Ferdinand Maxmilián Brokof v Jirkově

V sobotu 15.9.2012 se to kolem 17. hodiny začalo u městské věže hemžit lidmi, což znamenalo, že se bude dít něco významného. A také se dělo.

V roce 2011 rozhodli představitelé Jirkova, že bude severní zeď městské věže osazena pískovcovou bustou Ferdinanda Maxmiliána Brokofa, českého sochaře a řezbáře německého původu. Jirkovský sochař Miroslav Doležel tuto nádhernou bustu vytvořil a právě 15.9.2012 v 17:00 hodin proběhlo slavnostní odhalení díla. Důstojnou hudební kulisou bylo vystoupení trubačského souboru Halali z naší školy, pod vedením Mgr. Ivy Šimkové.

Spolu s odhalením busty proběhlo i představení publikace Brokof a Jirkov od pana Jaroslava Cinybulka. A pan Cinybulk také všechny přítomné poutavým vyprávěním seznámil s osobností Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. Mnozí z posluchačů ani netušili, jaká slavná osobnost pocházela z našeho města a já věřím tomu, že budou odteď na jirkovského rodáka náležitě pyšní a budou rádi kolem busty chodit a radovat se, že máme ve městě zase o jednu krásnou věc víc.

A kdo tedy vlastně onen významný rodák byl?

Ferdinand Maxmilián Brokof (12. září 1688, Červený Hrádek u Jirkova8. březen 1731, Praha) byl syn sochaře a řezbáře Jana Brokofa a bratr sochaře a řezbáře Michala Jana Josefa Brokofa. Spolu se svým otcem a bratrem patřili k předním představitelům českého barokního sochařství. Ferdinandu Maxmiliánovi je připisováno autorství či spoluautorství u osmi plastik na zábradlí Karlova mostu, včetně snad nejpopulárnějšího trinitářského sousoší lidově zvaného Turek na Karlově mostě (sousoší sv. J. z Mathy se sv. Felixem z Valois a sv. Ivanem). Na sousoší sv. Františka Xaverského, zanechal třiadvacetiletý Brokoff vlastní autoportrét. Další jeho plastika pro most, sousoší sv. Ignáce z Loyoly, spadlo při povodni v roce 1890 do Vltavy a již nebylo na most osazeno. Zrekonstruovaný originál je uložen v lapidáriu Národního muzea.

Kolem roku 1715 začal spolupracovat s J. B. Fischerem z Erlachu (náhrobek Václava Vratislava z Mitrovic v kostele sv. Jakuba v Praze, oltáře a náhrobky ve Vratislavi, návrh hlavního oltáře kostela sv. Karla Boromejského ve Vídni). Ve 20. letech vytvořil řadu plastik v Praze i na venkově (např. morové sousoší na Hradčanském náměstí nebo plastiky na průčelí benediktinského kláštera v Křesoboru ve Slezsku).

Zemřel na souchotiny, obvyklou nemoc sochařů, na níž zemřeli i jeho otec a bratr. V roce 1731 byl pohřben na kostelním hřbitově kostela sv. Martina ve zdi, kde byla umístěna také jeho pamětní busta.

Trubačský soubor Halali zahájil slavnostní akt fanfárami..

Publikaci BROKOF a Jirkov představil návštěvníkům její autor, pan Jaroslav Cinybulk. Následovala autogramiáda a autor publikace byl obležen zájemci o podpis…

Nebyly nalezeny žádné obrázky

…a pak už přišlo na řadu samotné odhalení busty F. M. Brokofa. Tohoto slavnostního aktu se ujal starosta města, Ing. Radek Štejnar a autor busty, sochař Miroslav Doležel. A jak se jim to povedlo ukazují fotografie….

Nebyly nalezeny žádné obrázky

A to je on – sochař a řezbář Ferdinand Maxmilián Brokof!

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Bylo to hezké odpoledne, všem, kdo přišli, zůstane jistě dlouho v paměti a každý si ho užil po svém…někdo fotil, nakupoval, jiný zase korzoval a povídal s přáteli a známými, někdo vozil kočárek a někdo se prostě chechtal na celé kolo. A samozřejmě se nezapomnělo na pózování pod bustou….

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Tak ať nás všechny F. M. Brokof dlouho těší a ať se spolu s ním vrátí do našeho města kultura a umění!