Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Naši klavíristé byli úspěšní

Každý rok vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěž pro základní umělecké školy, vždy pro určité obory, nebo určitý okruh hudebních nástrojů. V letošním školním roce vyhlásilo soutěž ve hře na klavír, smyčcové nástroje, kytaru, dechové orchestry, jazzové a ostatní orchestry a pro výtvarný obor. V praxi to znamená, že žáci, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, musí absolvovat několik výběrových kol, splnit repertoárové a časové podmínky, získat potřebný počet bodů a pak mohou postupovat z okresního kola až do celostátního. V pátek 17. 2. 2017 proběhlo v naší škole okresní kolo této národní soutěže, ve hře na klavír. Soutěžit přijeli žáci z uměleckých škol v Chomutově, Kadani a Klášterci nad Ohří. Naši žáci byli velmi úspěšní a tři z nich postoupili do dalšího, krajského kola, které se bude konat 20. – 21. března 2017, tentokrát v Litvínově.

Ráda bych našim žákům i jejich učitelům za pěkné výkony poděkovala, těm, kdo postoupili do dalšího kola, popřála hodně štěstí a všem k jejich úspěchu blahopřála. Patří jim za vzornou reprezentaci školy velký dík! 

Výsledková listina klavír 2017

 

Více informací

Mažoretky na plese města

Pátek 17.2.2017 byl opět jeden z těch náročných. Kromě běžné výuky probíhala ve škole po celý den okresní soutěž ve hře na klavír. Večer pak byl ve znamení Mysliveckého plesu města Jirkova. Trubačský soubor naší školy, Halali, ples zahájil a po oficiálním otevření plesu starostou města, panem Radkem Štejnarem, už mohly na parket napochodovat obě mažoretkové skupiny ze třídy paní učitelky Veroniky Bělíkové. 

 Děvčata se na své vystoupení moc těšila, radost z nich zářila i přesto, že musela na své vystoupení čekat dlouho a ve stísněných prostorách. Jak je vidět na fotkách, elánu jim tohle čekání neubralo.   Mažoretky Minimaxis předvedly svoji choreografii s názvem Doctor Jones a sklidily u diváků velký úspěch.   A pak už se návštěvníkům plesu představily mažoretky Maxis I. s novou choreografií Hush – hush.   Děvčatům to velmi slušelo, publiku se líbily a byla radost je fotit i na ně koukat. A tak jsem si prostě nemohla odpustit trošku je v prostorách Jirkovského divadla nafotit. Takže Minimaxis a Maxis I. na plese – minifotoreport. 

Více informací

Okresní kolo národní soutěže ve hře na klavír

Naše škola je pořadatelem okresního kola národní soutěže základních uměleckých škol ve hře na klavír, kterou pravidelně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Soutěž proběhne v pátek, 17. února 2017 v době od 9:00 – 18:00 hodin. Pokud chcete o soutěži zjistit více informací, nebo si přijít poslechnout mladé klavíristy z Jirkova, Chomutova, Kadaně a Klášterce, přečtěte si, prosím, přiložené soubory. Soutěžícím přejeme hodně štěstí!   

Informační list okresní soutěže

Harmonogram okresní soutěže

Více informací

2. koncert vítězů soutěže

Více informací

1. koncert vítězů soutěže

V měsíci únoru probíhají v naší škole každoročně soutěže hudebního oboru. Žáci všech nástrojových obsazení předvedou, co si za půl roku připravili a jejich výkony posoudí odborná porota z řad pedagogů. Pak následuje ocenění jejich výkonu formou diplomu a sladké odměny. Ovšem hodnocení projevu konkrétního žáka je velmi individuální a v mnoha směrech je důležitý úhel pohledu.

Někteří rodiče a žáci považují za úspěch pouze diplom s 1. místem. Jiní jsou spokojeni i s místem 2., popř. 3. Učitelé to mají mnohdy jinak. Oceňují, že se žák naučil své soutěžní skladbičky přesně podle toho, jak se v hodinách dohodli, jak nacvičili. Často mají žáci problémy s veřejnou prezentací, tedy učitel ocení i to, že žák dokázal trému překonat a zahrát přesně tak, jak měl připraveno. A tak je pro mnohé z učitelů vítězem i ten žák, který třeba na žádnou cenu nedosáhl. Ale dokázal zvítězit právě překonáním všech problémů a zahrál, jak uměl nejlépe. A to je často to největší vítězství!

Co se týče oceněných míst a diplomů – hodnotí se momentální výkon a za ten náleží soutěžícímu jedno ze tří míst. Je to krásný okamžik, ale musíme si uvědomit, že není trvalý. V příštím roce mohou být výsledky zcela jiné. A my se radujeme z toho, že naši žáci i jejich rodiče tohle respektují, fandí svým dětem a dobře vědí, že „štěstí je muška jenom zlatá“ a v dalších letech se třeba usadí na rameni jiného žáka.

A komu přálo štěstí právě v letošním roce a získal tu pomyslnou zlatou medaili, to si můžete poslechnout na dvou koncertech vítězů, které jsme pro vás připravili. Jsou velmi dlouhé, velmi pestré, přesto ale nezahrnují všechny soutěžící, kteří se na 1. místě umístili, je to jen malý vzorek. Ale já si myslím, že ten vzorek bude dostačující k tomu, abyste se radovali spolu s námi, jak šikovné a talentované máte děti a my žáky. Tak hodně štěstí všem! 

Více informací