Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

2. Koncert vítězů

Druhý koncert vítězů byl opět nabitý krásnými výkony, což mi udělalo velkou radost a uvědomila jsem si znovu, kolik šikovných a talentovaných děti v Jirkově máme. Není to ale jenom o talentu, je to také o tom, že dítě musí mít doma vhodné zázemí, musí cítit zájem a podporu rodičů. Pro rodiče to je jistě zátěž, spojená s neustálým vožením svého dítěte na hodinu nástroje, hudební nauky, popř. komorní hry. Ale výsledkem je právě člověk, který se v životě dokáže uplatnit, zvládá zároveň víc, než jeho vrstevníci, protože je mu to jednak umožněno a jednak k tomu má předpoklady. A také mi dovolte připomenout učitele, jako jeden z článků tohoto procesu – pokud si s žákem sedne, pak už nic nebrání tomu, aby výsledkem této spolupráce byla krásná hudba, sváteční pohoda a nádherný pocit. A to za to všechno jistě stojí!

Více informací

1. Koncert vítězů

Soutěže jsou nedílnou součástí všech uměleckých škol, tedy i té naší. Každoročně koncem ledna mají žáci hudebního oboru možnost, představit svoji práci veřejnosti a poměřit tak své schopnosti s ostatními žáky. Vítězové školního kola soutěže pak vystoupí na dvou koncertech vítězů.

  

Ministerstvo školství vyhlašuje každoročně soutěže pro určité nástrojové obsazení a v takových případech mohou ti nejlepší žáci postoupit ze školního kola do kola vyššího, tedy okresního, popř. i do kola krajského a celostátního. Ale cesta do nejvyšších kol je velmi náročná, a pokud žák uspěje, je to velká pocta pro něj samotného i jeho učitele. V letošním roce je vyhlášena postupová soutěž pro hráče na elektronické klávesové nástroje, akordeon, sborový zpěv a dále pro komorní soubory s převahou dechových nebo smyčcových nástrojů.

                        

Dnešní, 1. koncert vítězů, představil část těch nejlepších žáků a myslím, že to byly opravdu krásné výkony. Blahopřeji všem účinkujícím a budu se těšit na čtvrtek, 14.2., kdy se na 2. koncertě vítězů představí další.

 

 

Více informací

Atraktivní spojení harfy a hoboje

O Kateřině Englichové se říká, že je nejkrásnější harfenistkou. Krom toho je také velice úspěšná a patří k nejvýraznějším českým interpretům, což dokazuje i ocenění Prague Classic Award, které jí bylo uděleno v roce 2018. Její úžasné hře tleskají nadšení posluchači v nejslavnějších koncertních síních světa, ale ochotně a ráda zahraje i lidem v kostelíku malého města a celá řada soudobých skladatelů napsala skladby přímo pro ni. Vilém Veverka je jedním z nejlepších českých hobojistů a bezesporu patří k evropské špičce ve svém oboru. Je skvěle technicky i dechově vybaven, jeho hra vyniká okouzlující barvou a kulturou tónu a umí zaujmout publikum mimořádně sugestivním projevem. Nahrál a v českých premiérách provedl řadu náročných skladeb 2. poloviny 20. století. Tyto dvě významné osobnosti hudební scény spojil dohromady výjimečný cit pro komorní hudbu a rozumí si dobře nejen v hudební, ale i v lidské rovině. Společně koncertují od r. 2005 a mistrovskou hrou na své nástroje uvádějí v úžas posluchače na celém světě strhující interpretací těch nejnáročnějších partů. Výjimečnou příležitost poslechnout si oba umělce budou mít ti, kdo přijdou na koncert v úterý 29. ledna v 18. 30 hod. do koncertního sálu Základní umělecké školy v Jirkově. V programu večera zazní skladby českých a francouzských skladatelů.

 

 

Více informací

Myslivecký ples ve Strupčicích

 

Po zámeckém plese v prosinci na Červeném Hrádku se Halali účastnilo Mysliveckého plesu ve Sportovní hale ve Strupčicích 12. ledna 2019. Byl to již 4. Myslivecký ples a Halali nechybělo ani na jednom. Soubor ještě před zahájením vítá u vchodu návštěvníky vytrubováním loveckých signálů a navozuje tu správnou náladu, která je podtržená bohatou tombolou a dražbou ulovené zvěře pro podporu zdejší Základní školy. K tanci vyhrávala kapela Klub 49, jejímž členem je i náš pan učitel Vilém Liebig. Takže na zvukové stránce plesu se ve velké míře zase podílela naše ZUŠ.

Více informací

Ohlédnutí za Vánocemi 2018

Českomoravská myslivecká jednota uspořádala 20. prosince 2018 Vánoční myslivecké troubení v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem. Program vytvořily čtyři soubory: Halali Jirkov, Trubači SLŠ Šluknov, Hornová pážata a Žesťoví baroni z Ústí nad Labem. Plný Císařský sál si vyslechl nejen lovecké signály v dnešní době používané, ale také starou hudbu baroka a jirkovské Halali mělo celý komponovaný program jen z autorských skladeb jejich vedoucí Ivy Šimkové. Po skončení koncertu se všichni trubači odebrali na náměstí k vánočnímu stromu a ještě tam pokračovali. I myslivečtí trubači přispěli k vánoční náladě v našem krajském městě.

Více informací