Pozvánka

20. 04. 2023 - 18:00 hodin


Pěvecká soutěž LÍPA CANTANTES 2023

Lípa Cantantes je pěvecká soutěž, kterou vyhlašuje Mezinárodní hudební festival Lípa Musica a Základní umělecká škola Česká Lípa. Je určena dětem a mladým lidem mezi 7-25 z Libereckého a Ústeckého kraje, kteří se věnují klasickému sólovému nebo komornímu zpěvu. V pátek 17. března 2023 se konal 10. ročník této soutěže a naše škola měla v soutěži jednu zástupkyni, a sice Denisu Marii Kösztnerovou. A že to byl dobrý výběr, o tom svědčí i umístění Denisy – získala 1. místo!

Blahopřejeme Denise i její učitelce, Libuši Kulíškové, ke krásnému umístění!

Výkony soutěžících hodnotila porota ve složení:
Anna Hlavenková – mezinárodně uznávaná sopranistka a hudební pedagožka, členka souboru Musica Bohemica, Verba Chordis, vedoucí oddělení klasického zpěvu, Konzervatoř Teplice – vedoucí poroty

Pavel Horáček – emeritní sólista opery Národního divadla v Praze, laureát pěvecké soutěže A. Dvořáka, docent na katedře zpěvu a operní režie HAMU v Praze a pedagog na konzervatoři v Teplicích 
Radek Krejčí – operní pěvec, sólista opery Severočeského divadla v Ústí nad Labem, držitel čestného uznání ceny Antonína Dvořáka
Jitka Volfová – starostka města Česká Lípa
Martin Prokeš – ředitel MHF Lípa Musica a profesionální pěvec – člen pěveckého dua Kchun, bývalý člen a manažer souboru Schola Gregoriana Pragensis 
Jana Christovová – tajemnice poroty, pedagožka ZUŠ Česká Lípa
Petra Jandíková – přísedící a odborná konzultace, pedagožka ZUŠ Česká Lípa


Výchovné koncerty pro ZŠ

Koncerty orchestru Red Dwarf Band pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ se již staly tradicí. Ti, kdo už něco umějí, něco se u nás naučili, předávají výsledky své práce těm mladším, kteří toho ještě moc neumějí, nebo se teprve chystají ke hře na nástroj. Výsledkem je radost všech těch, kteří hrají a zároveň radost dětí, které poslouchají. Takže jedno slunné páteční dopoledne si prostě společně užili malí i velcí. A tak by to mělo být. A já bych si přála, aby se v naší škole takové tradice udržovaly stále.


Klavírní putování

Základní umělecká škola v Žatci pořádala v pondělí 6. března koncert Klavírní putování. Byl to v pořadí již třetí koncert v tomto školním roce, na kterém se sešli učitelé a žáci základních uměleckých škol Ústeckého kraje. Předchozí dva proběhly v Litoměřicích a v Děčíně. Na koncertě v Žatci vystoupili mladí klavíristé ze sedmi ZUŠ. A proč název Klavírní putování? Cílem projektu je společné „putování“ učitelů a žáků po Ústeckém kraji, v pořádání koncertů se střídají různé ZUŠ. Při této příležitosti se potkávají a poznávají kolegové ze stejného oboru, mohou se vzájemně obohacovat a inspirovat. Mladí pianisté získávají cenné pódiové zkušenosti, možnost zahrát si na různé nástroje, v různém prostředí. Klavírního putování v Žatci se se zúčastnily i dvě žákyně z naší školy ze třídy paní učitelky Miroslavy Rakové – Elisabeth Volšová a Anna Marie Balogová. Určitě si spolu se svou paní učitelkou z koncertu přivezly zajímavé zkušenosti a pěkné hudební zážitky.


Pozvánka

13. 04.  2023 - 18:00 hodin