Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

RDB v době covid-19

Výuka ve školách už několik měsíců probíhá distančně, takže ani zkoušky orchestru nejsou možné. Což je velká škoda, protože orchestr Red Dwarf Band v loňském roce oslavil kulaté výroční, 20 let existence. Plánoval slavnostní koncert, na kterém se měli sejít současní i bývalí členové orchestru, ale bohužel, vinou covid-19, k této akci už nedošlo. Aspoň malou ochutnávku vám ovšem orchestr přeci jenom připravil. Jeden z bývalých členů orchestru, Martin Heyzl, zorganizoval spolu s kapelníkem, Vilémem Liebigem, natáčení on-line formou a dvě ze skladeb umístil na YouTube. Pokud si tedy chcete v této náročné době udělat příjemnou chvilku, pěkně se usaďte k počítači a můžete poslouchat…tak příjemný poslech!

Red Dwarf Band – Chameleon – https://www.youtube.com/watch?v=JvepSakfWMY

Red Dwarf Band – Mr. Zoot Suit – https://www.youtube.com/watch?v=fy0lNMPp5ZY

Více informací

Velký úspěch Veroniky Klatovské

I v této náročné době, kdy se nám zdá, že jsme uzavřeni v bublině a svět kolem nás se zastavil, tak se dějí zázraky. A svět jde dál, bez ohledu na covid-19 a všechny nepříjemnosti s ním spojené. Důkazem je třeba informace, že naše žákyně, Veronika Klatovská, žákyně paní učitelky Martiny Slámové, byla přijata ke studiu na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Je to umělecká škola se zaměřením hlavně na hudbu populárního, jazzového a muzikálového žánru. Studium je náročné, ale velmi zajímavé a studenti mají šanci hodně získat. A já jsem přesvědčená, že Veronika využije vše, co jí škola nabízí.

Veronika Klatovská navštěvuje naši školu od pěti let, kdy začala se studiem hry na akordeon u paní učitelky Martiny Slámové. Díky talentu a píli se postupně dostávala z prvních míst ve školní soutěži do soutěží vyšších, okresních a krajských, až skončila v soutěži nejvyšší, a sice v ústředním kole národní soutěže ZUŠ, kde získala krásné druhé místo.

Díky velké podpoře a ochotě rodičů se každoročně ve 2. srpnovém týdnu účastnila letního festivalu a kurzů s názvem Třeboňská letní setkávání. Festival vždy zahrnuje koncerty, hudební semináře a workshopy s těmi nejlepšími lektory, což je v případě akordeonu třeba Ladislav Horák a Markéta Laštovičková.

Kromě akordeonu studuje Veronika v naší škole u stejné učitelky i hru na elektronické klávesové nástroje (EKN) a na tento nástroj hraje od září 2020 ve školním orchestru Red Dwarf Band.

Hudba ji natolik nadchla, že se rozhodla ji i studovat. Dva měsíce před talentovými zkouškami zjistila, že klasická hudba není to, co by chtěla studovat a podala si přihlášku právě na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze.

Blahopřejeme Veronice k tomuto velkému úspěchu a přejeme jí do dalších let a ke studiu hodně úspěchů a radosti a pevně věříme, že zvolila správně.

Více informací

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí MŠMT ČR probíhá v období 4. – 10.1.2021 výuka v ZUŠ Jirkov distančním způsobem….a tato situace bude pokračovat ve stejném režimu i nadále, zatím do 22.1.2021.

Jsou umožněny pouze prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka a slouží především k upřesnění informací o talentových zkouškách žáků, apod.

Přeji nám všem, abych tato oznámení už nemusela psát a abychom se raději potkávali osobně na chodbách školy…..zdravý rok, přátelé!

Více informací

Saxofonové kvarteto – Štědrý den 2020

Saxofonové kvarteto bylo  pozváno na zahradní slavnost v Zelené u Málkova, kde se na Štědrý den tradičně potkávají sousedé z blízkého okolí.  Kvarteto bylo pozváno na základě hudebních aktivit jedné z členek kvarteta, Adély Dobešové, která  v této oblasti bydlí a údajně jsou slyšet tóny jejího saxofonu při přípravě na výuku v ZUŠ do dalekého okolí.  Ať už je to jakkoliv, kvarteto zahrálo pro radost všem lidem dobré vůle, kteří si přišli udělat ve sváteční odpoledne radost….

Členové kvarteta – Adéla Dobešová, Nicol Matějková, Vít Novák a Jan Řezníček zahráli 4 skladby převážně vánočního charakteru – Jingle Bells, Santa Baby, Over the Rainbow, Rondolette a po velmi dobrém výkonu byli oceněni hřejivým potleskem všech zúčastněných. Tak ŠŤASTNÉ A VESELÉ VŠEM!

Více informací

PF 2021

Vážení přátelé, přeji vám krásné Vánoce, pevné zdraví, trpělivost a hodně pohody……a věřím, že bude lépe

 

Více informací