Literárně – dramatický obor (LDO) je určen pro žáky se zájmem o mluvené slovo. Smyslem výchovy v literárně – dramatickém oboru je snaha vychovat z dětí aktivní, samostatně myslící, citlivé a vnitřně bohaté lidi. Žáci dramatického oboru proniknou do tajů recitace, mají možnost rozvíjet fantazii a seznámit se s poezií a literárně – dramatickými díly českých i světových autorů.

Žáci LDO připravují doprovodné pohádky k výchovným koncertům pro MŠ a ZŠ, zařazují svá vystoupení do školních žákovských koncertů, účastní se recitačních soutěží, vystupují na různých akcích ve městě, podílí se na prezentaci ZUŠ a snaží se o svou první literární tvorbu. Ti, kteří kromě pohybu a mluveného projevu navíc dobře a rádi zpívají, mohou navštěvovat i hodiny muzikálové tvorby.

Ke studiu jsou přijímáni žáci od 6 let – do přípravného studia, které trvá nejvýše 2 roky. Studium I. stupně je pro žáky od 8 let a trvá 7 let. Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let. Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky.

 

Kritéria pro přijetí žáka v ZUŠ Jirkov

Kritéria přijetí nových žáků do ZUŠ Jirkov se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Uchazeči jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky.

Literárně – dramatický obor – požadavky:

  • hudební cítění – vytleskávání rytmu, chůze a poskoky do rytmu, zazpívání zahraného tónu
  • správná výslovnost a artikulace – opakování vět, zjištění vady řeči, jednoduchá věta potichu a nahlas
  • pohybové schopnosti – opakování drobné pohybové

 

Související obrázky: