Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Exkurze do Terezína

Výtvarný obor stále pracuje na celoročním projektu, nazvaném Cesta do země zaslíbené. A protože se tomuto židovskému tématu v současné době věnuje více do hloubky, uspořádal ve čtvrtek 15. března pro své žáky poznávací a motivační zájezd do Terezína. Na začátku tohoto školního roku uspořádali učitelé se svými žáky výstavu, která měla název Cesta do chrámu a byla zahajovací výstavou většího celku v budově jirkovské synagogy, druhá výstava se konala v Galerii dětí ZUŠ Jirkov pod názvem Synagoga v ZUŠ. Pro učitele i žáky je důležité chtít hledat možnosti a místa, kde se mohou více vzdělávat a nasbírat impulzy pro další výtvarnou práci. Proto k tomuto tématu vybrali Terezín, město, které se zapsalo do našich dějin v souvislosti s 2. světovou válkou.

Po příjezdu do Terezína dostala skupina svého průvodce, který se všem zúčastněným věnoval a všechno vysvětlil. Současná expozice ukazuje, v jakých podmínkách žili vězni a jaká byla náplň jejich dne. Po zhlédnutí filmu ve starém dobovém kině se ještě žáci i jejich učitelé podívali do muzea ghetta a krematoria.

Exkurzi využili žáci hlavně výtvarně, měli s sebou skicáky a tužky, mohli si připravit pro svou práci v hodinách libovolné skici, další možností vytvoření dokumentace bylo fotografování. A protože je výtvarný obor zaměřen i na náročnější témata k zamyšlení, byl výlet do Terezína výborným podnětem právě k přemýšlení, sbírání nových materiálů i zkušeností, které budou žáci postupně zpracovávat v různých výtvarných technikách.

Více informací

Smyčce zpívají

O tom, že smyčcové nástroje umí krásně zpívat, není pochyb. A když se ke krásnému, jakoby stříbrnému tónu houslí připojí hlubší, sametově hebký tón violoncella, je radost naslouchat. Zejména, když jejich struny rozezvučí takoví talentovaní muzikanti, jakými jsou houslista Matouš Pěruška a violoncellistka Kristina Vocetková. V létě r. 2015 spolu získali v Rakousku cenu B. Martinů a cenu Z. Kodályho a o půl roku později se stali absolutními vítězi v soutěži komorní hudby K. Ditterse z Ditterdorfu. Kromě komorní hry se oba věnují i sólové koncertní činnosti. Stálí návštěvníci koncertů Kruhu přátel hudby Jirkov budou jistě příjemně překvapeni programem březnového koncertu. Smyčcové duo si totiž jako hosta přizvalo k účinkování japonskou klavíristku Misu Okazaki. Misa nebude první Japonkou, která v Jirkově bude hrát. Před několika málo lety jsme měli možnost slyšet výbornou klavíristku Eri Goto. Misa Okazaki po studiích v Japonsku přešla na Liszt Ferenc Academy of Music v Budapešti, kde získala magisterský titul v r. 2015. Na půdě Akademie se potkala s Kristinou Vocetkovou, která tam rovněž studuje. Všichni tři spolu hrají již delší dobu a na koncertech vystupují jako dua, klavírní trio nebo jako součást větších komorních uskupení. V Jirkově je uslyšíme v různých nástrojových kombinacích v programu, v němž kromě českých skladatelů V. Nováka, A. Dvořáka a O. Kukala zazní i díla L.van Beethovena, F. Schuberta, A. Honeggera a G. Bizeta. Koncert se uskuteční v úterý 13. března od 18.30 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy v Jirkově.

Více informací

Koncert orchestru RDB pro ZŠ

Koncerty školního orchestru pro žáky jirkovských základních škol jsou vždy oboustranně oblíbené a velmi pěkné. Posluchači velmi obdivují své starší kamarády, naslouchají s velkým zájmem a po celou dobu koncertu udržují pozornost. Hráči na pódiu jsou si vědomi svého umění a hrají s jistotou, bravurou, prostě chtějí ukázat, že jejich výkon je jasná a samozřejmá věc. A tak si obě strany koncert užijí ve vzácné symbióze a pro všechny je to jedna velká pohoda. A tak to má být!

Více informací

Bubeníci první!

Období soutěží je v plném proudu a dnešní den byl ve znamení bicích nástrojů. V okresním kole soutěže naši školu reprezentovali tři žáci bicího oddělení – Eliška Rašková, ze třídy pana učitele Jana Valenty, dále Dominik Targiani a Petr Berkovec, ze třídy pana učitele Matěje Holečka. A jak se umístili? Všichni tři získali 1. místo a postup do krajského kola soutěže! A tak se všichni sejdou přesně za měsíc, 27. března v krajském kole soutěže, aby své umění a síly poměřili se soutěžícími z celého Ústeckého kraje. Blahopřejeme žákům i jejich učitelům a za měsíc budeme opět držet palce!

Více informací

Elitery Louny 2018

O víkendu se v Lounech konal již 29. ročník taneční soutěže Elitery. Naše škola byla na této soutěži zastoupena žákyněmi ze třídy paní učitelky Veroniky Bělíkové. Děvčata předvedla své nové choreografie i nové kostýmy a přivezla samá krásná umístění.

Mini-Maxis     –           3. místo

Maxis I.          –           3. místo

Maxis I.          –           1. místo

Maxis II.         –           1. místo

Gratulujeme děvčatům, paní učitelce Veronice Bělíkové a děkujeme vám, rodičům, za spolupráci!

Více informací