Hudební obor je součástí školy od jejího založení  v roce 1950. Je oborem největším, navštěvuje jej na 400 žáků, které vyučuje téměř 30 učitelů. Studium v hudebním oboru je rozděleno do několika stupňů. Přípravné studium I. stupně je určeno pro žáky od 5 let věku a má nejvýše 2 ročníky. Následuje základní studium I. stupně, které má  7 ročníků, je určeno žákům od 7 let, výuka je převážně individuální. Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let. Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky. Součástí studia I. stupně je povinná hudební nauka a to v rozsahu 5 let.

Žáci si mohou vybrat studium hry na klavír, akordeon, elektronické klávesové nástroje, housle, violoncello, kontrabas, kytaru klasickou, elektrickou i basovou, zobcovou i příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, lesní roh, bicí nástroje, cimbál nebo zpěv klasický, sborový i populární.

V  hudebním oboru získávají žáci dovednosti ve hře na zvolený nástroj, zároveň čerpají vědomosti z oblasti hudební historie a teorie tak, aby je mohli využít při interpretaci studovaných skladeb. Individuální nástrojová výuka je doplněna hrou v různých uskupeních – komorních souborech, jazzovém orchestru, pěveckých sborech apod.

Hudební obor naší školy umožní žákům ovládat různé umělecké disciplíny pomocí odborně získaných dovedností. Ve svém životě pak buď budou moci pokračovat v dalším profesionálním vzdělávání nebo v aktivním domácím pěstování uměleckého oboru. Chceme v žácích pěstovat kladný vztah k umění a klademe přitom důraz na profesionální přístup, tj. systematičnost a koncentraci. Díky profesionální výuce získají absolventi školy nejen praktické dovednosti, ale i uměleckou představivost.

 

Kritéria pro přijetí žáka v ZUŠ Jirkov

Kritéria přijetí nových žáků do ZUŠ Jirkov se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Uchazeči jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky.

Hudební obor – požadavky:

  • intonace – zpěv jednoduché lidové písně dle výběru dítěte
  • rytmus – vytleskání rytmu dětské říkanky, popř. motivu, který učitel předtleská
  • hudební paměť – zpívání tónů předehraných nebo předzpívaných učitelem

 

Související obrázky: