Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Vánoční klavírní koncert

Když si paní učitelky klavírního oddělení v loňském roce vybraly pro konání prosincového koncertu kavárnu Jacques Café v Chomutově, byla to dobrá volba. To by určitě potvrdili i všichni účastníci letošního Vánočního klavírního koncertu, který se opět konal ve zmíněné kavárně v  úterý 17. prosince. Diváků se sešla více než stovka a zaplnili útulný prostor kavárny doslova do posledního místečka. Žáci klavírního oddělení ze tříd paní učitelky Miroslavy Rakové a Karly Babjákové a pana učitele Pavla Valvody se představili ve dvaceti šesti číslech sólových, čtyřručních i šestiručních, zpestřením bylo i jedno číslo houslové. Jak ve svém průvodním slově uvedla paní učitelka Karla Babjáková, nešlo při koncertě o měření výkonů jednotlivých žáků, ale především o společné předvánoční setkání s hudbou. A tak mladí klavíristé rozbalovali své „klavírní dárečky“ v příjemné a přející atmosféře a jen s minimální trémou. Za své vystoupení byl každý účinkující odměněn nejen zaslouženým potleskem, ale i malým dárkem – rolničkou. Rolničky nebyly jen dárkem, ale posloužily i jako doprovod ke společnému zpěvu v závěru koncertu. A když jde o rolničky, nemohla to být jiná píseň než Rolničky, rolničky…

Tak šťastné a veselé a za rok zas!

 

Více informací

Pozvánka

Více informací

Vánoční koncert

Po Vánoční výstavě výtvarného oboru – letos Betlémské světlo –  následuje většinou Vánoční koncert oboru hudebního. A nejinak tomu bylo i letos. Návštěvníci naší školy si prostě dnes mohli užít takový umělecký balíček dva v jednom –  nejprve si prohlédnout v Galerii dětí výstavu a krásné výtvarné vánoční motivy, a pak mohli plynule pokračovat do koncertního sálu, kde pro ně byl uchystán hudební dárek v podobě mnoha svátečních skladeb. Vánoční atmosféra a sváteční pohoda obou akcí tak jistě mnohým z vás zpříjemnila adventní čas. A to byl i náš záměr. Tak tedy pěkné adventní dny, přátelé!

  

 

Více informací

Betlémské světlo – výstava VO

Ve čtvrtek 12. prosince jsme zahájili výstavu výtvarného oboru ZUŠ Jirkov, tentokrát s názvem Betlémské světlo. Vánoční výstava je již tradičním svátkem pro nás i naše žáky. Každým rokem se snažíme dětem přiblížit Vánoce z nového úhlu pohledu. Letos nás oslovila aktivita skautů. Samotná myšlenka Betlémského světla byla poprvé představena v rámci akce Světlo ve tmě rakouskou umělkyní Adou Brandstetterovou, která světlo prezentovala jako symbol pro mír. V roce 1988 přišel skautský vůdce Herbert Grünwald s myšlenkou rozsáhlé distribuce Betlémského světla. Plamínek světla bývá zapálen v předvánoční době v betlémské jeskyni, kde se narodil Ježíš Kristus a následně je převezen do Vídně, odkud cestuje do mnoha zemí. Ve výtvarných dílech našich žáků se můžeme setkat s Betlémským světlem jako s nadějí, životem a dobrotou. A to dává i letošnímu vánočnímu času smysl.

Hudební zahájení vánoční výstavy letos připravila paní učitelka Libuše Kulíšková, školou se nesly tóny vánočních koled, které dodaly celé akci sváteční nádech. Všichni příchozí se mohli radovat z výtvorů svých i ostatních dětí a mohli si tak na chvíli vychutnat předvánoční čas.

Více informací

Pozvánka

Více informací