Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Závěrečný koncert žáků ZUŠ Jirkov

Všichni učitelé a žáci si už užívají po letošním zvláštním školním roce zasloužené prázdniny. I když je to v umělecké výuce obzvláště náročné, podařilo se nám i formou distanční výuky nadále vzdělávat žáky ve všech uměleckých oborech. Ve spolupráci s rodiči jsme hledali cesty, jak udržet tolik potřebný vztah dětí k umění. Všem chyběly veřejné koncerty, které jsou nedílnou součástí života školy a na nichž mají žáci možnost podělit se o výsledky své práce. Učitelé si tak museli vzít na pomoc techniku a hledat jiné zástupné formy umělecké prezentace žáků. A tak se zrodily online koncerty složené z videonahrávek. Na webových stránkách školy a na YouTube jste mohli vidět v jarních měsících online koncert klavírního oddělení. 28. června měl na YouTube premiéru Závěrečný koncert žáků ZUŠ Jirkov. Kdo koncert v závěru roku nestihl, může si ho poslechnout kdykoliv, třeba během prázdnin. Jednotlivá čísla pestrého koncertního programu jsou proložena pracemi žáků výtvarného oboru. Všem příjemný poslech a krásné prázdniny!

Více informací

Ventilky – veřejná zkouška

Již několik dní žije celá naše země přírodní katastrofou, která se stala na jižní Moravě, konkrétně na rozmezí okresů Břeclav a Hodonín. Myslím, že tato událost silně zasáhla každého z nás, soucítíme s lidmi, kterých se událost týká a většina z nás se i snaží pomoci. Každý po svém. Komorní smíšený sbor Ventilky také nezůstal stranou a rozhodl se pomoci. V pátek 25.6.2021 uspořádaly Ventilky v Rytířském sále zámku Červený Hrádek veřejnou zkoušku, během níž každý zúčastněný přispěl libovolný obnos. Návštěvníků se nesešlo mnoho, ale i přesto se podařilo vybrat 3 905,- Kč.  Obnos byl ještě téhož večera poslán na konto sbírky vyhlášené Nadací VIA společně s přáním, aby se život ve všech zpustošených vesnicích vrátil brzy do normálu.

Myslím, že je to chvályhodný čin, a že je stále třeba, aby se každý z nás do pomoci zapojil. Nezáleží na výši obnosu, všechno se počítá. Děkuji velmi Ventilkám a děkuji i každému z vás, komu není osud lidí postižených tornádem lhostejný.

Více informací

Promenádní koncert orchestru Red Dwarf Band

Konec školního roku už je na dosah, ale hráči orchestru RDB jsou stále v plné práci. Snažili se, aby vás v to pondělní odpoledne potěšili, udělali radost a připomněli, že je svět zase v pořádku. Pokud se vám s námi líbilo, pak byl účel splněn a všechny nás to těší. A já chci věřit, že se v tom nadcházejícím školním roce budeme zase na podobných akcích naší školy vídat častěji. Vlastně si to i hodně přeji a přeji to nám všem. Tak tedy hezké léto, přátelé…..

A ještě mám takové malé info pro hráče orchestru – ráda bych vám všem poděkovala za dnešní profesionální pózování při focení! Je vidět, že jste se v naší škole nenaučili pouze hru na nástroj, ale ještě mnoho dalších věcí potřebných pro život. A jednou z nich je právě to správné, nejsprávnější a jediné dobré postavení, pohled, úsměv…které potřebuji pro pěkné fotky, a ty pak mohu s radostí nahrát na web. Dnes jste dokázali, že tenhle další level jste prostě zvládli na jedničku. Děkuji, jste úžasní, M.S.

Kapelníkovi orchestru, panu Vilému Liebigovi, věnuji vždy jednu samostatnou galerii fotek, protože si to zaslouží. Dovolte mi tedy, abych tuto tradici i tentokrát zachovala….

Více informací

Soustředění….

Zásada u Kadaně je útočiště orchestru, když se potřebuje sejít, sehrát, prostě připravit na akci většího významu. A taková situace nastala – chystali se zahrát na promenádním koncertě nám všem pro radost. A pokud si někdo myslí, že „soustředění“ je pouze zástěrka, pod níž se snad páchají nějaké nekalé věci, hluboce se mýlí. Název je odvozen od slova „soustředit se“, a tak to i celé čtyři dny bylo. Práce a soustředění…aby dnešní výsledek byl co nejlepší.

Více informací

Dřevohraní v době covidové

I v době covidové se hraje, dokonce sem tam i soutěží. Naše dechové oddělení nezahálelo ani v době distanční výuky, a proto si mohlo střihnout jednu tradiční dechovou soutěž, a sice Litvínovské dřevohraní. Soutěž se konala on-line formou, tedy bylo třeba nahrát videa a zaslat za podmínek určených pořadatelem soutěže. Naše škola do soutěže v komorní hře poslala celkem tři tělesa – Klarinetové trio ze třídy pana učitele Martina Heyzla, Gold in Black a Saxofonové kvarteto ze třídy pana učitele Viléma Liebiga. V pátek 18.6. se sešla odborná porota, aby vyslechla nahrávky a vybrala ty nejlepší, kterým udělí místa. A já mám velikou radost, že mohu všem našim soutěžícím i jejich učitelům poblahopřát !

  

Klarinetové trio a trio Gold in Black získaly III. místo, Saxofonové kvarteto si vyhrálo I. místo.  Co říct, kromě gratulace….snad jen budu parafrázovat Jarka Nohavicu – Dokud se hraje, ještě se neumřelo….

   

Více informací