Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Jirkov má synagogu!

 

Velkým svátkem bylo pro Jirkovany úterý, 2. června 2021, kdy byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná synagoga.

Povolení ke stavbě synagogy dala hraběnka Marie Gabrielle Longueval von Buquoy, rozená von Rottenhan. Synagoga vyrostla vedle řady stávajících židovských domků na pozemku červenohrádecké šlechty. Dostavěna byla v klasicistním stylu v letech 1846–1847 a krajský rabín David Pick z Teplic ji vysvětil v roce 1853. Svému účelu sloužila sporadicky do 30. let 20. století. Za druhé světové války byla synagoga využívána jako skladiště a dalších sedm desetiletí v ní sídlila sběrna druhotných surovin. V roce 2016 synagogu odkoupilo město Jirkov se záměrem ji opravit a využívat ke kulturním a společenským účelům. A to se podařilo, dle mého názoru skvěle a Jirkov tak má ode dneška další historický objekt, který může sloužit především ke kulturním účelům.

   

Hudební složku při slavnostním otevření synagogy obstarali učitelé naší školy, Zhanna Shepeleva (klavír) a Vilém Liebig (klarinet, saxofon) a později ještě žákyně naší školy, Veronika Klatovská (akordeon). Výzdobu objektu zajistili výtvarníci – Šárka Bečvářová a Ivana Švejkarová, bustu Žida vytvořil Štěpán Bílek.

Součástí akce byla i přednáška o židovských svátcích, kterou velmi zajímavě obstarala paní Zuzana Pavlovská z Židovského muzea v Praze, a ochutnávka košér vín z Českého vinařství Chrámce.

A když jsem viděla ty rozzářené obličeje přítomných, uvědomila jsem si, že synagoga může být nejen kulturním stánkem, ale zároveň i místem setkávání lidí a také místem pohody. A to si vlastně i přeji.

Více informací

Zápis nových žáků na školní rok 2021/2022

Ve dnech 7. až 11. června 2021 bude probíhat zápis do všech oborů naší školy ZUŠ Jirkov.

Naše škola je školou pohody, tvořivosti, tolerance a ohleduplnosti. V těchto slovech se skrývají nejen zkratky oborů, které se zde vyučují – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor,  ale také vystihují vizi, se kterou ke každému žákovi přistupujeme. Každého z nich vedeme k estetickému vnímání a celkové citlivosti, k úctě a kulturním hodnotám tak, aby mohli vyrůst ve zralé jedince schopné kvalitně ovlivnit život svůj i společnosti.

Naše škola je VAŠE nejlepší volba.

 

Více informací

Czech Accordion OnLine Competition

 

Dvě z žákyň našeho akordeonového oddělení, ze třídy paní učitelky Martiny Slámové, se v dubnu letošního roku zúčastnily mezinárodní soutěže pro sólové hráče na akordeon, s názvem Czech Accordion OnLine Competition. Tato soutěž se konala, jak jinak, pouze v on-line formě. Přesto nebyla soutěž jednoduchá a v každé kategorii byla obrovská konkurence.

Natalia Zemanová soutěžila v I. kategorii a Veronika Klatovská v kategorii III. Spolu s nimi soutěžili hráči z Portugalska, Polska, Bosny a Hercegoviny, Litvy, Brazílie, Slovenska, Chorvatska, Lotyšska, a dalších zemí. V I. kategorii soutěžilo 21 akordeonistů a v kategorii III. dokonce 57!

