Naše příběhy

Na konci minulého školního roku výtvarný obor začal připravovat výtvarné práce na svou podzimní výstavu. Hledali jsme možnosti nových vyjádření a nových výpovědí o sobě a věcech, které prožíváme. Práce na této výstavě, kterou jsme nakonec nazvali „Naše příběhy“, začala inspirací objevnými plavbami. Představovali jsme si, že sami plujeme a nalezneme svět, který ještě nikdo neobjevil. Jak by takový svět vypadal? Kdo by v něm vládl a jak? Příběhy, které jsme vymysleli, jsme zpracovali formou deníku člověka, který příběh zažil. Takže jsme využily všechny formy výtvarného tvoření včetně písma a ilustrací. Během cesty naší tvorby jsme zjistili, že člověk je na světě proto, aby objevoval. Objevujeme, jak vypadá a funguje náš svět, objevujeme jeho zákonitosti. I samotné výtvarné tvoření je jedno velké objevování. Možná proto člověk rád tvoří a nevychází z údivu nad možnostmi, které má. Někteří žáci objevovali staré mistry a snažili se o parafráze uměleckých děl nebo se nechali inspirovat pop-artem a objevovali jednoduchost tvarů a krásu pestrých barev. Výstavy se účastnili žáci všech ročníků výtvarného oboru, každý podle svých možností, okruhu zájmů a osobní invence. Naše příběhy jsou nedokončené, objevování pokračuje dál a každý den je něčím nový.

S naším dosavadním hledáním jste se mohli seznámit na vernisáži výstavy ve čtvrtek 19. října, kterou nám hudebně zahájila zpěvačka Pavla Juppová za doprovodu pana učitele Luboše Hány. Výstava potrvá do 20. listopadu v Galerii dětí ZUŠ Jirkov a vystřídá ji tradiční vánoční výstava.

Související obrázky: