Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Zelenina plná vitamínů – výtvarná soutěž

 

Konec školního roku byl úspěšný pro Adélu Fojtíkovou, žákyni výtvarného oboru ze třídy paní učitelky Ivany Švejkarové, která se zúčastnila výtvarné soutěže Českého zahrádkářského svazu. ČZS vyhlásil ve 24. ročníku celostátní výtvarné soutěže téma Zelenina plná vitamínů a Adéla získala 3. místo za svou práci v kategorii starších žáků Kresba + Malba. Výtvarná soutěž je ČZS pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží. V hodnotící komisi zasedají jak členové odborné komise ČZS, tak i odborníci z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol nebo grafici činní ve svém oboru. Počet účastníků této soutěže každoročně stoupá a o úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové. Adéle Fojtíkové gratulujeme a přejeme další výtvarné úspěchy!

        

Více informací

Poslední koncert

V úterý 27. června se v koncertním sále naší školy konal poslední koncert tohoto školního roku. Měl zcela prostý název – Klavírní koncert. Název měl sice prostý, ale obsahově byl velmi noblesní. Aktéry koncertu byli žáci klavírního oddělení, ze třídy paní učitelky Hany Malé a Miroslavy Rakové. Byli to žáci, kteří školu úspěšně reprezentovali v mnoha soutěžích, dělali nám velkou radost a nyní odchází. A proto byl tento koncert takovým poděkováním žáků jejich učitelkám i poděkováním nás, posluchačů, právě těmto úspěšným žákům.

Magdaléna Dočkalová v letošním školním roce absolvovala druhý stupeň studia hry na klavír ve třídě paní učitelky Hany Malé. Ona jediná z dnešního tria ještě ve škole jeden rok zůstává, než půjde studovat na vysokou školu. Aktivně se účastní Jihočeských klavírních kurzů a v letošním roce byla velmi úspěšná v klavírní soutěži MŠMT – v krajském kole získala krásné 2. místo. Jejím druhým oblíbeným nástrojem je klarinet.

 

Adam Braun absolvoval v loňském školním roce první stupeň studia ve třídě paní učitelky Miroslavy Rakové. Od příštího roku bude studovat na teplické konzervatoři u profesorky Hany Tölgové. Klavír miloval odmalička a tomu odpovídaly i jeho výborné výsledky v mnoha soutěžích  – v letošním roce získal 3. místo v ústředním kole celostátní soutěže MŠMT.

 

Jarmila Šebková je absolventkou druhého stupně studia ve třídě paní učitelky Miroslavy Rakové. Během svého studia vystupovala na mnoha koncertech i dalších projektech školy a výrazně se také účastnila hry v komorních seskupeních. V letošním roce získala 2. místo v okresním kole celostátní soutěže MŠMT.

V průběhu koncertu zazněly skladby Josefa Suka, Leoše Janáčka, Josepha Nowakowského, D. Kabalevského, L.v. Beethovena, Fryderyka Chopina, J. L. Dusíka, Sergeje Rachmaninova, C. Debussyho, J. S. Bacha, F. Mendelssohna-Bartholdyho a Astora Piazzolly. Byl to krásný večer a troufnu si říct, že to byl koncert osobností.

Více informací

Povedlo se – nepršelo!

 

Zdálo by se, že s koncem školního roku už se ve škole nic neděje. U nás to ale opravdu neplatí, jedeme stále na plný plyn. Tak třeba dnešní pondělní odpoledne bylo pro všechny příznivce jazzové hudby a pro přátele Red Dwarf Band. Konal se totiž další z řady promenádních koncertů. Byla jsem zvědavá, jestli se koncert uskuteční, jestli zase déšť naše plány nezmaří, jak se již stalo při prezentaci školy v rámci ZUŠ Open. Měli jsme tehdy pro vás připraven opravdu zajímavý program, plný tanečních i sólových čísel, Red Dwarf Band a plno workshopů, ale po mnoha slunných dnech přišel tehdy slejvák. Dnešní ráno bylo také nějak divné….pod mrakem….pak zase vítr, slunce, mrak….prostě taková ruleta a já jsem si říkala, že přestože je stále sucho, jakmile naplánujeme koncert v exteriérech, zákonitě přijde déšť. Ale dnes tomu tak nebylo – svítilo slunce! A tak jsme si udělali spolu s vámi jedno pohodové odpoledne s dobrou hudbou a všechny starosti světa jsme nechali za plotem. Doufám, že vám porce dobré nálady vydrží přesně dva měsíce prázdnin a sejdeme se spolu zase na koncertě orchestru v září. Do té doby si můžete broukat a těšit se.

Více informací

Pozvánka

     

Více informací

Halali v Ústí nad Labem

Trubačský soubor Halali byl pozván na zahájení výstavy Myslivost a příroda na Ústecku, která je uspořádána v krásných prostorách Muzea města Ústí nad Labem. Výstava byla zahájena za přítomnosti několika význačných osobností, jako senátora a  místopředsedy Výboru pro EU Jaroslava Doubravy, předsedy Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janoty  a celoživotního vášnivého myslivce, doktora mistrů světa, Otto Trefného a dalších. Halali se na zahájení spojilo s místním žesťovým triem, potom ještě soubor vystoupil v samostatném bloku, kde předvedl průřez troubení celým honem. Akce byla velmi zdařilá a byla to další cenná zkušenost našeho souboru.

     

Více informací