Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Pozvánka

Více informací

Závěrečný koncert

Opravdu hezkou a slavnostní tečkou za uplynulým školním rokem, byl dnešní, tedy čtvrteční závěrečný koncert žáků naší školy.  Byl takovým pohlazením všem přítomným. Uvědomila jsem si opět, jak šikovné máme žáky, kteří dokáží kromě přípravy do školy zvládat přípravu na hodiny nástroje, popř. zpěvu a ještě umějí s takovou lehkostí a zodpovědností svůj výkon předvést nám, publiku. A největší radost mi dělá to, že mnozí nejenže skladbu pochopí, ale dají do ní vše, co má mít, tedy krásu, cit a preciznost. Je to velké umění, to mi věřte a kdo nezkusil sám, nepochopí…Tak tedy děkujeme – žáci i učitelé a budeme se všichni zase těšit na podzim, co si pro nás připravíte. 

Více informací

Divadlo před prázdninami

Dvě nejmladší skupiny literárně – dramatického oboru, ze třídy paní učitelky Kateřiny Jechové, si připravily ve čtvrtek 23. června dvě představení pro veřejnost. Přípravná třída si připravila pohádku ze známého komiksu Čtyřlístek, který těší dětské čtenáře již od roku 1969. Příběh měl název Pohádkový APOBAB. Vyprávěl o známé čtveřici – Fifince, Myšpulínovi, Bobíkovi a Pinďovi. Pánové nevěděli, co Fifince koupit k svátku. Až nakonec našli robota, o kterém ale neměli tušení, co umí. Přesto ho koupili a doufali, že na to Myšpulín přijde. APOBAB, ale nadělal více škody než užitku. Teprve když ho chtěli vypnout na noc, zjistili, že tento APOBAB je vlastně Automatická POhádková BABička. 

Druhá skupina se představila s pohádkou, která má název Elixír a Halíbela. V královské rodině měli dvě nevychované princezny, se kterými si už nevěděli rady. Vše vyřešila až kouzelnice Halíbela a její syn Elixír, kteří si princezny vzali k sobě na převýchovu. Převychované princezny nakonec přišli zachránit dva krásní princové. A na závěr nechyběla ani pohádková svatba, která byla, jak se patří. 

Na závěr děti společně zazpívaly několik písní, které si s nimi mohlo zazpívat i publikum. Žákům se představení velmi povedlo, diváci je odměnili velkým potleskem a rodiče mohou být na své malé herce po právu pyšní. A my už se těšíme, co si pro nás v příštím roce opět připraví. Posledním představením literárně – dramatického oboru v tomto školním roce, bude představení s názvem Naše rodina šílí. Podívat se na něj můžete přijít ve středu, 29. června od 18:00 hodin, do učebny literárně – dramatického oboru č. 40. Těšíme se na vás!

Více informací

Soutěž ve vlastní choreografii

Taneční obor naší školy udělal v tomto školním roce opravdu hodně práce. Zúčastnil se mnoha soutěží po celé republice, umístil se vždy na předních místech, na květnové akademii představil veřejnosti téměř všechny své letošní choreografie a ještě stále je akční. Své žákyně vedou paní učitelky Hana Šimková a Michaela Tenglerová i k improvizaci a učí je, aby dokázaly vymyslet a připravit choreografii samy, nebo jen s malou pomocí učitelky, vybrat hudbu, kostýmy….. A v úterý, 21. června, jsme všechny ty zdařilé choreografie mohly shlédnout na soutěži, kterou učitelky tanečního oboru pro své žákyně připravily. Soutěžilo celkem 45 soutěžních čísel a 80 žáků. Soutěž byla rozdělena do pěti věkových kategorií od těch nejmenších až po ty nejstarší. Nikdo nečekal takový zájem, takže soutěž byla velmi náročná a velmi dlouhá, škola praskala ve švech! Ale na jejím konci bylo plno medailí pro vítěze a drobných cen, a také plno rozesmátých tváří a pyšných rodičů i učitelek. Blahopřejeme a obdivujeme vás, děvčata! 

Více informací

Mezinárodní výtvarná soutěž Karel IV. očima dětí

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze vyhlásila v tomto školním roce mezinárodní výtvarnou soutěž Karel IV. očima dětí  k příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Soutěž byla určena účastníkům do 18 let. Cílem soutěže bylo přiblížit dětem dobu Karla IV. a jeho život, proto se práce mohly zaměřit nejenom na portrét Karla IV., ale také výjevy z významných okamžiků jeho vlády či ze života jeho rodiny. Do soutěže bylo zasláno na 10 000 výtvarných prací a zúčastnily se nejen děti z České republiky, ale i ze zahraničních škol (Anglie, Arménie, Austrálie, Belgie, Brazílie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nový Zéland, Saúdská Arábie, Slovensko, Ukrajina, USA a další). Naše žákyně výtvarného oboru Barbora Musilová, ze třídy paní učitelky Ivany Švejkarové, soutěžila se svojí perokresbou, za kterou od poroty získala 2. cenu ve III. kategorii / kresba. Výherkyně byla pozvána 16. června do Prahy na slavnostní vyhlášení vítězů a vernisáž výstavy oceněných prací. Ceny předávala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., a ředitelka muzea PhDr. Markéta Pánková.

Bára si svůj slavnostní den v Praze krásně užila, vychutnala si také tu jedinečnou atmosféru a my jí budeme přát další výtvarné úspěchy. Blahopřejeme! 

Více informací