program připravili žáci pod vedením učitelů Miroslavy Rakové, Karly Babjákové, Kolomana Zachara a Pavla Valvody.

Na příjemné atmosféře koncertu se nemalou měrou podílelo publikum, které odměnilo účinkující vřelým potleskem. Věříme, že si mladí klavíristé kromě drobných dárků na památku domů odvezli hezké hudební zážitky. Poděkování za finanční podporu patří firmám Lambda develop s.r.o. Vrskmaň a Květinka u Markétky Chomutov.

 

 

Související obrázky: