Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Taneční akademie 2022

….tak ještě pusa pro štěstí a akademie může začít…..

Akademie tanečního oboru je v podstatě přehlídka toho nejlepšího, co se žáci tanečního oboru ve školním roce naučili. Diváci tak mají možnost sledovat různé taneční styly napříč věkovým spektrem, choreografie s různým počtem tanečnic i taneční sóla.

Po dvouleté covidové pauze se tedy žáci tanečního oboru dočkali – jednak se mohou opět pravidelně scházet, své choreografie nacvičovat společně, přímo v sále školy a jednak, což je pro ně asi nejdůležitější, se mohou o své schopnosti a o své nadání podělit s ostatními.

Diváci středeční akademie, která se konala netradičně v prostorách jirkovského divadla, tak mohli shlédnout celkem 17 choreografií v podání 72 žáků ze třídy paní učitelky Michaly Pořické. Publiku se představili žáci ve věkové kategorii od 5 do 16 let. A myslím, že bylo na co koukat! ….jestlipak ta naše paní učitelka vůbec ještě umí rozštěp…..jéé, umí…je to dobré!

Z mého pohledu si žáci i diváci akademii užili a já bych ráda všem účinkujícím poděkovala. Za tu velkou spoustu náročné práce, za velkou snahu, za chuť na sobě pracovat i za krásné kamarádství, které mezi nimi panuje. Rodičům bych pak ráda poděkovala za jejich ochotu vozit děti na hodiny a za jejich trpělivost. A můj největší dík patří paní učitelce Michale Pořické!Děkování žáků paní učitelce, to je opravdu krásný a dojemný akt. Umění je vždy spojeno s emocemi a v to středeční odpoledne jich v sále jirkovského divadla bylo opravdu hodně! A to je dobře!

Více informací

Pozvánka

Více informací

Vokal Jirkov na zámku

Po dvouleté covidové kulturní absenci se už svět vrací pomalu do normálu a my se vracíme s ním….

V úterý 10. května si všichni ti, kdo přišli na zámek Červený Hrádek, mohli užít hudební večer plný zpěvu, emocí, nadšení a výborné nálady. Konal se totiž společný večer dvou celkem rozdílných pěveckých těles – komorního smíšeného sboru Ventilky a Děčínského Pěveckého Sboru.

Sbor naší školy, Ventilky, vedený manželi Hánovými, asi představovat nemusím. Od roku 1998, kdy sbor vznikl, zorganizoval nejen v našem regionu mnoho koncertů a je pořadatelem sborového festivalu Jirkovský Písňovar. A právě Ventilky tenhle příjemný večer začaly.

Pak už pomyslnou pěveckou štafetu převzal náš host. Děčínský Pěvecký Sbor vede již od roku 1993 prof. PaeDr. Jiří Holubec, Ph.D. Repertoár sboru je zcela odlišný od repertoáru Ventilek. Jsou v něm písně duchovní i světské, umělé i lidové, autorů českých i zahraničních, současných i minulých. Na zámku představil sbor náročný repertoár a já měla, především ze skladeb Vítězslava Nováka, husí kůži! V programu zazněly skladby:

 1. A. Dvořák – Šípek; Holub na javoře (z Moravských dvojzpěvů)
 2. Z. Lukáš – Veselá kopa
 3. V. Novák – Zakletá dcera
 4. V. Novák – Neščasná vojna
 5. K. Jenkins – Charge; Benedictus
 6. G. Gershwin – I Can´t Sit Down; Oh Lawd, I´m On My Way

To, že má host večera odlišný program, nemohlo  sboru v žádném případě zabránit, zazpívat si v závěru koncertu, jako překvapení, písničku právě z repertoáru Ventilek – Zvony lady Karneval (arr. Luboš Hána). No a pak už si oba sbory střihly dvě společné skladby – Loudá se půlměsíc (Jean Gaston Renard, arr. Luboš Hána) a Proč bychom se netěšili (z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany). A za tenhle úžasný závěr a samozřejmě i celý koncert si oba sbory i jejich sbormistři vysloužili standing ovation. Zaslouženě! Byl to hezký večer, přátelé….řekla bych, takový nabíjející…přesně takový, jaký teď všichni potřebujeme!

Poděkování nás všech patřilo také oběma klavíristům děčínského sboru, Ivě Šulcové a Michalu Janišovi, kteří se při náročných doprovodech pořádně zapotili!

Ale my, hostitelé, jsme tyhle vyčerpávající výkony kompenzovali kromě potlesku a květin alespoň výborným občerstvením…..

Více informací

Pozvánka

Více informací

Pozvánka

Více informací