Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Mikulášský koncert

Mikulášský koncert byl hezkým a milým začátkem zimního prosincového měsíce a byla tak zahájena předvánoční šňůra koncertů naší školy. Koncerty se budou konat nejen u nás ve škole, ale také třeba v Jirkovském divadle či v Jacques Café v Chomutově. Mikulášský koncert se většinou připravuje pro žáky z nižších ročníků, protože ti jsou nejvíce natěšeni, kdy se v koncertním sále objeví Mikuláš. Závěr koncertu za přítomnosti Mikuláše, anděla a dvou neposedných čertíků byl zpestřením pro malé žáčky i dospělé posluchače. Účinkující byli za svůj hudební výkon Mikulášem obdarováni sladkou odměnou.