Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077

ZUŠ Jirkov

Taneční akademie 2022

….tak ještě pusa pro štěstí a akademie může začít…..

Akademie tanečního oboru je v podstatě přehlídka toho nejlepšího, co se žáci tanečního oboru ve školním roce naučili. Diváci tak mají možnost sledovat různé taneční styly napříč věkovým spektrem, choreografie s různým počtem tanečnic i taneční sóla.

Po dvouleté covidové pauze se tedy žáci tanečního oboru dočkali – jednak se mohou opět pravidelně scházet, své choreografie nacvičovat společně, přímo v sále školy a jednak, což je pro ně asi nejdůležitější, se mohou o své schopnosti a o své nadání podělit s ostatními.

Diváci středeční akademie, která se konala netradičně v prostorách jirkovského divadla, tak mohli shlédnout celkem 17 choreografií v podání 72 žáků ze třídy paní učitelky Michaly Pořické. Publiku se představili žáci ve věkové kategorii od 5 do 16 let. A myslím, že bylo na co koukat! ….jestlipak ta naše paní učitelka vůbec ještě umí rozštěp…..jéé, umí…je to dobré!

Z mého pohledu si žáci i diváci akademii užili a já bych ráda všem účinkujícím poděkovala. Za tu velkou spoustu náročné práce, za velkou snahu, za chuť na sobě pracovat i za krásné kamarádství, které mezi nimi panuje. Rodičům bych pak ráda poděkovala za jejich ochotu vozit děti na hodiny a za jejich trpělivost. A můj největší dík patří paní učitelce Michale Pořické!Děkování žáků paní učitelce, to je opravdu krásný a dojemný akt. Umění je vždy spojeno s emocemi a v to středeční odpoledne jich v sále jirkovského divadla bylo opravdu hodně! A to je dobře!