Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Těšíme se do školy…11. května 2020

Vážení rodiče, milé děti,

koronavirové období nám velmi necitelně a nečekaně zasáhlo do našich životů a zpřetrhalo tak zaběhnuté zvyky, režim, na který jsme byli zvyklí a který jsme si složitě na začátku školního roku společně nastavili. Poradili jsme si a v téhle složité době jsme ke společné práci přistoupili naprosto samozřejmě. Většina z vás cítila potřebu, kontaktovat se se svými učiteli, některým velmi chyběl i nástroj samotný. A tak jsem byla často velmi dojatá, jak skvěle dokázali naši žáci v náročných podmínkách reagovat a jakou v sobě našli zodpovědnost a samostatnost. Zjistili jsme tak všichni, jak velké máme rezervy, a že se dokážeme v horších dobách semknout. Velmi vás všechny obdivuji!

Ani jsem nepočítala, že bychom se spolu ještě viděli do konce školního roku, nicméně naše vláda začíná rozvolňovat nastavená opatření a tedy se s největší pravděpodobností ještě do konce školního roku ve škole uvidíme. Jsem tomu opravdu velmi ráda. Pro plynulý průběh výuky je však třeba zajistit a důsledně dodržovat některá pravidla. Je to nutné k tomu, abychom zvládli tyto předprázdninové týdny ve zdraví, prázdniny mohli využít k zaslouženému odpočinku a  v září se pak mohli setkat plní elánu a nastoupit nový, plnohodnotný školní rok. 

A kdy se tedy uvidíme? Podle posledního harmonogramu MŠMT ČR to bude od pondělí, 11. května 2020.

Harmonogram uvolnění škol

Je důležité, abychom všichni dodržovali hygienická pravidla, která nám pomohou těchto cílů dosáhnout. Tím nejzákladnějším je nošení roušek v celém areálu naší školy. Výjimky budou určovat sami učitelé (dechové nástroje) a to tak, aby tím nemohl být nikdo ohrožen. Učitelé v naší škole budou mít kromě roušky i obličejový štít, tedy ani z jejich strany se nemusíte obávat žádné hrozby.

Prvním důležitým krokem, který musíte učinit, je vypsání a podpis rodičů pod Prohlášení o současném zdravotním stavu. Nechceme nakazit ani vás, ani učitele. Proto je tohle prohlášení a zodpovědný a pravdivý přístup k jeho vyplnění tím nejdůležitějším krokem. Prohlášení si stáhněte z našich webových stránek, vytiskněte, nechte rodiči podepsat a přineste již na první hodinu. Pokud byste z jakýchkoliv důvodů nestihli hodinu první, přineste ho zcela určitě na další hodinu.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Další důležitou nutností jsou bezdotykové stojany na dezinfekci, které najdete na každé chodbě a především hned při vstupu do budovy školy. Vaší povinností je ošetřit si ruce po příchodu do budovy, popř. i při odchodu. Dále na vás apeluji, abyste nevyužívali tyto stojany zbytečně a nesnižovali tak možnost, aby je mohli využívat i další návštěvníci naší školy.

Pokud bylo v minulosti zvykem, že chodili rodiče do hodiny žáka, pokuste se v současné době tyto návštěvy omezit a čekat venku, popř. na chodbě, aby dotyků bylo minimum. Učitelé jsou proškoleni a po každém žákovi kritická místa vyčistí, ale vždycky je lepší prevence.

Ještě mám prosbu přímo na rodiče – buďte tak laskavi a dejte Vašemu učiteli hudebního, výtvarného, tanečního, popř. literárně-dramatického oboru jasně vědět, zda počítáte s tím, že Vaše dítě do konce školního roku ještě přijde na hodiny. Je to pro nás velmi důležité vědět, abychom mohli podniknout různé kroky k úpravě rozvrhu apod.

V neposlední řadě mám pro vás ještě informaci o školném. Přestože ministerstvo jasně vymezilo, že školné se platí pololetně a není nárok na vrácení, rozhodla jsem se postupovat jinou cestou a budu tuto věc řešit individuálně. Uvědomte si, prosím, že tato záležitost je nesmírně náročná a bude vyžadovat určitý čas a především ujasnění některých konkrétních informací. Máme téměř 700 žáků a při individuálním přístupu bude administrativa časově velmi náročná. Přesto bych ráda do konce školního roku problém školného vyřešila k vaší spokojenosti. Děkuji Vám za pochopení.

Je možné, že vláda některá pravidla opět změní a bude třeba reagovat, proto se předem omlouvám, jestli budu muset některé informace měnit i já. Velmi se všichni snažíme, abychom pro vaše děti vytvořili bezpečné a vstřícné prostředí a abychom si týdny do prázdnin alespoň v upravených podmínkách společně co nejlépe užili a něco se naučili. Věřím, že se nám to podaří.

Milena Sailerová

Více informací

Vzhledem k současné mimořádné situaci musíme letošní ročník výtvarné soutěže Jirkovská paleta zrušit. Téma VODNÍ HLUBINY zanecháme jako téma na příští školní rok 2020/2021 a již přihlášené obrázky a práce zařadíme. Sledujte informace na webových stránkách školy nebo zašlete svůj kontaktní email, kam vám budeme informace posílat.

Děkujeme za pochopení, organizátoři soutěže ZUŠ Jirkov

Více informací

Jaro….

Přeji vám všem krásné jarní dny, přátelé a těším se, až se zase budeme setkávat na chodbách naší školy…..

Více informací

S platností od 10. 3. 2020 od 18. hodin až do odvolání bude kvůli prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření koronaviru uzavřena Základní umělecká škola Jirkov.

Sledujte, prosím, naše webové stránky, budu vás zde informovat o dalším postupu.

Více informací

Klavíristé v okrese excelovali

Okresní kolo národní soutěže základních uměleckých škol, které se konalo v pátek, 6. března v naší škole, bylo velmi náročné a trvalo v podstatě celý den. Byl přihlášen velký počet soutěžících z celého okresu  –  40 sólových klavírů a 3 klavírní dua, celkem 46 soutěžících. Porota byla složená ze zástupců škol z okresu a předsedkyní poroty byla Mgr. Hana Tölgová, profesorka teplické konzervatoře. Často měla porota velmi nesnadnou práci, ale myslím, že do krajského kola byli vybráni opravdu ti nejlepší a budou náš okres 27.-28.3. v Litvínově na krajském kole soutěže skvěle reprezentovat.

Naše škola vyslala do okresního kola soutěže 12 sólových klavíristů a dvě klavírní dua. Výsledky jsou velmi potěšující – z deseti postupujících do krajského kola soutěže, je celkem 5 z naší školy. To mě, jako ředitelku, samozřejmě velmi těší a blahopřeji jak soutěžícím, tak i jejich učitelům. Děkuji jim za všechnu tu práci nad rámec povinností, za starost a především za profesionální přístup k výuce a vedení našich talentovaných žáků. A především za to, že v době snižování úrovně se stále snaží ji v naší škole držet vysoko.

 

 

A zde je výsledková listina klavírní soutěže:

Výsledková listina – klavír 2020

Více informací