Činnost Základní umělecké školy Jirkov
Tel: (+420) 474 654 077
 • HISTORIE ŠKOLY

  Ve školní kronice (psané samozřejmě německy) , která zaznamenává první informace o zřízení této školy je psáno: " Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení

  Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

  více informací
 • MÚZA ▪ TALENT ▪ PÍLE

  Úryvek z umělcova deníku:

  ...tahle práce je krásná a šílená v tom, že nádeničíte s kladivem a dlátem, rozbíjíte skálu, lezete po lešení a po kolenou v prachu, v blátě, na slunci a zároveň vám úžasně maká mozek a cit. Je to spojení tvrdé fyzické práce a velkého duševního vypětí. Řešíte technické záležitosti stavby a zároveň přemýšlíte o výtvarné stránce sochy a snažíte se při randálu nástrojů a v oblacích prachu slyšet svůj vnitřní hlas a cit. Je to velké dobrodružství propojit tohle všechno dohromady. Moje štěstí vzniká v těchto propojených chvílích, když jsem sám v ateliéru a dílo se vylupuje. Jak já říkám, „začíná mluvit".

  fotogalerie
 • RED DWARF Band

  Red Dwarf Band je taneční orchestr ZUŠ Jirkov, který byl založen v září roku 2000, pod názvem New Sound a jeho stylový žánr se léty vyvíjel od pop music, přes filmovou hudbu, rock´n roll, až ke swingu a jazzu, kde se orchestr hlásí ke svému big bandovému obsazení. Ve školním roce 2006/2007 se orchestr, díky oblíbenosti britského sitcomu Červený trpaslík, přejmenoval na Red Dwarf Band, čímž změnil i svoji image z modré barvy na červenou, a s tím i částečně souvisí název jejich druhého CD – Zpátky v červeném. V současné době má orchestr 23 členů a jeho věkový průměr je 16 let.

  více informací
 • MĚSTO JIRKOV

  Z Historie

  Počátek dějin města Jirkova není příliš jasný a je kladen do poslední třetiny 13. století. Avšak tvrzení, že byl Jirkov v roce 1269 založen z podnětu krále Přemysla Otakara II....

  Červený hrádek

  Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobyt husity a vypálen. Hrad byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 1432 a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20. letech 15. stol. byl opravován, nově pokryt a jeho fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - Červený hrádek.....

  fotogalerie
 • ARTalent

  školní časopis

  Redakce ARTalent pracuje ve složení:

  • Mgr. Miroslava Raková ( rak )

  • Mgr. Marie Hánová ( ham )

  • Ivana Švejkarová ( švi )

  • Mgr. Šárka Bečvářová ( ŠB )

  • Romana Olivíková ( oli )

  více informací
 • Přátelé školy

  Vážení a milí…

  …návštěvníci našich webových stránek, děkuji vám, že se zajímáte o naši školu a dění kolem ní a jako takový malý bonus jsem pro vás připravila tento koutek. Je to takové komorní setkání s lidmi, kteří toho sami v životě dokázali velmi mnoho, před jejichž uměním smekáme, vážíme si jich a obdivujeme je nejen za jejich obrovské umění, ale především za to, že zůstali stále lidmi.Tato sekce vznikla s jejich laskavým svolením, takže fotografie i nahrávky jsou tu pro vaše potěšení a také jako poděkování těmto lidem, které máme rádi.

  Milena Sailerová

  více informací

Pozvánka

Více informací

Mezinárodní hudební festival Pardubice 2021 a RDB

Jazzový orchestr naší školy, Red Dwarf Band, využil toho, že se zatím stále mohou konat kulturní akce a vyjel za hranice našeho okresu, aby se zúčastnil Mezinárodního hudebního festivalu Pardubice 2021. Sukova síň Domu hudby v Pardubicích byla důstojným místem pro tento festival.

    

Když v pátek ráno odjížděli hráči spolu s kapelníkem, Vilémem Liebigem od školy, netušili, s jakou náladou se budou večer vracet zpátky…..

           

A tak se rozjeli vstříc neznámému výsledku, ale s chutí a dobrou náladou, jako vždy. V porotě zasedli takové hudební osobnosti, jako Václav Hybš, Felix Slováček, Daniel Barták, Jaroslav Bayer a Tomáš Cistecký.

