Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Podzimní koncert v Café Atriu

Počasí ve čtvrtek 20. října nebylo příliš přívětivé, a tak návštěvníky klavírního koncertu v Café Atriu v Chomutově provázel po cestě vytrvalý déšť. O to více je určitě zahřály tóny skladeb, které si pro ně připravili žáci klavírního oddělení ZUŠ Jirkov. Mladí klavíristé ze třídy paní učitelky Miroslavy Rakové a pana učitele Pavla Valvody provedli posluchače několika staletími. Baroko se představilo například ve tvorbě J. S. Bacha, klasicismus byl reprezentován Sonátou českého skladatele J. L. Dusíka. Zazněl i romantický Valčík Chopinův. V repertoáru mladších žáků převažovaly skladby současných autorů, např. české skladatelky I. Jurníčkové či německých autorek oblíbených klavírních škol pro děti B. Schwedhelm a A. Drabon. Pro některé žáky to bylo jejich první veřejné vystoupení, a tak si mohli v praxi vyzkoušet, co všechno k vystupování patří. Koncerty v Café Atriu se staly již tradicí, a tak se všichni mohou těšit na další, tentokrát Jarní koncert. 

Více informací

Má vlast

Má vlast, to bylo téma výstavy výtvarného oboru, jejíž vernisáž proběhla ve čtvrtek 20. října 2016 v odpoledních hodinách v Galerii dětí ZUŠ Jirkov. Lidové písně, které nejlépe vystihují český národ a jeho zvyky, slyšeli návštěvníci v úvodu výstavy, v podání paní učitelky Michaely Třeštíkové, za kytarového doprovodu pana učitele Miroslava Hefnera.

Téma výstavy bylo, jak již z názvu vyplývá, vlastenecké, a bylo tedy zaměřeno na naši Českou republiku. Tato výstava vznikla nečekaně a neplánovaně. Když totiž naše výtvarnice v minulém školním roce vyhlásily téma Jirkovské palety, Čechy krásné, Čechy mé, netušily, jak hluboce je toto téma zasáhne a jak široké téma zvolily. Začaly s dětmi hovořit o vlasti a vlastenectví a v tu chvíli jim bylo jasné, že se u tématu zdrží delší dobu. Menší děti tyto pojmy většinou neznaly a starší se vyjadřovaly někdy pohrdavě. A tak začali všichni společně hledat odpovědi. Samozřejmě záleželo na věku a zájmech dětí, kam se společné objevování posunovalo. Některé děti zaujala architektura a historické památky nebo historické osobnosti, jiné příroda, další zaujala krása naší krajiny. A z těchto témat pak vzniklo mnoho nápaditých obrázků, výtvarných řad i projektů. Část z nich putovala do různých soutěží po celé republice, jiné zůstaly doma a během roku nebyla možnost je veřejně prezentovat, což byla škoda. Proto se paní učitelky Šárka Hromádková a Ivana Švejkarová rozhodly uspořádat výstavu právě z těchto prací. Vzniklo tak několik zajímavých výtvarných řad – česká abeceda, gotika, moje rodina, moje město, česká krajina, Karel IV., lev ve znaku České republiky atd.

Věříme, že výstava s touto tématikou přináší hodnoty, které dnešní děti potřebují slyšet a vědět o nich. Zjistili jsme, že děti oslovují pojmy vlast a vlastenectví. V tomto tématu bychom jistě mohli pokračovat dále, stále by bylo co objevovat. Výstava potrvá do 30. listopadu 2016, kdy ji vystřídá vánoční výstava na téma Staročeské Vánoce. 

Více informací

Pozvánka

Café Atrium 2016

Více informací

Pozvánka

Má vlast

Více informací

Jirkov uslyší dva velké mistry

11. října 2016 zahajuje Kruh přátel hudby Jirkov svou již 42. koncertní sezónu. I v této sezóně se posluchači mohou těšit na setkání s vynikajícími sólisty i komorními soubory, v jejichž podání zazní mnoho nádherné hudby. Hned v úvodním koncertu se tu představí v mimořádném společném recitálu violoncellista Jan Páleníček a klavíristka Jitka Čechová. Oba umělce koncertní cesty zavedly do mnoha zemí Evropy, ale i do Ameriky, Afriky či Japonska. Vynikající český cellista Jan Páleníček je nositelem velké rodinné hudební tradice, kterou založil jeho otec, klavírista a hudební skladatel Josef Páleníček. Je vyzrálým umělcem, který dokáže svým výkonem posluchače nadchnout a strhnout. Hraje vždy s plným nasazením, s intenzivním prožitkem a velkým citovým nábojem. Je nejen technicky dokonalý, se smyslem pro krásnou kantilénu, ale je obdařen i porozuměním a fantazií pro obsahovou stránku interpretovaných skladeb. Na klavír jej doprovází jeho umělecká i životní partnerka Jitka Čechová. Jako sólistka je velmi vysoce ceněna hudebními kritiky v mnoha evropských zemích a také v zámoří, kde spolupracuje s významnými orchestry. Umí využít všechny zvukové možnosti klavíru, má širokou paletu výrazu a bravurně zvládá technicky nejnáročnější pasáže. Krom toho má také úžasný smysl a cit pro komorní hudbu a je pro svého partnera jistou a spolehlivou oporou. S Janem Páleníčkem se vyznačují vzácnou komorní souhrou, jsou na pódiu takříkajíc „jedno tělo – jedna duše“. Tentokrát však bude Jitka Čechová nejen komorní hráčkou, ale zahraje i několik skladeb sólově. Milovníci klasické hudby si jistě tento nevšední zážitek nenechají ujít a přijdou v úterý 11. října do koncertního sálu Základní umělecké školy v Jirkově, kde od 18.30 hod. tento nádherný koncert začíná.

Jan Páleníček a Jitka Čechová

 

Více informací