Komu je výtvarný obor určen

Výtvarný obor Základní umělecké školy v Jirkově je určen každému zájemci o výtvarnou kulturu a umění. Je určen každému, kdo se chce samostatně tvořivě vyjádřit a obohatit svoje vnímání světa. Ve své nabídce se tak obracíme k dětem, dospívající mládeži, ale i k dospělým.

Co výtvarný obor nabízí

Ve výtvarném oboru se mohou žáci seznamovat a zdokonalovat v tradičních technikách jako je kresba, malba, grafika, modelování a dekorativní tvorba. Mohou však vyzkoušet i netradiční techniky a materiály, například malbu na sklo, porcelán a hedvábí, oblíbená je i textilní tvorba.  K tomu slouží  plně vybavené třídy a kvalifikovaní učitelé.   Vlastní tvorba a práce ve výtvarném oboru pozitivně přispívá například ke zlepšení motoriky především malých dětí, k sebereflexi a rozvoji představivosti i fantazie, ke hledání tvořivých přístupů i v jiných oblastech života. Také je dobrou prevencí proti kriminalitě dětí a mládeže a jiným negativním jevům společnosti. Ve výtvarném oboru připravujeme žáky na přijímací talentové zkoušky středních i vysokých uměleckých škol. Talentovaní absolventi školy pak dále pokračují ve svém studiu na těchto školách.

Jak se škola a žáci prezentují

K vystavování a prezentaci žákovských prací byla vybudována Galerie dětí, kde se konají výstavy pravidelné – Vánoční výstava a Výstava absolventů, a během roku výstavy nepravidelné. Od roku 1992 je naše škola organizátorem soutěže Jirkovská paleta, která má celostátní rozsah a zúčastňují se jí každoročně školy z celé republiky. Téma Jirkovské palety se každoročně mění. Kromě Galerie dětí je možné vidět naši tvorbu v prostorách školy, ve třídách a v malém i velkém koncertním sále.

Studium výtvarného oboru je rozděleno takto:

Přípravné studium – pro žáky od 6 let, trvá maximálně 2 roky, základní studium I. stupně – pro žáky od 8 let, trvá 7 roků, základní studium II. stupně – určeno pro žáky od 14 let, trvá 4 roky, studium pro dospělé – trvá 4 roky.

 

Kritéria pro přijetí žáka v ZUŠ Jirkov

Kritéria přijetí nových žáků do ZUŠ Jirkov se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Uchazeči jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky.

Výtvarný obor – požadavky:

  • kompozice – rozvržení prvků na danou plochu
  • barevné cítění – intuitivní kombinování barev
  • lidská postava – jednoduše znázorněná figura zakomponovaná do tématu

 

Související obrázky: