Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Vánoční koncert v Jacques Café

Žáci klavírního oddělení jsou již zvyklí kromě koncertního sálu naší školy pravidelně vystupovat na různých místech v Jirkově i v Chomutově. K jirkovské galerii a chomutovskému Café Atriu přibyla v minulém školním roce i chomutovská kavárna Jacques Café. Rodiče i žáci si ji oblíbili hned napoprvé při prezentaci červnového projektu Klavír filmový a pohádkový. Což se potvrdilo i do posledního místečka zaplněnou kavárnou na Vánočním klavírním koncertu 13. prosince. Teplo kavárny poskytlo mladým klavíristům i jejich divákům příjemné útočiště před mrazivým počasím a možnost odpočinku v předvánočním období. Na koncertě vystoupili žáci ze třídy paní učitelky Miroslavy Rakové a Karly Babjákové. Představili se v pestrém programu koled, skladeb klasicistních, romantických i jazzových. Klavír zazněl sólově, čtyřručně i šestiručně. Celým večerem provázela paní učitelka Karla Babjáková, která v závěru všem přítomným popřála příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2019. My se k ní připojujeme a těšíme se na další klavírní setkání v kavárně!

Více informací

Vánoční koncert RDB

Více informací

Vánoční koncert 2018

Vánočnímu koncertu předchází v naší škole vždy výstava výtvarného oboru. Všechny umělecké obory se tak v jednom dni propojí a předvánoční akce se pěkně uzavřou. A tak, jako měli návštěvníci výstavy Vánoční překvapení možnost být překvapeni výtvarnými pracemi svých dětí, o něco později, na vánočním koncertě, byli zase rodiče hudebníků a tanečníků velmi mile překvapeni nádhernými výkony svých dětí. Ten hezký pocit a sváteční atmosféra, která na koncertě panovala, to nebylo jen vánočním stromečkem a celkovou výzdobou, to bylo svátečním pocitem v srdcích všech přítomných. A já bych si moc přála, aby nám ten hezký pocit, sounáležitost s druhými a hrdost nad tím, jak se máme krásně, hodně dlouho vydržel!

Více informací

Vánoční překvapení 2018

Vánoční výstava, která se konala v úterý 11. prosince, byla opět jednou z nejvíce očekávaných akcí výtvarného oboru. Vánoce jsou stále nejoblíbenějším svátkem dětí, a proto i jejich výtvarné práce jsou vytvářené s nadšením. Tématem letošní vánoční výstavy bylo „vánoční překvapení“, které čekalo na všechny příchozí návštěvníky. Každý z nás v koutku duše očekává nějaké alespoň malé vánoční překvapení, i když vzhledem k věku se očekávání a těšení začne postupně měnit. I dětem se postupem času mění náhled na životní hodnoty, začnou upřednostňovat například setkání celé rodiny a zdraví svých blízkých před hmotnými dárky. I my pedagogové se snažíme ve výtvarném oboru o vytváření uměleckého a nesobeckého pohledu na svět a chceme, aby žáci mysleli nejen na sebe, ale i na druhé. Vánoční výstava je tím nejlepším příkladem, protože ve svých dílech se děti zaměřily na někoho, koho mají rády a komu chtějí obrázkem, keramikou nebo prostorovou prací udělat radost. Ani na vánoční výstavě nemohl chybět zpěv a hudba, o kterou se nám postarali učitelé hudebního oboru, a samozřejmě nechyběl vánoční stromeček, který má opravdu velkou moc a umí navodit překvapivě spontánní předvánoční atmosféru.

Více informací

Charitativní Advent 2018

Prosincové pondělí a úterý patřilo Jirkovskému adventu, který poprvé po letech probíhal na náměstí Dr. E. Beneše. Naše škola samozřejmě nemohla chybět a připravila i letos pro veřejnost spousty vánočních, adventních i dárkových předmětů a drobností, jež si mohli návštěvníci zakoupit a tím přispět na charitativní účely. Výtěžek z letošních trhů se rozdělil pro sdružení Prohandicap a pro tříletého Tadeáška, který statečně bojuje s kombinovaným postižením.

Dopolední počasí 10. prosince předvánočnímu adventnímu prodeji moc nepřálo, učitelé i žáci se museli s počasím doslova poprat. Nebylo možné vystavit všechno vyrobené zboží, protože vítr se snažil sebrat vše, co se dalo. V odpoledních hodinách se konal doprovodný program jirkovských základních škol a ZUŠ Jirkov, který byl zahájen místostarostkou města Jirkova, paní Danou Jurštakovou, Bedřichem Fričem, Evou Šulcovou a průvodem v čele se třemi králi a řetězem perníčků. Naše ZUŠka měla hudební program sestavený z akordeonů a zpěvů, vystoupili také naši trubači – trubačský soubor Halali a to vše prolínala taneční čísla.

Odpoledne se brzy začalo stmívat a na náměstí se rozsvítil vánoční strom s výzdobou, a to teprve Jirkovský advent začínal mít své předvánoční kouzlo. A kouzelná byla i částka, kterou jsme za své výrobky utržili – 8 404,- Kč. Děkujeme!

Více informací