Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Saxofony jedou do kraje!

Konec února a celý březen a duben je pro základní umělecké školy obecně obdobím soutěží. Ze školních kol postoupili žáci do kol okresních, a tak i my v tuto chvíli máme svá želízka v ohni. Právě dnes proběhlo v Chomutově okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Do soutěže jsme vyslali hned tři komorní seskupení – klarinetové trio, ve složení Elen Filípková a Adam a Filip Rohuschovi, dále saxofonové trio – Lucie Skalníková (saxofon), Nikola Matějková (saxofon) a Martin Matocha (klarinet) a posledním souborem bylo pak saxofonové kvarteto – Adéla Dobešová, Nicol Matějková, Vít Novák, Jan Řezníček.

  

Klarinetové trio si soutěž vyzkoušelo poprvé, spíš se jen seznamovalo, co je v příštích letech čeká a čestné uznání bylo oceněním jejich práce. Ti starší, tedy saxofonové trio a kvarteto, ti už jeli naostro, a musím říct, že nabrali dobrý směr – oba soubory získaly postup do krajského kola a tedy velkou zodpovědnost, přičemž saxofonové kvarteto získalo nejvyšší počet bodů ze všech souborů okresu. Krajské kolo proběhne 21.-22.3.2019 v ZUŠ Litoměřice.

  

Všem soutěžícím blahopřejeme a jsme rádi, že naši školu tak bezvadně reprezentují. Zároveň bych ráda poděkovala i jejich učitelům, bez kterých by to prostě nešlo! Gratulace tedy patří paní učitelce Kateřině Škardové a panu učiteli Vilému Liebigovi, děkujeme!

  

 

Více informací

2. Koncert vítězů

Druhý koncert vítězů byl opět nabitý krásnými výkony, což mi udělalo velkou radost a uvědomila jsem si znovu, kolik šikovných a talentovaných děti v Jirkově máme. Není to ale jenom o talentu, je to také o tom, že dítě musí mít doma vhodné zázemí, musí cítit zájem a podporu rodičů. Pro rodiče to je jistě zátěž, spojená s neustálým vožením svého dítěte na hodinu nástroje, hudební nauky, popř. komorní hry. Ale výsledkem je právě člověk, který se v životě dokáže uplatnit, zvládá zároveň víc, než jeho vrstevníci, protože je mu to jednak umožněno a jednak k tomu má předpoklady. A také mi dovolte připomenout učitele, jako jeden z článků tohoto procesu – pokud si s žákem sedne, pak už nic nebrání tomu, aby výsledkem této spolupráce byla krásná hudba, sváteční pohoda a nádherný pocit. A to za to všechno jistě stojí!

Více informací

1. Koncert vítězů

Soutěže jsou nedílnou součástí všech uměleckých škol, tedy i té naší. Každoročně koncem ledna mají žáci hudebního oboru možnost, představit svoji práci veřejnosti a poměřit tak své schopnosti s ostatními žáky. Vítězové školního kola soutěže pak vystoupí na dvou koncertech vítězů.

  

Ministerstvo školství vyhlašuje každoročně soutěže pro určité nástrojové obsazení a v takových případech mohou ti nejlepší žáci postoupit ze školního kola do kola vyššího, tedy okresního, popř. i do kola krajského a celostátního. Ale cesta do nejvyšších kol je velmi náročná, a pokud žák uspěje, je to velká pocta pro něj samotného i jeho učitele. V letošním roce je vyhlášena postupová soutěž pro hráče na elektronické klávesové nástroje, akordeon, sborový zpěv a dále pro komorní soubory s převahou dechových nebo smyčcových nástrojů.

                        

Dnešní, 1. koncert vítězů, představil část těch nejlepších žáků a myslím, že to byly opravdu krásné výkony. Blahopřeji všem účinkujícím a budu se těšit na čtvrtek, 14.2., kdy se na 2. koncertě vítězů představí další.

 

 

Více informací

Atraktivní spojení harfy a hoboje

O Kateřině Englichové se říká, že je nejkrásnější harfenistkou. Krom toho je také velice úspěšná a patří k nejvýraznějším českým interpretům, což dokazuje i ocenění Prague Classic Award, které jí bylo uděleno v roce 2018. Její úžasné hře tleskají nadšení posluchači v nejslavnějších koncertních síních světa, ale ochotně a ráda zahraje i lidem v kostelíku malého města a celá řada soudobých skladatelů napsala skladby přímo pro ni. Vilém Veverka je jedním z nejlepších českých hobojistů a bezesporu patří k evropské špičce ve svém oboru. Je skvěle technicky i dechově vybaven, jeho hra vyniká okouzlující barvou a kulturou tónu a umí zaujmout publikum mimořádně sugestivním projevem. Nahrál a v českých premiérách provedl řadu náročných skladeb 2. poloviny 20. století. Tyto dvě významné osobnosti hudební scény spojil dohromady výjimečný cit pro komorní hudbu a rozumí si dobře nejen v hudební, ale i v lidské rovině. Společně koncertují od r. 2005 a mistrovskou hrou na své nástroje uvádějí v úžas posluchače na celém světě strhující interpretací těch nejnáročnějších partů. Výjimečnou příležitost poslechnout si oba umělce budou mít ti, kdo přijdou na koncert v úterý 29. ledna v 18. 30 hod. do koncertního sálu Základní umělecké školy v Jirkově. V programu večera zazní skladby českých a francouzských skladatelů.

 

 

Více informací

Myslivecký ples ve Strupčicích

 

Po zámeckém plese v prosinci na Červeném Hrádku se Halali účastnilo Mysliveckého plesu ve Sportovní hale ve Strupčicích 12. ledna 2019. Byl to již 4. Myslivecký ples a Halali nechybělo ani na jednom. Soubor ještě před zahájením vítá u vchodu návštěvníky vytrubováním loveckých signálů a navozuje tu správnou náladu, která je podtržená bohatou tombolou a dražbou ulovené zvěře pro podporu zdejší Základní školy. K tanci vyhrávala kapela Klub 49, jejímž členem je i náš pan učitel Vilém Liebig. Takže na zvukové stránce plesu se ve velké míře zase podílela naše ZUŠ.

Více informací