A když porota udělila orchestru RDB 2. místo, radovali se všichni, včetně kapelníka! Děkuji moc členům orchestru, že naši školu i město reprezentují tak vzorně, po všech stránkách. A děkuji kapelníkovi, Vilému Liebigovi, že má orchestr jeho zásluhou stále dobré jméno i kvalitu. Blahopřeji!

Více informací

Zahájení koncertní sezóny

   

Po neskutečně dlouhé době se konečně vracíme ke koncertnímu životu a doufáme, že naši koncertní sezónu 2021/22, do které jsme zařadili řadu vynikajících umělců, budeme moci tentokrát celou uskutečnit. Zahajujeme pěveckým koncertem, ve kterém vystoupí členka ND v Praze, vynikající mezzosopranistka Michaela Zajmi, která zpívá svěžím, průbojným hlasem a dává do zpěvu  srdce i duši a navíc své operní postavy doplňuje také skvělou hereckou kreací. Však také byla za své umění dvakrát nominována na cenu Thálie. Poprvé v roce 2010 a podruhé v roce 2013. Krom opery se věnuje i koncertní činnosti. Publikem v koncertních síních  celé Evropy byla vždy vřele přijata a kritici nešetřili chválou za její výkony. Na koncertě v Jirkově ji bude na klavír doprovázet Pavel Voráček, se kterým si padli takzvaně do oka umělecky i lidsky, oba cítí hudbu podobně, jakoby dýchali unisono. Pavel Voráček má za sebou četná studia i soutěžní úspěchy, hraje sólově a věnuje se i komorní hře, která je podle jeho vyjádření pro něho svátkem hudby a výbornou zkušeností, ze které pak čerpá i pro své sólové hraní. Program jirkovského koncertu je sestaven z krásných písní, operních árií a také sólových klavírních skladeb českých a světových skladatelů. Věříme, že vás koncert v podzimních dnech osvěží a potěší a že budete odcházet plni krásných uměleckých zážitků. Přijďte v úterý 19. října od 18.30 hod. do koncertního sálu Základní umělecké školy v Jirkově, jste všichni srdečně zváni. Kruh přátel hudby Jirkov.

Více informací

JP – neděle….

Kdo si chtěl ještě sborový zpěv po té dlouhé, coronavirové odmlce užít, přišel v neděli po poledni  k jirkovské věži a tam si mohl podupávat, či broukat….a ti největší nadšenci měli možnost ještě v chomutovském atriu.

A to už byl opravdu poslední střípek Jirkovského Písňovaru 2021! Tak zase za rok, přátelé!

Více informací

….soutěžní sobota

Soutěžní sobota přivítala návštěvníky Jirkovského Písňovaru modrou oblohou a sluníčkem. A to bylo opravdu prima, podtrhlo to příjemnou atmosféru soutěžního dne a vyloudilo úsměvy na tvářích účastníků. A pak už se z Rytířského sálu linuly skladby všech možných žánrů, různého obsazení a po nich i bouřlivý a nadšený potlesk publika.

Výkony soutěžních sborů hodnotila porota ve složení: MgA. Michal Vajda, prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D., MgA. Michal Hájek, Mgr. Sylva Sasková a Veronika Vítová.

A jak porota hodnotila…a kdo vyhrál….všechno se dozvíte zde:

JP 2021 – výsledková listina

…a tohle už je vítěz letošního, 14. ročníku Jirkovského Písňovaru – sbor Tvoje máma Praha

Pro všechny účastníky Písňovaru byl na nádvoří připraven i doprovodný program – teplický zpěvák Pavel Houfek, chomutovský písničkář Matěj Koudelka a hudební projekt Dudy nad Labem (Mgr. Jakub Kacar). Společenský večer byl slavnostním zakončením soutěžního dne.

V neděli pak proběhnou na zámku workshopy, které povedou dva z porotců, Mgr. Sylva Sasková a MgA. Michal Vajda. Odpoledne bude ve znamení koncertů v regionu, a sice ve 13:00 koncert „Písňovar v podzámčí“ (pod jirkovskou věží) a v 15:00 koncert „Písňovar v Chomutově“ (v atriu chomutovské knihovny).

A to je pro tento, 14. ročník Jirkovského Písňovaru všechno. Kdo letos sborový festival nestihl, může se těšit zase za rok – 15. ročník Jirkovského Písňovaru se bude konat o víkendu 30. září – 2. října 2022! Těšíme se!

Více informací