V porotě usedlo celkem 20 porotců z různých zemí:

Gorka Hermosa (Spain), Iosif Purits (Russia), Prof. Herbert Scheibenreif (Austria), Raimondas Sviackevicius (Lithuania), Borut Zagoranski, Zoran Rakic (Serbia), Fernando Ávila (Brazil), Jan Meisl (Czech Republic), Jiří Lukeš (Czech), Jaromír Zámecčník (Czech), Milan Osadský (Slovakia), Marcela Kysová – Halmová (Slovakia), Janka Halačová (Slovakia), Oto Mello /Slovakia), Michal Matejčík (Slovakia), Daniel Lis (Poland), Wojciech Golec (Poland), Dariusz Kownacki (Poland), Prof. Joachim Pichura (Poland), Andriy Dushniy (Ukraine)

Porota neměla lehkou úlohu – jednak se sešlo obrovské množství soutěžících a jednak úroveň hry byla vysoká. Přesto se porota této náročné úlohy zhostila velmi dobře a výkon našich děvčat ohodnotila stříbrným pásmem. Je to veliký úspěch, velká čest a obrovská radost.

Oběma soutěžícím i jejich paní učitelce, Martině Slámové, srdečně blahopřejeme! V této nelehké době, kdy není mezi dětmi příliš ochoty něco dělat, je tohle taková vlaštovka, která nám ukazuje, že to jistě jde, a že bude zase lépe.

 

Více informací

Jirkovská paleta 2021 – Vodní hlubiny – vyhodnocení

V pátek 7. května se po dlouhé odmlce opět sešla odborná porota, aby vybrala a ocenila práce 28. ročníku výtvarné soutěže Jirkovská paleta s tématem „Vodní hlubiny“. Tento ročník se na rok odsunul z důvodu loňského uzavření škol a covidové situace. Letos jsme chtěli 28. ročník uzavřít, abychom mohli na podzim vyhlásit opět nové výtvarné téma.

Porota se sešla pouze ve dvou členech – MgA. Jiří Němec – akademický sochař a Josef Šporgy – výtvarník z Orasína. Porotci cítili velkou zodpovědnost při hodnocení a výběru vítězných prací, které zaslaly školy z různých měst republiky. Sešlo se celkem 215 prací převážně plošných z 22 škol, např. z Prahy, Vrbovce, Vejprnic, Uherského Brodu, Mačkova, Klášterce n/O., Chomutova, Otvic a Jirkova.

Vzhledem k nastaveným opatřením se slavnostní předávání cen a diplomů letos konat nebude, výstavu uspořádáme 10. 6. 2021 od 17.00 hodin. Vítězové si mohou ceny vyzvednout osobně v ZUŠ Jirkov po domluvě na tel. čísle 724 440 527 nebo je můžeme zaslat poštou.  Všem vítězům gratulujeme! Výsledková listina – Jirkovská paleta 28. ročník

Více informací

Koncert „pod zámkem“ aneb lockdown u klavíru

Již přes rok procházejí učitelé uměleckých oborů spolu se svými žáky náročným obdobím. Společně hledají a neustále vylepšují různé formy distančního vzdělávání. Po několikeré zkušenosti s uzavřením škol si již každý učitel našel svůj způsob vzdálené komunikace se žáky. Pomocí různých aplikací umíme realizovat online hodiny, nahrávat a posílat nacvičené skladby…S dětmi se nám více či méně daří na dálku nastudovat novou skladbu, zvládnou notový text, rytmickou stránku hry, pokud používáme kvalitní aplikaci, zvládneme i základní dynamiku.

Nelze však pominout, že interpretační umění je ze své podstaty kontaktní, výuka hry na nástroj je spojena s emocemi, pocity, velkou roli hraje osobnost učitele, potřeba sdílet výsledky práce s publikem na koncertech. A právě toto nelze distanční výukou nahradit.

Učitelé a žáci klavírního oddělení v době distanční výuky nezapomněli na své posluchače a rozhodli se je potěšit i v tomto náročném období koncertem. Už z výše uvedeného názvu je patrné, že je to koncert poněkud neobvyklý. Neprobíhá v koncertním sále, ale žáci pozvali své posluchače na chvíli k sobě domů a společně se svými rodiči natočili své oblíbené skladby. Vznikl kaleidoskop klavírních skladeb různých žánrů a stylů, při jehož poslechu na nás dýchne slavnostní atmosféra.

Jménem učitelů klavírního oddělení naší školy přejeme všem hezký hudební zážitek!

Více informací