Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Okouzleni klavírem

Naše škola pořádá velké množství různých akcí. Všechny jsou zdařilé, většinou i hodně náročné, ale organizujeme je rádi a co nejlépe. Vždy je však důležitá i ta druhá strana, tedy ti, pro které akci pořádáme. A pokud vidíme ze strany zúčastněných spokojenost, radost a úsměv na tváři, je to pro nás, organizátory, ta největší odměna, které se nám za všechnu práci může dostat. A také náboj, abychom i příště věnovali hodiny našeho volného času a nápady pro radost a spokojenost druhých.

A právě takovou akci jsme si všichni společně užili v naší škole v sobotu, 11. května, v rámci klavírního festivalu Okouzleni klavírem. Po městech Louny, Litoměřice, Kadaň a Litvínov, jsme převzali pomyslnou štafetu a uspořádali 5. ročník tohoto festivalu. Musím říct, že to byla „jízda“!

Oficiální začátek byl v 10:00 hodin, ale malí i větší klavíristé a jejich doprovod už se začali sjíždět z celého ústeckého regionu po osmé hodině ranní. A konec byl skoro v 18:00 hodin. A co se vlastně celý den dělo?

No, bylo toho hodně! Mladí klavíristé se představili se svými skladbami v pěti koncertech a zároveň s koncerty se v dalších učebnách konaly hudební workshopy.

Workshopy byly rozvrženy tak, aby zájemci mohli navštívit všechny a zároveň zvládli i odehrát svůj koncertní program. Byly hojně obsazeny a lektoři byli velmi nadšeni a ochotni vysvětlit každý dotaz. A tak mohli účastníci přijít třeba na návštěvu k Mozartovi, kde jim MgA. Alena Hönigová představila historický klavír z dob minulých a spolu s nimi na tento krásný nástroj i zahrála.

Nebo mohli zájemci navštívit workshop BcA. Štěpána Slavíka, aby se dozvěděli, jaké je využití tabletů ve hře na nástroje, konkrétně i na klavír.

I další workshop byl velmi praktický – pan Jaroslav Balog, ladič a klavírník, ukázal klavíristům ve své dílně zásady údržby klavíru a plno dalších zajímavostí.

A aby si mohli naši hosté také odpočinout, byl pro ně v odpoledních hodinách připraven interaktivní koncert pana MgA. Jana Jiraského, Ph.D. Kromě samotného poslechu si mohli zájemci spolu s pedagogem JAMU zahrát jako doprovod a položit mu i pár všetečných otázek v rámci besedy.

A pak už následovalo děkování, předávání dárků za krásné výkony a vzornou přípravu a následně i předání další pomyslné štafety, která tentokráte putuje opět do Loun.

No, byl to náročný den pro všechny, ale byl nabitý pozitivní energií a radostí, která nikomu nedovolila, aby byl unavený. Za organizátory děkuji všem, kteří se spolu se mnou na akci podíleli a děkuji také účinkujícím a jejich učitelům i rodičům, kteří nám dávali po celý den najevo, že jsou tu s námi rádi, a že se jim u nás líbí. Velký dík ale patří také těm, kteří celou akci finančně podpořili a díky nimž jsme mohli pozvat ty nejkvalitnější lektory a odměnit po zásluze všechny účastníky festivalu pěknými dárky. Je to Nadace ČEZ, Město Jirkov, MUDr. Marta Aranyosy, North Coffee a paní Aneta Janda a firma S1 Center Chomutov. Děkujeme!

    A jedna tajná informace pro vás, kteří jste „okouzleni  klavírem“ – fotky z celého dne si můžete stáhnout na www.rajce.net a najdete je v albu  Okouzleni klavírem, 11. května 2019. Tak zase za rok v Lounech, přátelé!