Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

….i další výtvarné třídy pracují…

Žáci přípravného ročníku si hráli na „módní návrháře“ – v motivačním videu „Módní návrhář“ (https://www.youtube.com/watch?v=rl4P5LDcDj4) si mohli tvořit oblečení pro dívku i kluka.  Nejprve ale bylo potřeba připravit patřičnou „látku“. Mohla to být pomalovaná čtvrtka nebo i potištěný papír. Jakmile děti začaly stříhat z látky dané oblečení, mohly si povšimnout zajímavých náhodných výtvarných vzorů, viděly, že i písmo může být jako výtvarný prvek. Zároveň při hře na módního návrháře musely přemýšlet, jak to udělat, aby oblečení dobře „sedělo“.

Dalším zajímavým tématem, který žáci zpracovali, bylo téma Co bych rád zasadil do záhonku roku 2021…a samozřejmě oblíbené bylo volné téma….

 

Více informací

Výtvarný obor v době distanční

           

Umění, jak výtvarné, hudební, taneční, tak i dramatické, je velmi důležité pro duševní rozvoj každého člověka a my učitelé se snažíme všechny benefity umělecké tvorby neustále předávat svým žákům. Je potěšující, že děti mají stále chuť kreativně tvořit a zapojovat se do distanční výuky. I ve výtvarné tvorbě je pro žáky důležitý výstup v podobě výstavy, proto bychom rádi prostřednictvím webových stránek představili alespoň malou ukázku výtvarné tvorby našich žáků v době, kdy jsme všichni opět uzavřeni doma. 

Kam naše práce směřuje a jakým směrem se ubírá, můžete vidět na výtvarných řadách a tématech. Před Vánocemi, v době distanční výuky, jsme dokončili s žáky například témata Ilustrace a Zátiší.

V lednu jsme se začali věnovat nové výtvarné řadě nazvané Vesmír, která bude obsahovat mnoho dalších podtémat, která budou s Vesmírem propojená. Jedním z úkolů byla rovněž fotografie a následná kresba či malba podle vlastní fotky-předlohy. Někteří žáci jsou velmi aktivní a pracují nad rámec svých úkolů, proto posílají i svou vlastní tvorbu, kde se určitým způsobem realizují a relaxují.

           

 

Více informací

RDB v době covid-19

Výuka ve školách už několik měsíců probíhá distančně, takže ani zkoušky orchestru nejsou možné. Což je velká škoda, protože orchestr Red Dwarf Band v loňském roce oslavil kulaté výroční, 20 let existence. Plánoval slavnostní koncert, na kterém se měli sejít současní i bývalí členové orchestru, ale bohužel, vinou covid-19, k této akci už nedošlo. Aspoň malou ochutnávku vám ovšem orchestr přeci jenom připravil. Jeden z bývalých členů orchestru, Martin Heyzl, zorganizoval spolu s kapelníkem, Vilémem Liebigem, natáčení on-line formou a dvě ze skladeb umístil na YouTube. Pokud si tedy chcete v této náročné době udělat příjemnou chvilku, pěkně se usaďte k počítači a můžete poslouchat…tak příjemný poslech!

Red Dwarf Band – Chameleon – https://www.youtube.com/watch?v=JvepSakfWMY

Red Dwarf Band – Mr. Zoot Suit – https://www.youtube.com/watch?v=fy0lNMPp5ZY

Více informací

Velký úspěch Veroniky Klatovské

I v této náročné době, kdy se nám zdá, že jsme uzavřeni v bublině a svět kolem nás se zastavil, tak se dějí zázraky. A svět jde dál, bez ohledu na covid-19 a všechny nepříjemnosti s ním spojené. Důkazem je třeba informace, že naše žákyně, Veronika Klatovská, žákyně paní učitelky Martiny Slámové, byla přijata ke studiu na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Je to umělecká škola se zaměřením hlavně na hudbu populárního, jazzového a muzikálového žánru. Studium je náročné, ale velmi zajímavé a studenti mají šanci hodně získat. A já jsem přesvědčená, že Veronika využije vše, co jí škola nabízí.

Veronika Klatovská navštěvuje naši školu od pěti let, kdy začala se studiem hry na akordeon u paní učitelky Martiny Slámové. Díky talentu a píli se postupně dostávala z prvních míst ve školní soutěži do soutěží vyšších, okresních a krajských, až skončila v soutěži nejvyšší, a sice v ústředním kole národní soutěže ZUŠ, kde získala krásné druhé místo.

Díky velké podpoře a ochotě rodičů se každoročně ve 2. srpnovém týdnu účastnila letního festivalu a kurzů s názvem Třeboňská letní setkávání. Festival vždy zahrnuje koncerty, hudební semináře a workshopy s těmi nejlepšími lektory, což je v případě akordeonu třeba Ladislav Horák a Markéta Laštovičková.

Kromě akordeonu studuje Veronika v naší škole u stejné učitelky i hru na elektronické klávesové nástroje (EKN) a na tento nástroj hraje od září 2020 ve školním orchestru Red Dwarf Band.

Hudba ji natolik nadchla, že se rozhodla ji i studovat. Dva měsíce před talentovými zkouškami zjistila, že klasická hudba není to, co by chtěla studovat a podala si přihlášku právě na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze.

Blahopřejeme Veronice k tomuto velkému úspěchu a přejeme jí do dalších let a ke studiu hodně úspěchů a radosti a pevně věříme, že zvolila správně.

Více informací

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí MŠMT ČR probíhá v období 4. – 10.1.2021 výuka v ZUŠ Jirkov distančním způsobem….a tato situace bude pokračovat ve stejném režimu i nadále, zatím do 22.1.2021.

Jsou umožněny pouze prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka a slouží především k upřesnění informací o talentových zkouškách žáků, apod.

Přeji nám všem, abych tato oznámení už nemusela psát a abychom se raději potkávali osobně na chodbách školy…..zdravý rok, přátelé!

Více informací