Historie školy


Ve školní kronice, která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: “ Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení.

Více o historii

Kalendář akcí


Zámecký klavírní koncert

16. 05. 2024, 17:00 hodin

3+1

29. - 31. 05. 2024, 18:00 hodin

Prezentace všech oborů ZUŠ Jirkov

27. 05. 2024, 16:00 hodin

Rodinné muzicírování

23. 05. 2024, 18:00 hodin

Taneční akademie

15. 05. 2024, 17:00 hodin

Související obrázky: