Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Město ocenilo nejlepší žáky

S pěknou novinkou přišlo v letošním roce město Jirkov. Je jí ocenění žáků jirkovských škol, kteří dosáhli mimořádných studijních výsledků, dokázali něco zajímavého, něco nad rámec svých studijních povinností. I naše škola měla jednoho takového žáka, který si uznání zástupců města i naše stoprocentně zaslouží.  Tímto oceněným žákem je Adam Braun, který naši školu velmi dobře reprezentuje na veřejnosti již několik let. Účastnil se mnoha soutěží, často stanul na stupni nejvyšším, jeho vystoupení na akcích školy byla vždy vzorně provedena a v těchto dnech postoupil na soutěži klavíristů, kterou pořádá MŠMT ČR až do nejvyššího kola, celostátního. Koncem dubna tak poměří v Praze svůj talent a píli s těmi nejlepšími klavíristy z celé republiky. Bohužel s tímto školním rokem naši školu opouští, protože také úspěšně složil přijímací zkoušky na Konzervatoř v Teplicích, takže se s ním pár let neuvidíme. Ale doufejme, že to bude jen nakrátko a pak se třeba do naší školy zase vrátí jako pan učitel. Ale to už bych předbíhala….Každopádně Adamovi ke všem úspěchům blahopřejeme a těšíme se na další podobné úspěchy našich žáků. Tak zase za rok!

      

 

Více informací

Pozvánka

Více informací

Školíme se…..

Nejen koncertů a soutěží se naši učitelé pravidelně účastní. Neustále se po všech stránkách vzdělávají, aby Vašim dětem mohli předávat kromě svých teoretických a praktických znalostí i své umělecké schopnosti, a také aby si věděli rady s každým problémem, který by se mohl ve vzdělávacím procesu vyskytnout. Velmi inspirativním a příjemným tak byl pro ně páteční seminář na téma Integrace a práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Více informací

Z pohádky do pohádky

Ve čtvrtek 23. března 2017 se v naší škole konal koncert, který měly pod taktovkou učitelky pěveckého oddělení. Paní učitelka Michaela Třeštíková, Pavla Frassová a Kateřina Jechová připravily pro diváky tematický koncert, který měl název Z pohádky do pohádky. Žáci zazpívali pohádkové melodie, které vykouzlily úsměv na rtech nejen dětským posluchačům, ale i dospělým divákům. Nechyběly ani zajímavosti o jednotlivých pohádkách, či jejich krátký medailonek. Posluchači se tak mohli ocitnout v pohádce Co takhle svatba princi, Královna Koloběžka I., S čerty nejsou žerty, Ať žijí duchové, Princové jsou na draka, Princezna se zlatou hvězdou na čele, Čert ví proč, Jak se budí princezny, Šíleně smutná princezna a v mnoha dalších. Kromě sólistů vystoupil i pěvecký sbor ZUŠ Jirkov, který zazpíval pohádkové pásmo. Na závěr si všichni zpěváci společně s diváky zazpívali píseň z Pohádky Tři veteráni  – Vadí, nevadí. A my se už teď těšíme, jaký další tematický koncert si pro nás pěvecké oddělení připraví příště. 

Více informací

Klavíristé uspěli i v krajském kole soutěže

Na našich stránkách pravidelně informujeme o úspěších našich žáků v jednotlivých kolech soutěží pro základní umělecké školy vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Z okresního kola soutěže ve hře na klavír, které organizovala naše škola 17. února, postoupili do dalšího kola tři žáci. A že bylo jejich vítězství oprávněné, dokázali i v kole krajském, které proběhlo 21. 3. – 22. 3. na půdě Základní umělecké školy v Litvínově. Sjelo se na něj na šedesát mladých klavíristů z celého Ústeckého kraje. Dvě naše žákyně – Anna Olivíková (ze třídy paní učitelky M. Rakové) a Magdaléna Dočkalová (ze třídy paní učitelky H. Malé) si odvezly ze soutěže krásná 2. místa. Třetí soutěžící Adam Braun (ze třídy paní učitelky M. Rakové) dosáhl na stupeň nejvyšší a získal 1. místo s postupem. Bude naši školu dále reprezentovat v ústředním kole soutěže, které proběhne 20. 4. – 23. 4. v ZUŠ Taussigova v Praze.

Všem soutěžícím i jejich pedagogům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Adamovi Braunovi přejeme hodně štěstí v ústředním kole soutěže!

Více informací