Základní umělecká škola Jirkov,                                                                                                                                                                                                                          

Chomutovská 267, okres Chomutov, 431 11 Jirkov

tel. 474 65 40 77, www.zusjirkov@centrum.cz

vyhlašuje XXX. ročník soutěžní přehlídky výtvarných prací s celostátní účastí                                                                                                                                                                                                                                  

Jirkovská paleta                                

Téma:  ART JE UMĚNÍ                                                                                                

–  umění jako součást lidské kultury

–  seznamování s různými druhy umění (výtvarné umění, divadlo, tanec, hudba)

–  výchova k citlivému vnímání a otevřenému přístupu k umění

–   jedna z možných definicí umění: Encyclopedia Britannica: „Užívání dovednosti a představivosti k vytváření estetických předmětů, prostředí nebo zážitků, které lze sdílet s druhými lidmi.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Účast v soutěži a podmínky:

soutěž je vypsána pro žáky MŠ, ZŠ, ZUŠ ve věku od 6 do 15 let,  studenty i dospělé v následujících kategoriích: 

A – MŠ 

B1 –  ZŠ  1. – 5. třídy

B2 – ZŠ  6. – 9. třídy

C0 – ZUŠ  6 – 8 let 

C1 – ZUŠ  9 – 11 let

C2 – ZUŠ  12-15 let

C3 – žáci, studenti od 15 let a dospělí

Přijímají se práce plošné, prostorové, keramika. Pro zařazení do soutěže je nutné práce čitelně označit jménem a věkem autora (ne kategorií), třídou a adresou školy, názvem díla. Neoznačené práce budou vyřazeny. Z každé školy maximálně 30 prací.

 

Organizace soutěže:

–     uzávěrka soutěže je 31. března 2023

–    hodnocení soutěžních prací odbornou porotou – první polovina měsíce dubna 2023

–    vernisáž plánujeme na 4. 5. 2023 v 16:30 hodin, všichni zúčastnění

      budou včas informováni /změna termínu vyhrazena/

–    práce zpět nezasíláme, je možné je vyzvednout na konci června 2023, déle není možné práce archivovat

–   účastník soutěže je zodpovědný za osobní údaje, které odesílá organizátorovi soutěže

–   škola, která posílá výtvarné práce svých žáků organizátorovi soutěže, je zodpovědná za osobní údaje žáků

Organizátoři soutěže se rozhodli ještě v letošním školním roce obeznámit Vás zasláním plakátu a propozic na adresu škol. V dalších letech všechny informace naleznete na našich webových stránkách (www.zusjirkov.cz).

Pro vzpomínku ukázka starších ročníků Jirkovské palety: 

 

Související obrázky: