Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Mezinárodní interpretační kurzy v Zábřehu

Jsou žáci, které hra na nástroj baví natolik, že se jí rádi a s chutí věnují i o letních prázdninách. Výbornou příležitostí, jak se zdokonalit a rozšířit si obzory jsou pro ně letní interpretační kurzy. Během celých prázdnin probíhají kurzy pro různé hudební nástroje na mnoha místech České republiky. Paní učitelka Miroslava Raková jezdí se svými žáky na letní interpretační kurzy pravidelně. O loňských prázdninách vzala ze své klavírní třídy poprvé na Mezinárodní interpretační kurzy do Zábřehu klavíristku Elisabeth Volšovou. Na kurzech se jí moc líbilo, a tak se v letošním roce vypravila do Zábřehu podruhé. Strávila zde se svou paní učitelkou a v doprovodu své maminky a mladší sestry inspirativní nejen „klavírní“ týden. Na skladbách, které si Elisabeth ke studiu na kurzech vybrala, pracovala ve třídě lektorky MgA. Hany Vlasákové-Berger. Odměnou za týdenní aktivní práci u klavíru pak byla možnost vystoupit na koncertě účastníků v krásném prostředí kostela sv. Barbory v Zábřehu. Elisabeth si na koncertě zahrála 1. větu z Haydnovy Sonáty G dur. Den předtím vystoupila společně se svou kamarádkou na koncertě v sále ZUŠ Zábřeh. Poznaly se a skamarádily na kurzech v loňském roce a letos si čtyřručně zahrály dvě části z Písniček na dobrou noc od Zdeňka Blažka. Týden plný hudby utekl jako voda a všichni zúčastnění se těší na další setkání u klavíru v červenci příštího roku.

Více informací

Prezentace

Dnešní prezentace na školním nádvoří, i s pravidelným úprkem před kapkami blížícího se deště, který se nakonec ani nekonal, byla takovou pomyslnou tečkou za školním rokem 2021/2022! A to už opravdu! V tomto školním roce už vám nebudeme hrát, zpívat, dokonce ani tancovat. Ne snad, že bychom nechtěli, ale ve čtvrtek začnou prázdniny! A to ve škole nikoho vhodného, kdo by se tak náročného úkolu mohl zhostit, prostě nenajdete. Ale to nevadí. Dva měsíce utečou jako voda a po prázdninách se tady spolu budeme opět setkávat, učit se nové věci, abychom vám je postupně mohli zase ukázat a třeba vás tak potěšit. A to je v podstatě náš cíl – těšit vás…a bavit!

Mám-li bilancovat, pak musím skromně říct, že tento školní rok byl po všech stránkách povedený. Žáci i učitelé dokázali spoustu krásných věcí, posunuli se dál a po téměř dvou covidových letech bylo učení ve škole pro nás všechny balzám. A my jsme si ho užívali. Spolu s našimi žáky. A věřím, že si takovou normální věc, jako setkávat se ve škole a učit se, budeme užívat společně i nadále. A já se na to moc těším.

A teď ještě malé shrnutí na závěr: dnešní odpoledne moderoval (se svým nezaměnitelným šarmem!) pan učitel Miroslav Hefner. Taneční čísla připravila se svými žáky paní učitelka Michala Pořická.A co by byl orchestr bez kapelníka! Takže samozřejmě to všechno měl na starosti pan učitel Vilém Liebig. A výtvarné workshopy připravily učitelky výtvarného oboru Ivana Švejkarová a Šárka Hromádková. Přeji vám krásné léto, přátelé! Tak zase v září….

Více informací

Jazz Fest Kadaň

     

Zdálo by se, že všechno už bylo v tomto školním roce zahráno a vzhledem k tomu, že prázdniny už důrazně ťukají na dveře, už se nepředpokládá, že se ještě v naší škole něco děje. Ale opak je pravdou. V neděli 26. června se rozezněly zahrady Františkánského kláštera v Kadani tóny jazzových a tanečních orchestrů. Konal se totiž již 13. ročník Festivalu jazzových a tanečních orchestrů. A tak kromě našeho orchestru Red Dwarf Band mohli návštěvníci vyslechnout ještě Sex Band ZUŠ Litvínov, ZUŠ kapelu Klášterec nad Ohří, Junior Big Band ZUŠ Litvínov, Tequila Band ZUŠ T. G. Masaryka Chomutov, Orchestr ZUŠ Klementa Slavického Kadaň, nebo North Big Band ZUŠ Litvínov. Porce to byla opravdu bohatá a každý si mohl vybrat, co má rád. A tak se hrálo, jako by se ani prázdniny nekonaly…..

   

A jistě se mnou budete souhlasit, že kytička pro kapelníka je zcela zasloužená……

Více informací

Pozvánka

 

Více informací

Závěrečný koncert

V tomhle školním roce se nám víc než dříve stávalo, že nás některý z koncertů dojal. Stávalo se nám to i v minulosti – někdy to bylo tou sváteční atmosférou (obvykle koncerty vánoční), pak nás dojímají koncerty absolventské (svojí důstojností a tím, jak nám žáci vyrostli před očima) a v neposlední řadě nás tradičně dojímají koncerty závěrečné, protože vidíme tu spoustu krásné práce, kterou jsme spolu se svými žáky v tom školním roce zvládli. A přesně takhle jsme to vnímali na čtvrtečním Závěrečném koncertě žáků. Zřejmě je to po té covidové době, kdy se větší potřeba umění objevila nejen mezi námi, učiteli, ale ve velké míře se rozšířila i mezi našimi žáky. A já jsem tomu moc ráda. Protože právě umění nám pomáhá překlenout případná těžší období, dokáže nás zklidnit, potěšit….

Myslím, že tohle všechno vnímalo i čtvrteční publikum. Mělo opravdu bohatý výběr poslechu co se týče žánru i nástrojového obsazení a mohlo sledovat společnou práci našich žáků i učitelů, v právě končícím školním roce 2021/2022.  A jak se v podobných případech říkává – král je mrtev, ať žije král! V praxi to znamená, že po prázdninách se dáme spolu s našimi žáky opět do práce a připravíme další koncerty pro své publikum a začneme nový školní rok, tentokrát s označením 2022/2023!

Nicol Matějková nebyla přítomna na Koncertě absolventů, a tak jí jeden z jejích učitelů, tentokrát pan učitel Vilém Liebig, předal alespoň dodatečně Pamětní list a malý dárek.

Více informací