Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Pozvánka

Více informací

Vánoční koncert

Vánoční koncert, to je již po mnoho let v naší škole jeden z posledních koncertů v kalendářním roce. Poté už následuje většinou pouze koncert orchestru Red Dwarf Band, který vystoupení našich žáků na chvíli uzavře. Další veřejnou akcí jsou až únorové soutěže hudebního oboru. Doufám, že jste si vychutnali předvánoční atmosféru, a že se vám vystoupení našich žáků líbilo. 

Více informací

Vánoční nadílka výtvarného oboru

Vánoční výstava výtvarného oboru vždy předchází vánočnímu koncertu žáků. Stejně tak, jako obor hudební a taneční, i děti z oboru výtvarného se na nejkrásnější svátky roku velmi těší a svými zimními a vánočními pracemi si tak zkracují předvánoční čas a umocňují to veliké těšení. A protože k Vánocům dárky neodmyslitelně patří, nesla letošní výstava i příhodný název – Vánoční nadílka. A tak nadělili učitelé Miroslav Hefner a Vít Šobáň všem přítomným několik koled a výtvarníci zase všem svým milým kreativní výtvory. A všichni návštěvníci si zcela jistě uvědomili, že Vánoce jsou téměř za dveřmi.

Více informací

Jirkovský Advent 2017

Dnešním dnem (11. prosince) byl zahájen adventní charitativní prodej v našem městě, jehož výtěžek bude převeden na konto jirkovského Nadačního fondu Cesta proti bolesti. Finanční prostředky z fondu půjdou na pomoc konkrétním dětem. Prvním příjemcem bude dvouletý Filip Žalud z Jirkova. Díky předčasnému příchodu na svět se Filípek potýká s řadou problémů, které mu přináší jeho nemoc – dětská mozková obrna a epilepsie. Chlapec vyžaduje nepřetržitou péči a také neustálou rehabilitaci, která mu pomáhá ke zlepšení stavu. Nyní byla fyzioterapeuty doporučena hipoterapie a předpokládané náklady na týdenní pobyt  činí přibližně 30 000,- Kč. Druhým obdarovaným je opět z.s. PROHANDICAP Jirkov. Do automobilu, který byl pořízen v rámci akce Jirkov jede o 106, je nutné zakoupit zvedák, jenž usnadní nastupování do vozidla zejména dospívajícím klientům, s nimiž je manipulace již obtížnější.  Očekávané náklady na pořízení jsou obdobné jako v prvním případě, tedy kolem 30 000,- Kč. Pokud výtěžek z Jirkovského adventu přesáhne předpokládané výdaje, půjdou na transparentní účet Nadačního fondu Cesta proti bolesti 2001199014/2010. Z vložených prostředků budou hrazeny oba zmíněné náklady, se zbylými pak bude podle dohody manipulováno pouze na základě souhlasu všech zainteresovaných subjektů.

Naše škola byla na charitativní prodej důkladně připravena a učitelé se aktivně a s nadšením střídali v prodeji vánočních výrobků, nezastavil je ani déšť. Největší nápor nakupujících byl v dopoledních hodinách, kdy přišly děti z mateřských škol a žáci ze základních škol. Každý si tak mohl vybrat něco pěkného nejen pro sebe, ale také nějakou maličkost pro své blízké. V odpoledních hodinách pak proběhlo slavnostní zahájení s krájením vánočky a hudebním programem přítomných škol.

Částka, kterou naši učitelé za prodané výrobky utržili, je 8 793,- Kč! A tak vaše vložené peníze pomohou těm, kteří to velmi potřebují. Děkujeme!

Více informací

Pozvánka

       

Více informací