Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Festival Okouzleni klavírem

Kulturní dům v Terezíně se stal v sobotu 21. května místem konání nesoutěžního festivalu Okouzleni klavírem, jehož hlavním organizátorem byla ZUŠ v Litoměřicích. Zvukem nového koncertního nástroje YAMAHA se nechalo „okouzlit“ na 100 mladých klavíristů, žáků základních uměleckých škol Ústeckého kraje. Ti se představili v šesti koncertech, do nichž byli zařazeni podle svého věku, od nejmladších, až po ty nejstarší. Zazněly skladby různých žánrů a stylů, sólové i čtyřruční. Během dne se účastníci festivalu kromě svého koncertního vystoupení mohli také zapojit do různých doprovodných aktivit – varhanní workshop, prohlídka podzemních chodeb, literárně – dramatický workshop, výtvarný workshop. Na závěr „klavírního maratonu“ byli všichni účinkující odměněni pamětním listem a drobnými dárky. Nechybělo ani poděkování učitelům, kteří žáky na festival připravili.

Na klavírním festivalu v Terezíně vystoupili i žáci našeho klavírního oddělení – Adam Braun, Zdeněk Bartko, Jarmila Šebková a Karolína Smítková ze třídy paní učitelky Miroslavy Rakové a Karolína Kárová a Hana Kárová ze třídy pana učitele Pavla Valvody. I oni určitě prožili spolu s ostatními milovníky klavírní hry pěkný den plný hudby a budou se těšit na další ročník festivalu.  

 

Více informací

Pozvánka

Více informací

O Červené Karkulce

Čtvrtek 19. května 2016 byl v Základní umělecké škole Jirkov ve znamení literárně – dramatického oboru. Konalo se totiž hudebně – dramatické představení O Červené Karkulce. Jednalo se o známou minioperku od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Spolupracovaly na ní hned dvě dramatické skupiny Muzikálové tvorby – a to naši nejmenší herci, ve věku od 6 do 10 let. V pohádce kromě Karkulky nechyběl vlk, babička, myslivec ani holoubci a živý les. Na závěr všichni žáci literárně – dramatického oboru zazpívali společně několik písní. Tuto pohádku vidělo dopoledne přes 210 žáků z mateřských a základních škol. Pohádka nejen u dětských diváků, ale také u dospělých diváků, kteří viděli pohádku téhož dne od 18:00 hodin, měla velký ohlas a všichni se těšíme, čím nás naši nejmenší herci překvapí příště. 

 

Více informací

Zápis nových žáků na školní rok 2016/2017

Více informací

Tanečnice zazářily

Víkend 14. – 15. května byl zase pro žáky a učitele naší školy velmi nabitý. Zatímco na zámku Červený Hrádek probíhal Myslivecký den, kde byly oceněny práce našich výtvarníků a troubil zde trubačský soubor Halali, tanečnice se o tomto víkendu rozjely na Mistovství ČR v mažoretkovém sportu, v disciplině pom-poms´, kterou pořádala mažoretková asociace IMA v Náchodě. Soutěže se zúčastnily Marionky s velkou formací a dále i s miniformací v dětské kategorii. Marionky se s velkou formací probojovaly z patnácti týmů až na skvělé 4. místo s postupem na Mistrovství světa. Dále se zúčastnil tým juniorek pod názvem Maxis a to také s velkou formací i s miniformací. Velká formace si vybojovala 6. místo a malá dokonce 4. místo, obě tyto formace s postupem na Mistrovství světa.  Dále nás ještě reprezentovala  malá formace týmu Rozalinek, která zabojovala v kategorii seniorek a získala 4. místo, opět s postupem na Mistrovství světa.  Rozalinky si ještě k tomu odjely zasoutěžit pod jinou pořádající organizací, MAC, na Region Cup do Příbrami a vyplatilo se – získaly s mini formací 1. místo. Postoupily dále na Mistrovství Čech do Trutnova, kde získaly 2. místo a to s postupem na MČR do Hradce Králové, které mají ještě před sebou.

A tak budou naše tanečnice reprezentovat naši školu a město v mažoretkovém sportu až na Mistrovství světa, které se uskuteční letos v Praze od 24. do 27. srpna.  Všem našim úspěšným tanečnicím, a jejich učitelkám – Haně Šimkové a Michaele Tenglerové, moc gratulujeme a přejeme na Mistrovství světa mnoho úspěchů!

Marionky a Rozalinky – svěřenkyně paní učitelky Hany Šimkové 

Maxis – velká a malá formace – žákyně paní učitelky Michaely Tenglerové 

Více informací