Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Mimořádné opatření

Vážení rodiče, milí žáci

na základě rozhodnutí KHS UL je naše škola pro žáky od 5. do 18. října uzavřena. Prezenční výuka bude přerušena a přejde na výuku distanční. V dohledné době vás budou kontaktovat učitelé hlavních předmětů, kteří s vámi dohodnou dostupné možnosti výuky. Na distanční výuku jsou připraveni tak, aby spolupráce s Vašimi dětmi pokračovala a zároveň Vás i Vaše děti v žádném směru neomezovala. Prosím Vás o shovívavost a trpělivost, pokud bude třeba Vaší spolupráce, což je v případě menších dětí, děkuji.

Věřím, že nastalou situaci opět zvládneme a všichni se těšíme na osobní setkání!

Coronavirus – opatření pro školy