Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Klavírní koncert

Náš život se skládá z mnoha různých střípků. A my si můžeme většinou vybírat, jaké použijeme do své životní mozaiky, kterou z nich tvoříme. Já si třeba ráda ukládám setkání s lidmi, kteří mě něčím silně zaujali. Takovým člověkem v mém životě je bezesporu lotyšská klavíristka a vynikající pedagožka, paní Irina Parker. V naší škole se představila v různých podobách – jako sólová klavíristka, komorní hráčka, a také jako pedagožka. Vyučuje na Ježkově konzervatoři v Praze a na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy. Je nejenom výbornou pedagožkou, ale i velmi silnou osobností, která své studenty učí to nejcennější, a sice dát hudbě tu správnou tvář a dát do ní srdce. Studovat u této osobnosti je velmi náročné, ale zároveň velmi krásné a rozhodně přínosné. Dokáže své žáky zaujmout, strhnout a připravit do života. Vytáhne z hudby to nejpodstatnější, emoce. A právě díky emocím, které z výkonů jejích žáků sálají, je porota na mezinárodních soutěžích vždy ochotná udělit jim ty nejvyšší ceny.

A my jsme měli možnost slyšet malou ukázku práce jejích studentů na úterním koncertě. Nemoc dokáže potrápit i silné osobnosti, takže se koncert konal, bohužel, bez Iriny Parker, ale její studenti se snažili nám tuto absenci svými výkony vynahradit. Byl to úžasný koncert, který mě opět přesvědčil o tom, že umění a hudba především, vnáší do našich duší tolik potřebný klid a pohodu.