Taneční obor (TO) podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Probouzením smyslu pro krásu tance a harmonii spolu s rozvíjením tvůrčích schopností prohlubuje taneční výchova duševní život člověka a ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu i jeho okolí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření, nebo v povolání, pro která jsou kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem. Taneční obor je nezastupitelnou přípravou ke studiu na konzervatoři.

Při výuce žáci procvičují a zdokonalují správné držení těla, správnou chůzi, prostorové cítění, vnímání hudby a spojují pohyb s výrazem. Práce na tanečních sestavách pomáhá vytvářet tvůrčí dětské kolektivy, kde je jeden závislý na spolehlivosti těch ostatních a naopak. Taneční obor případným zájemcům nabízí nejen výuku klasického baletu, ale také třeba lidový tanec, country nebo současné taneční techniky a step. Komu se líbí ladnost a přesnost mažoretek, může se stát členem mažoretkových skupin. Mažoretky reprezentují školu nejen na soutěžích, ale také na mnoha dalších slavnostních akcích, kam vystoupení mažoretek bezesporu patří.

Cílem tanečního oboru je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický kultivovaný pohyb, aktivního, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí. Absolvent tanečního oboru je schopen chápat taneční umění a orientovat se v jeho formách a žánrech.

Do přípravného studia I. stupně jsou přijímáni žáci od 5 let věku, studium trvá maximálně 2 roky. Základní studium I. stupně trvá 7 let, je určeno žákům od 7 let a studium II. stupně trvá 4 roky a je určeno žákům od 14 let. Studium pro dospělé trvá 4 roky.

 

Kritéria pro přijetí žáka v ZUŠ Jirkov

Kritéria přijetí nových žáků do ZUŠ Jirkov se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Uchazeči jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky.

Taneční obor – požadavky:

  • rytmus – vytleskávání rytmu nebo slabik
  • koordinace a pohybová paměť – opakování jednoduchých prvků, které učitel předcvičí
  • fyzické předpoklady k tanci – držení těla, celková pružnost a flexibilita

Související obrázky: